Norges Lastebileierforbund hevdet at høyden under brua i Saltdal endret seg med flo og fjære. Feil, sier Statens vegvesen. (Foto: Faksimile fra nrk.no/nordland).

«Lurebru» var luresak – flo og fjære gir ingen høydeforskjell

Publisert:
6. desember 2018
Av
Kari Karstensen

Nye målinger slår fast at vegen under jernbanebrua på E6 ved Setså i Saltdal i Nordland ikke beveger seg – slik Lastebileierforbundet hevdet nylig.

For et par uker siden fortalte NRK Nordland at høyden på undergangen på E6 ved Setså i Nordland beveger seg med flo og fjære, og at høydeforskjellen kunne være så mye som ti centimeter. Norges Lastebileierforbund karakteriserte brua som en felle, og saken om «lurebrua» i Nordland spredte seg til nettaviser og fagblader over hele landet.

Nye målinger

– Påstanden om at undergangen beveger seg, er tilbakevist av Statens vegvesen flere ganger. Likevel valgte vi å foreta nye målinger 22. og 26. november. Disse slår fast at høyden er konstant, sier avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen i Nordland.

Det er tankevekkende at en havforsker som uttaler seg på generelt grunnlag om at trykket i grunnvannet kan påvirke vegbanen, blir tillagt større vekt enn ekspertene i Statens vegvesen.

De nye undersøkelsene er gjennomført av landmålere fra Statens vegvesen på to tidspunkt rundt maks høyvann og to tidspunkt ved maks lavvann på fire punker i kjørebanen. Høydene ble målt med teleskopstang, i tillegg til at høyden på havnivået ble registrert med GPS. Målingene viser et avvik på maks 15 millimeter på ett av punktene, som anses som normal variasjon ut fra avlesningsnøyaktighet, avvik fra lodd og temperaturforskjeller.

– Det er altså ingen grunn til å bruke tidevannstabellen når man kjører på vegene i Nordland, sier Kjell Skjerve.

Fake news?

Han vil likevel ikke karakterisere saken om «lurebrua i Nordland» som Fake news.

– Jeg tror ikke noen bevisst har ønsket å lage en luresak. Men det er tankevekkende at en havforsker som uttaler seg på generelt grunnlag om at trykket i grunnvannet kan påvirke vegbanen, blir tillagt større vekt enn ekspertene i Statens vegvesen som har inngående kunnskap om det konkrete stedet og følger forholdene på vegen daglig, mener Kjell Skjerve.

Han mener påstanden om at vegbanen plutselig beveger seg opptil ti centimeter flere ganger i døgnet, er såpass usannsynlig at det burde ringe en bjelle.

– Dette er et krevende punkt på E6, hvor det skjer en del uhell. Men som for andre trafikkuhell, kan man ikke skylde på at vegen beveger seg, sier Kjell Skjerve.

Sikkerhetsmargin

Han påpeker at skiltet makshøyde på stedet er 4,10 meter, og det innebærer at det ikke er tillatt å kjøre med høyere last. Det er dermed en betydelig sikkerhetsmargin til det laveste punktet på undergangen som er målt til 4,330 meter.

Påstanden om at vegbanen plutselig beveger seg opptil ti centimeter flere ganger i døgnet, er såpass usannsynlig at det burde ringe en bjelle.

– Vi er enig med Lastebileierforbundet i at Setsåundergangen er en flaskehals som bør utbedres. Derfor er Statens vegvesen i gang med en helhetlig plan for hele strekningen mellom Rognan og Fauske for å se på løsninger og kostnader for å prioritere tiltak. I mellomtida må trafikantene forholde seg til den faktiske høyden. Den er heldigvis fast og forutsigbar.

Kommentarer (3)

 1. Herman Hansson sier:

  Det er jo i alle tilfeller en trafikkfelle/flaskehals som det burde ha vært gjort noe med for lenge siden. Å henvise til en helhetlig plan er jo bare å si at man ikke akter å gjøre noe på lang tid fremover. For øvrig er det ikke noe nytt at storbiler fra tid til annen har måttet tappe luft av dekkene for å komme gjennom. Dette antyder kanskje periodevis nivåendring som burde tilsi målinger over en viss tidsperiode til ulike årstider. Hvorvidt havet betyr noe i denne sammenheng er det vel noe tidlig å trekke konklusjoner om. «Fake News» blir for enkelt.

 2. Bjørn Storstad sier:

  Lurer på om Statens Vegvesen var der i flere døgn og målte høyden hele tiden eller om de var der til samme til hver dag de var der og målte 😉
  Håper at de var der når det var meldt full flo og full fjære, for det er jo der det er maks avvik 🙂

 3. Anne Marie Storli sier:

  Bjørn Storstad: Som du ser av saken, ble målingene gjennomført på to tidspunkt rundt maks høyvann og to tidspunkt ved maks lavvann på fire punker i kjørebanen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*