De tre vinnerlagene. (Foto: Linda Grønstad)

Bru over Bjørnafjorden var case i ambisiøst hackathon

Publisert:
28. januar 2019
Av
Linda Grønstad

Seks lag deltok nylig i konkurransen «Broen til et smartere samfunn – Open Lab hackathon» i regi av Building Smart og Statens vegvesen. Lagene fikk utdelt Vegvesenets foreløpige digitale tvilling av flytebru over Bjørnafjorden som et datagrunnlag å jobbe ut i fra.

Noen av lagene kjente hverandre fra før, mens for noen av lagene møttes deltakerne for første gang.

– Det er helt fantastisk å se hva lagene har fått til på så kort tid, sier Kjell Håvard Belsvik i Statens vegvesen, prosjektleder for Bjørnafjorden. Preben Madsen, som er BIM-koordinator i Vegvesenet istemmer:
– Disse folkene må få fortsette å jobbe sammen om å hjelpe oss med å skape en digital tvilling for flytebruen over Bjørnafjorden. Dette gir oss stor optimisme og inspirasjon, sier de to. Konkurransen Open Lab Hackathon var en del av konferansen «Evolve Arena: Shaping the future of our cities».

Noen fakta

  • BuildingSMART Norge er en interesseorganisasjon for hele bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.
  • Et hackathon kan beskrives som en samling av utviklere som programmerer, lager ulike tjenester og andre digitale løsninger, og jobber intensivt med dem.
  • En digital tvilling er en sanntidsmodell i 3D som gjenspeiler et fysisk objekt i form, informasjon og egenskaper. I vårt tilfelle, flytebruen over Bjørnafjorden.
  • BIM er en forkortelse for bygningsinformasjonsmodellering (fra engelsk: building information modeling), enkelt sagt en digital modell av et bygg.

Disse folkene må få fortsette å jobbe sammen om å hjelpe oss med å skape en digital tvilling for flytebruen over Bjørnafjorden.

– Vi har et samarbeid med buildingSMART i utviklingen av en BIM-server som skal fungere som en digital tvilling, hackathonet var viktig for oss for å tiltrekke oss flinke hoder som vi vil fortsette å jobbe med videre, sier Madsen. Madsen forklarer at BIM utgjør kjernen i en digital samarbeidsmodell mellom forskjellige bidragsytere i et prosjekt, for eksempel byggherre, entreprenør, elektrikere, rørleggere, vedlikeholdere og offentlige myndigheter både under selve byggeprosessen, og senere gjennom forvaltning, drift og vedlikehold.

Kun fantasien setter grenser!

– Fra mitt perspektiv så blir den «digitale tvillingen» det mest interessante jeg kan tenke meg innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Den skal være en «live» modell som man kan høste informasjon fra, forklarer Madsen. Han sier at for en flytebru vil det være interessant med trafikkovervåkning og -analyser (telling og kamera), data fra pongtonger (fukt, strøm), vind, bølge og strømningsmålinger, strukturelle endringer (for eksempel slitasje eller strekklapper på konstruksjonen), alarmsystemer, full database over innhold i konstruksjonen (egenskaper og attributter) og så videre. Han tilføyer at den digitale tvillingen kan være et kontrollsenter som kan gi detaljert informasjon om hvert eneste element i konstruksjonen, slik at man for eksempel kan spore leveranser av deler, vite hvem som har utført en reparasjon eller hvem som har laget hva når.

– Mulighetene gjennom en «digital tvilling» og FDV er så mange at det er nærmest opp til fantasien hvor langt man tar det, og det var nettopp det vi ville undersøke ved å gjennomføre dette hackathonet, poengterer Madsen.

«Crack trackers» hacket seg til topps!

Vinnerlaget presenterte en løsning med et sentralt «dashboard» for forvaltning, drift og vedlikehold, som gir sanntidsinformasjon og all relevant data om bruen basert på data i Nasjonal vegdatabank (NVDB). De viste hvordan man kan få sanntidsinformasjon om trafikkmengde, strukturelle analyser i sanntid slik at man kan forutse påkjenninger som må utbedres. Laget viste hvordan man ved hjelp av droner kan inspisere alle deler av broen og programmere inn hvor dronen skal fly. Man kan planlegge droneflyvingen i den digitale tvillingen og dermed få rask tilbakemelding om status og eventuelle sprekker som må følges opp. Vi er nok et stykke fra autonome droner, men om kanskje ti år er vi der, sa laget. Hensikten er å spare tid og penger, redusere risiko og øke kvaliteten på arbeidet med drift og vedlikehold av brua.

Den digitale tvillingen kan være et kontrollsenter som kan gi detaljert informasjon om hvert eneste element i konstruksjonen, slik at man for eksempel kan spore leveranser av deler, vite hvem som har utført en reparasjon eller hvem som har laget hva når.

– Dere har rett og slett imponert juryen, dere har vist oss noe som virkelig er noe vi ønsker oss, sa juryleder Kjell Håvard Belsvik. Juryen bestod av representanter fra Statens vegvesen, COWI, Direktoratet for Byggkvalitet, Norges Kommunaltekniske Forening, GK-gruppen, Standard Norge og buildingSMART Norge.

Fire av deltakerne fra vinnerlaget «Crack trackers»: Lars Moastuen – Sopra Steria (f.v.), Kristian Selvaag – Trimble, Jan Erik Hoel – Trimble og Mats Fensholt – Trimble. (Foto: Linda Grønstad)

Kriteriene for å vinne var:

  • Tverrfaglighet i teamsammensetning.
  • Nyskapende innspill til behov for informasjon fra en digital tvilling for Bjørnafjorden.
  • Demonstrasjon som fenger og som viser verdien av å legge til rette for slik informasjon i tvillingen for et bærekraftig samfunn.
  • Godt kommunisert «hvis jeg hadde denne dataen tilgjengelig, ville det…» (Nytteverdien)

Vinnerlaget bestod av: Espen Frøysland (Statens vegvesen), Lars Moastuen (Sopra Steria) og Ole-Martin Fyen (EDR Medeso). Fra Trimle stilte Richard Virion, Kristian Selvaag, Pieter Dhondt, Mats Fensholt og Jan Erik Hoel.

– Dette har vært enormt nyttig for laget, vi har lært mye, og har et produkt som vi kommer til å bruke i markedsføringen av våre tjenester sa representantene fra firmaet Trimble.

Lagene «Hack of tomorrow» og «Den røde tråd» kom på henholdsvis andre og tredje plass.

På Vegvesenets nettside kan du lese mer om lagene som deltok.

Se filmen om hackathonet Broen til et smartere samfunn

Nyttige lenker:

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*