Erik Johannessen i Statens vegvesen, prosjektleder for Autosys. Foto: Henriette Erken Busterud

Statlige IT-prosjekt koster, men gir mye igjen når det lykkes

Publisert:
7. desember 2018
Av
Erik Johannessen

Med Vegvesenets nye IT-løsninger skjer 300.000 bilsalg fra egen PC i stedet for at eieren tar turen til trafikkstasjonen.

Et av Norges mest komplekse datasystem gjennomgår ekstrem oppussing.

Utviklingen har gitt nye løsninger for alle som skal registrere et kjøretøy, melde tapt førerkort eller sjekke opplysninger om sine kjøretøy.

Nylig åpnet vi en tjeneste der du over nettet kan sjekke førerkortet til den som skal låne eller leie bil av deg. En nyttig tjeneste i bildelingens tid.

Lang vei fram

Veien til nye IT-system for kjøretøy og førerkort har vært lang. Det første IT-baserte kjøretøyregisteret ble tatt i bruk i 1981.

På 2000-tallet ble det stadig klarere at systemet trengte en real fornying. Men det var skjær sjøen, skulle det vise seg, og i 2007 stanset utviklingen opp. Også for fem-seks år siden ble det en «time-out» på grunn av kostnadsoverskridelser og usikker framdrift.

La kortene på nytt

For fem år siden la vi kortene på nytt. Med ny ledelse, og etter hvert nye kontraktspartnere, ble strategien å dele førerkort og kjøretøy i separate deler og legge opp til en rekke delleveranser.

Systemet må takle 15.000 måter å kombinere opplysninger om kjøretøy på.

Førerkortdelen kom over på ny plattform fra 2014. Deretter startet arbeidet med å legge en ny plan for den krevende kjøretøydelen, der den gamle stormaskinløsningen erstattes av en moderne arkitektur som fleksibelt kan tilføres ny funksjonalitet.

Autosys sin kjøretøydel håndterer viktige lovverk og sender bilavgiftene til statskassa. Hvor komplekst det er kan best beskrives ved at systemet må takle 15.000 måter å kombinere opplysninger om kjøretøy på.

Navet for omsetning av 300 milliarder kroner

En annen måte å beskrive systemet på er at det er navet i en omsetning på 300 milliarder kroner i året: Kjøp og salg av kjøretøy, gebyr og avgifter til staten, bompenger, forsikring, årsavgift med videre.

Vi har rullet ut en bransjeløsning for kjøp og salg av kjøretøy, en saksbehandlerløsning og selvbetjening på nett. Løsningene er godt mottatt hos brukerne. Syv av ti bruktbilsalg mellom privatpersoner skjer nå på nettet, og det vil si at flere hundre tusen bileiere sparer seg for oppmøtet på trafikkstasjonene hvert år.

Verktøy for myndighetenes avgiftspolitikk

Systemet er et viktig verktøy for norsk bilpolitikk. Politikerne kunne ikke gitt avgiftslette til ladbare hybridbiler med en viss rekkevidde uten av vårt system kan skille disse bilene fra andre hybrider. Og det kan det.

Bilbransjen sparer tid, publikum sparer tid og Vegvesenets egen saksbehandling blir mer effektiv.

Gjenstående leveranser kan koste anslagsvis 600 millioner kroner. Etter restarten har prosjektet holdt seg innenfor kostnad, tid og omfang. Prosjektet har syv leveranser fram til 2021. Nå i desember la vi «kjøretøyopplysninger» med 44 millioner oppslag i året over på nytt Autosys. Nye tjenester utvikles løpende.

Samfunnet må ha fungerende register for kjøretøy og førerkort. Store utviklingskostnader til tross, Autosys på en modernisert plattform blir lønnsomt. Bilbransjen sparer tid, publikum sparer tid og Vegvesenets egen saksbehandling blir mer effektiv. Lønnsomhetsanalyser anslår nytteverdien til nærmere to milliarder kroner når alle tjenestene er rullet ut.

Man kan sitte med inntrykk av at i statlig IT-utvikling går alt galt som kan gå galt. Men en forskjell på privat og stat er at vi skal rapportere i all offentlighet. For det andre bygger et prosjekt som vårt på svært detaljert regelverk, og et omfattende interessentkart.

Våre registre skal fungere for næringsliv, for offentlige etater og for oss som privatpersoner. Vi har lært at jo mer komplisert et prosjekt blir, desto viktigere med tydelige mål. Klarer man også å etablere god prosjektkultur og forankring i ledelsen så kan komplekse systemer lykkes.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*