Når du passerer 65 år. øker risikoen betraktelig for at du skal bli drept eller hardt skadd i trafikken, og eldre menn er mer utsatt enn kvinner for å havne i ulykker. (Foto: Statens vegvesen).

Eldre i trafikken: Økt risiko for å bli drept eller hardt skadd

Publisert:
8. januar 2019
Av
Henriette Erken Busterud

Nå er det rundt 280.000 over 70 år med førerkort som har høy risiko i trafikken. Antallet vil øke til over 600.000 i 2030

De siste ti årene ble rundt tusen på over 70 år drept eller hardt skadd i trafikken.

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd øker med alderen. Ikke minst øker risikoen betraktelig når en passerer 65 år, noe figuren under tydelig viser. Den viser også at en på over 75 år har tre ganger så høy risiko for å bli drept eller hardt skadd i trafikken som en på 40 år.

Kilde: TØI

Eldre har blant annet mye høyere risiko fordi de tåler mindre: Yngre kan slippe unna med en lettere skade, mens risikoen er høy for at eldre blir drept eller hardt skadd under samme forutsetninger.

Hvorfor er eldre menn mer utsatt enn kvinner?

Etter fylte åtti år er det mye høyere risiko for menn enn kvinner. Hvorfor er det slik når kvinner lever lengre enn menn, og menn kjører mer enn kvinner? Jo mer du kjører, jo bedre sjåfør bør du jo bli.

Problemet er at når du blir eldre og ikke tar innover deg at observasjons- og reaksjonsevnen svekkes, så øker risikoen for å gjøre feil og havne i ei ulykke.

Kvinner på over 80 år har tatt førerkort i godt voksen alder. De har kjørt mye mindre enn jevnaldrende menn og kjører derfor mer forsiktig. En annen årsak til at det er høyere risiko for eldre menn kan også være at det å kjøre bil er en måte å opprettholde mannsrollen på – også etter at evnene avtar.

Om tretti år vil dette jevne seg ut – da vil menn og kvinner på åtti ha kjørt omtrent like mye.

Risiko og trafikkfarlige piller

Illustrasjon: Hilde Strangstadstuen, Statens vegvesen

Tall fra Reseptregisteret viser at over 180.000 personer over 75 år tar trafikkfarlige piller.

Sovemidler er et eksempel. De må inntas minst åtte timer før du kan kjøre. Dersom du våkner klokka to om natta og tar en sovetablett, kan du altså ikke kjøre bil før klokka ti. En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at det er to til fire ganger så høy risiko for bli involvert i ei bilulykke med personskade hvis sjåføren for eksempel bruker sovemedisin og beroligende middel.

 

FAKTA:

 • Helsekrav til førerkort
 • Fra fylte 75 år må en ha helseattest, som kan utstedes med inntil tre års gyldighet
 • Fra fylte 78 år kan helseattesten utstedes for inntil to år om gangen
 • Hvis fastlegen er i tvil om kjøreegenskaper, kan han be fylkeslegen henvise til kjørevurdering hos Statens vegvesen. Ved svekket førlighet, som er stabil, gjennomføres kjørevurdering uten at det må søkes til fylkeslegen
 • De med førerkort for manuelle kjøretøy kan ha kjørevurdering med bil med automatgir. Det kan medføre at de får begrenset førerkortet til automat.
 • Retningslinjer – førerkortveileder
 • Statens vegvesen har som mål å redusere risikoen for at bilførere på 75 + skal bli drept eller hardt skadd med 30 prosent i perioden 2018 – 2021.
 • Statens vegvesen arrangerer kurset 65+ for eldre sjåfører som ønsker å oppdatere seg. Rundt 15 prosent av 70-åringer tok dette i 2016. Målet er 30 prosent i 2021.
 • TØI-rapport om risiko i vegtrafikken
 • Hvis en bil koster deg 100.000 kroner i året, vil du kunne kjøre 200 turer med taxi som koster 500 kr.
 • Taxikalkulator
 • Artikkel i Smarte Penger om bilkostnader

Kilde: Statens vegvesen

 

Kommentarer (4)

 1. Torkel Bjørnskau sier:

  Den mest sannsynlige forklaringen, som jeg også skriver i TØI-rapport 1448/2015, er at eldre menn trolig i langt større grad enn eldre kvinner kjører på veger med høye fartsgrenser. Dersom eldre ektepar er på langtur, er det mannen som kjører. Eldre kvinner kjører trolig mest i tettbebyggelse der farten er lav, og dermed er også sannsynligheten for å bli hardt skadet gitt en ulykke mindre.

 2. Knut Hugdal sier:

  Sikkert et kjent spørsmål, men likevel: Viser statistikken alle drepte i gitte aldersgruppering eller bare føreren. er evt drepte som fotgjengere eller syklist mm inkludert?

  vh
  knut Hugdal

 3. Gisle Eikeland sier:

  Dersom du blir vurdert til å være en dårlig eller farlig sjåfør så er ikke det noe som oppsto i går.Det er bare en plutselig helseforandring av alvorlig karakter som medfører at et menneske ikke bør få beholde førerkortet.Har man tilhenger som man fortsatt ønsker å bruke enten det er til fritidsbruk eller hageavfall så er Taxi et dårlig alternativ.Økende mende bomveier,parkeringsrestriksjoner og stadig økende drivstoffprisen ,samtidig med at tog er blitt ett bedre alternativ gjør at man kjører mindre.Å tenke seg å være uten førerkort er en nærmest umulig tanke for de fleste.Det avdekkes stadig flere selvmordsforsøk som rammer uskyldige i trafikken.Dette er et problem som trenger samfunnets oppmerksomhet i like høy grad som eldre mennesker og deres kjøreferdigheter.

 4. Anne Marie Storli sier:

  Knut Hugdal: Grafen over gjelder kun bilførere 75 + og ikke andre trafikanter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*