Alle som skal arbeide på eller ved riks- eller fylkesveg skal ha opplæring i arbeidsvarsling. (Illustrasjonsforo: Silje Drevdal).

Nye opplæringskrav skal gi bedre arbeidsvarsling

Publisert:
12. desember 2018
Av
Dagrunn Husum

Statens vegvesen tester nå ut elektronisk prøve i arbeidsvarsling. Snart må alle som skal jobbe på vegen gjennom en slik prøve på en trafikkstasjon.

Håndbok N301 forteller hvordan arbeid på og langs veg skal sikres og varsles og krever at alle som skal arbeide på eller ved riks- eller fylkesveg, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Slike kurs har gjerne blitt tilbudt entreprenører og andre av kursholdere som Statens vegvesen har godkjent.

Hvert år gjennomgår rundt 20 000 personer slike kurs og får med det «billett» til å kunne jobbe på og ved vegen. Men å følge opp og sikre god kvalitet på kursene er krevende. Vegvesenet ønsker derfor nye krav til opplæring som innebærer at alle må ha kompetansebevis etter å ha bestått elektronisk prøve i arbeidsvarsling før de kan jobbe på vegen. Statens vegvesen er godt i gang med å teste ut slike elektroniske prøver som etter planen skal tilbys entreprenører og andre brukere i mars/april neste år.

Ny ordning med krav om kompetansetest

– Det betyr at det ikke lenger vil være krav om å gjennomføre kurs på så og så mange timer. Men det vil være krav om å bestå en kompetansetest. Vi tror den nye ordningen gjør det enklere å integrere arbeidsvarsling i HMS-opplæringen. Ordningen er også en forenkling ved at de som skal arbeide på vegen kan ta prøven på en av Vegvesenets trafikkstasjoner når det passer framfor å vente på en spesifikk kursdato, sier overingeniør Hilde Mari Hvidsten i Statens vegvesen.

Å jobbe på og langs veg er krevende, og erfaringen er at både de som skal arbeide på vegen og vi som byggherre og skiltmyndighet har en veg å gå når det gjelder kompetanse på området.

Før en kompetansetest eventuelt skal bli et krav, trengs det lovendring. Det skjer tidligst i vårsesjonen 2019. Fram til lov og forskrift er på plass vil den elektroniske prøven i arbeidsvarsling være noe Vegvesenet kan tilby bransjen som et alternativ til kurs med godkjent kursholder.

– Kompetansetesten skal sikre tilstrekkelig og nødvendig kunnskap om krav til varsling for å lede og regulere, sier Hilde Marie Hvidsten, overingeniør i Statens vegvesen. (Foto: Statens vegvesen).

 Stanser 20 – 40 prosent av arbeidet som kontrolleres

En av utfordringene med dagens opplæringskrav er at muligheten til å følge opp og forvalte ordningen effektivt ikke har vært god nok. Statens vegvesen godkjenner årlig 23 000 arbeidsvarlingsplaner for prosjekter som spenner fra enkle «hull i vegen-tiltak» til store tunnelbyggingsprosjekter. Noen av planene har alt på stell, men i 20-40 prosent av Vegvesenets stikkprøvekontroller, avdekkes så alvorlige avvik at arbeidet stanses inntil avvikene er rettet. Hilde Mari Hvidsten understreker likevel at overgangen til elektronisk prøve ikke er grunnet i ønsker om å «ta» noen.

– Men det å jobbe på og langs veg er krevende, og erfaringen er at både de som skal arbeide på vegen og vi som byggherre og skiltmyndighet har en veg å gå når det gjelder kompetanse på området. Kompetansetesten skal sikre tilstrekkelig og nødvendig kunnskap om krav til varsling for å lede og regulere, sier hun.

Kommentarer (3)

 1. Lars Egil Vaarum sier:

  «Ordningen er også en forenkling ved at de som skal arbeide på vegen kan ta prøven på en av Vegvesenets trafikkstasjoner når det passer framfor å vente på en spesifikk kursdato, sier overingeniør Hilde Mari Hvidsten i Statens vegvesen.»

  Jaja, de trafikkstasjonene er det jo flust av….. også har de jo en perfekt åpningstid 10-14, blir kult og se når en entreprenør kjører 300 km, med alle ansatte, og kommer til en underbemannet og stengt trafikkstasjon. Totalt skivebom……

 2. Harald Larsen sier:

  Det bør gjøres mulig å utføre denne prøven på pc fra hvor som helst.

 3. Anne Marie Storli sier:

  Vi jobber med å tilpasse tilbudet og gjøre det så bra og tilgjengelig som mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*