Nå lanseres en ny landsdekkende varslingstjeneste for luftkvalitet. (Foto: Knut Opeide).

Ny varslingstjeneste for lokal luftkvalitet

Publisert:
30. januar 2019
Av
Bente Tovik

– Den nye tjenesten varsler om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning i hele landet.

– På Luftkvalitet i Norge kan du sjekke varsler for lokal luftkvalitet to dager frem i tid over hele landet. I tillegg får utsatte grupper viktige helseråd, forteller vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Tjenesten er et resultat av god samhandling og bruk av ny teknologi på tvers av etater, noe som gir betydelige effektivitetsgevinster. Luftvarslingen vil gjøre det enklere å arbeide med luftkvalitet på en god måte, slik at vi kan gjøre treffsikre tiltak når vi trenger det, sier Gustavsen.

Luftkvalitet i Norge er utviklet i samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

Luftvarslingen vil gjøre det enklere å arbeide med luftkvalitet på en god måte, slik at vi kan gjøre treffsikre tiltak når vi trenger det.

Varslingstjenesten som åpner i dag, er en testversjon som skal videreutvikles og utvides med flere tjenester etter hvert. Tjenesten er tilpasset visning på mobil, nettbrett og datamaskin. Du finner den på https://luftkvalitet.miljostatus.no/

– Tjenesten er et resultat av god samhandling og bruk av ny teknologi på tvers av etater, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Linda Grønstad).

Luftvarsling via digitale kart

I høyoppløselige digitale kart kan du søke opp og se lufttilstanden, visualisert med ulike farger. Lilla markerer svært høy luftforurensning, rød og gul er høy og moderat, mens grønn er lite. Det varsles for grovt (PM10) og fint (PM2,5) svevestøv som i hovedsak stammer fra veitrafikk og vedfyring, nitrogendioksid (NO2) fra biler med forbrenningsmotorer og langtransportert bakkenært ozon (O3).

Skjermbilde av kartet som her viser Drammensområdet.

Helse – og aktivitetsråd

For høye konsentrasjoner av svevestøv og NO2 kan være helseskadelig for alle mennesker, men barn, eldre og folk med luftveis- og hjertekar problemer er spesielt sårbare. Luftkvalitet i Norge inkluderer derfor informasjon om helseeffekter og helseråd til befolkningen generelt og til utsatte grupper spesielt.

Varslingen er basert på beregninger

Luftkvalitetsvarslene lages hver dag på Meteorologisk Institutt (MET). Det er data fra MET sine værmodeller sammen med utslippsdata, for eksempel fra veitrafikk, som gir grunnlaget for beregningene. Selve varslingsmodellen er utviklet og implementert av MET. Ved slike beregninger får vi mer informasjon om luftkvaliteten i tid og rom, ikke bare i ett i punkt akkurat nå.

Data tilgjengelig for alle via datagrensesnitt

Data fra den nye varslingstjenesten gjøres også tilgjengelig for alle via datagrensesnitt (API-er) og det blir mulig å bake komponenter fra tjenesten inn i andre nettsider (embedding). Dette vil gjøre det mulig for kommunen selv, eller andre aktører, å synliggjøre tjenesten på egne nettsider.

Forbedring av luftkvaliteten krever tiltak både på kort og lang sikt

Veitrafikk er en stor kilde til luftforurensning. Det er mest effektivt, og koster minst å iverksette langsiktige tiltak som holder luftforurensingen på lave nivåer. Luftkvalitet i Norge vil gi kommunene bedre oversikt over hvor det er utfordringer med luftforurensning og hvilke tiltak som bør iverksettes. En rekke kommuner har vært med å teste varslingstjenesten siden november 2018.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*