AutoPASS Forum vil være en viktig arena for å sikre at bompengesektoren fungerer effektivt etter at reformen er gjennomført. Illustrasjonsfoto fra Rabheim øst for Trondheim. (Foto: Knut Opeide).

Bompengereformen: AutoPass Forum etablert

Publisert:
4. januar 2019
Av
Beate Viktoria Ørbeck

– Vi har etablert et samarbeidsforum for å sikre at bompengereformen gjennomføres som planlagt, sier Anne-Karin Sogn.

Hun er nyvalgt leder for styringsgruppen som består av de nye regionale bompengeselskapene og Statens vegvesen. Sammen skal de styre det nye samarbeidsforumet som har fått navnet AutoPASS Forum, opprettet 6. desember i fjor.

– Dette er et nybrottsarbeid som krever at vi jobber tett sammen for å få til et effektivt og godt samarbeid mellom alle aktørene som nå kommer på banen i forbindelse med bompengereformen, forteller Anne-Karin Sogn, administrerende direktør i Fjellinjen.

Anne-Karin Sogn, administrerende direktør i Fjellinjen og nyvalgt leder i AutoPASS Forum. (Foto: Beate Viktoria Ørbeck).

Mange oppgaver må på plass

Aktørene består av bompengeselskaper, utstedere, ferjeselskaper, leverandører og Statens vegvesen.

AutoPASS Forum vil være en viktig arena for å sikre at bompengesektoren fungerer effektivt etter at reformen er gjennomført. En rekke oppgaver må på plass.

De viktigste som nå står for døren i Vegdirektoratet, er å legge til rette for hvordan bompengesektoren skal organiseres, driftes og videreutvikles. Det innebærer blant annet å skille ut utstedervirksomheten fra bompengeselskapene og åpne opp markedet for nye aktører, få de ulike operatørløsningene til å fungere godt sammen og overføre anskaffelse og eierskap av registreringssystemene i bomstasjonene fra Vegvesenet til de regionale bompengeselskapene.

60 selskaper er blitt til fem

Over 60 selskaper er blitt til fem regionale selskaper som skal dekke mesteparten av bompengedriften i landet, bortsett fra et fåtall som fortsatt skal drifte alene.

Myndighetsansvaret vil fortsatt bli liggende i Statens vegvesen.

– Vi skal overføre mange oppgaver fra Vegvesenet til bompengeselskapene, men myndighetsansvaret vil fortsatt bli liggende i Statens vegvesen. Det innebærer blant annet tilsyns- og kontrolloppgaver, opplyser Åge Jensen, avdelingsdirektør i Seksjon for brukerfinansiering i Statens vegvesen og medlem av styringsgruppen.

Avdelingsdirektør Åge Jensen i Seksjon for brukerfinansiering i Statens vegvesen er medlem av styringsgruppen. (Foto: Henriette Erken Busterud).

Sikre forsvarlig drift av bompengeordningen

Formålet med AutoPASS Forum er å etablere og drive et samarbeidsforum som skal bidra til å sikre interoperabilitet og effektivitet i driften av bompenger mellom bompengeselskapene, Statens vegvesen, ferjeselskaper som innfører AutoPASS-betaling, utstedere og internasjonale samarbeidsorganer.

Organisering

Den nye styringsgruppen i AutoPASS Forum har det overordnede ansvaret, mens det skal etableres en ledergruppe som vil få ansvar for å gjennomføre de oppgavene som styringsgruppen beslutter. I tillegg vil det bli vurdert å etablere undergrupper som skal få ansvar for blant annet teknisk interoperabilitet, utarbeide statistikk og rapportering, kontraktuell- og juridisk håndtering, kunde- og eksterne relasjoner og støttefunksjoner som inkluderer regnskaps-, dokumentasjons- og kommunikasjonshåndtering.

Første møte i styringsgruppen til AutoPASS Forum blir 14. januar 2019.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*