– Den anbefalte modellen sikrer en tydeligere styring av virksomheten, og vi vil få større kraft i gjennomføringen av oppgaver generelt, og digitaliseringen spesielt, sier Terje Moe Gustavsen. (Foto: Henriette Erken Busterud).

En ny og spennende epoke for Statens vegvesen

Publisert:
15. januar 2019
Av
Mark Berger

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen leverte tirsdag sin anbefaling for fremtidig organisering av Statens vegvesen. Regionmodellen opphører, og Statens vegvesen innfører i stedet en funksjonsmodell som består av blant annet divisjonene Veg, Utbygging, Transport og samfunn i tillegg til Trafikant og kjøretøy.

Det er kjernen i vegdirektørens anbefaling.

Vegvesenet går nå inn en ny og spennende epoke. Utredningen vi har gjort konkluderer med at en funksjonsmodell vil bidra til å gjøre oss mer effektive slik at vi får mer vei for pengene. Den nye modellen sikrer en tydeligere styring av virksomheten, og vi vil få større kraft i gjennomføringen av oppgaver generelt, og digitaliseringen spesielt. Modellen sørger for gode spillerom for geografisk plassering av ansatte og enheter, samtidig som vi vil kunne samle mange fragmenterte fagmiljøer under en felles ledelse, sier Gustavsen.

Han minner om at en ny organisasjonsmodell ikke er et mål i seg selv. Modellen vil alltid være et mulig middel for å oppnå noe mer.

I løpet av de mer enn 150 årene vi har eksistert har Norge blitt et stadig bedre land å leve. Statens vegvesen har gitt viktige bidrag til denne samfunnsbyggingen. Jeg mener en funksjonsmodell bør være måten vi organiserer oss på for å kunne fortsette å bidra til en enda bedre hverdag for folk i hele landet, sier Gustavsen.

Departementet avgjør

Vegdirektøren understreker at rapporten han tirsdag overleverte Samferdselsdepartementet er hans forslag til ny organisasjonsmodell, og at det vil være opp til departementet å ta den endelige beslutningen.

Vi må uansett endre oss i takt med de endrede kravene og forventninger vi ser fra omgivelsene, sier han.
I den foreslåtte funksjonsmodellen er Statens vegvesen delt inn i følgende seks divisjoner:

  • Trafikant og kjøretøy
  • Utbygging
  • Veg
  • Transport og samfunn
  • IT
  • Fellesfunksjoner

Betydelig mindre direktorat

I rapporten foreslås det videre å tydeliggjøre Vegdirektoratets rolle. I klartekst betyr det et tydeligere skille mellom operasjonelle oppgaver og oppgaver som må løses i Vegdirektoratet. Dette vil bety et mer fokusert, og betydelig mindre, direktorat enn dagens.

Divisjonalisering betyr at mest mulig like oppgaver blir samlet i en organisatorisk enhet under én leder. Samling av oppgaver er ikke det samme som at alt samles på ett sted i landet, understreker Gustavsen.

Mange av oppgavene våre krever at vi er til stede der oppgavene skal gjøres, altså lokalt. Det betyr at Statens vegvesen vil ha en betydelig lokal tilstedeværelse også i årene fremover, sier han.

Nøyaktig hvor i landet vi skal være må vi få komme tilbake til. Men så pass kan jeg si nå: Vi skal fortsatt være på mange av de stedene vi er i dag. Dessuten er det for meg åpenbart at ledelsen for divisjonene kan ligge i Oslo eller andre steder i landet..

Les mer i utredningen om organisering av Statens vegvesen fra 1. januar 2020: Fra regioner til divisjoner.

Vegdirektørens anbefalte funksjonsmodell.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*