– Useriøse og kriminelle aktører har i lang tid utnyttet et tillitsbasert system, sier Jon Molnes i Krimenheten i Statens vegvesen og inviterer bransjen til dialogmøte om temaet. (Foto: Henriette Erken Busterud).

Økt innsats mot useriøse og kriminelle aktører innenfor veganlegg, drift og vedlikehold

Publisert:
3. januar 2019
Av
Anne Marie Storli

Statens vegvesen har styrket sin innsats mot useriøs og kriminell aktivitet. I januar inviterer vi bransjen til dialog om situasjonen.

– Useriøse og kriminelle aktører har i lang tid utnyttet et tillitsbasert system. Kontrollvirksomheten har i liten grad vært egnet til å avdekke brudd som søkes skjult, og erfarings- og informasjonsdeling på tvers av geografiske og organisatoriske grenser har vært begrenset. Det har gitt useriøse og kriminelle aktører betydelig handlingsrom med liten risiko for oppdagelse, sier Jon Molnes, leder av Krimseksjonen i Statens vegvesen.

Undersøkelser foretatt av Vegvesenet, viser omfattende brudd på lov og regelverk. På bakgrunn av dette er bransjen invitert til halvdags dialogmøte, fredag 11. januar.

Kontroller gir grunn til bekymring

– For å møte situasjonen har vi det siste året gjennomført langt flere målrettede kontroller enn tidligere, blant annet knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Det er i tillegg etablert kapasitet og kompetanse til å forfølge funn der det er grunn til det. Funnene har gitt ny dokumentert kunnskap og styrker bekymringen. Overfor bransjen ønsker vi å presentere et bilde av nå-situasjonen hva gjelder useriøs og kriminell aktivitet innenfor vårt samfunnsoppdrag. I dette ligger både å vise til konkrete saker og presentere handlingsmønster som aktører benytter for å få urettmessig vinning, sier Molnes.

Han mener at en felles forståelse av situasjonen gir godt grunnlag for diskusjon om blant annet tiltak. Dialogmøtet har derfor særlig to formål:

  • Har vi en noenlunde lik forståelse av situasjonen og utfordringene?
  • Hvilke mulige tiltak, gitt den situasjonen vi mener foreligger, kan være aktuelle?

– Alt handler om penger

Statens vegvesen mener alvor og har allerede kastet kritiske blikk på egen virksomhet.

– Det handler blant annet om kontroll, sanksjonsregime og bruk av dette, krav til dokumentasjon – samt hvordan vi bedre kan sikre informasjons- og erfaringsdeling på tvers av organisatoriske og geografiske grenser. I tillegg er det tverretatlige «krim»-samarbeidet vesentlig styrket. Alt handler om penger – det betyr at de mest effektive tiltakene rammer tilgangen på penger, sier Molnes.

Forebygge, avdekke og forfølge

Situasjonen gir grunn til bekymring og utfordrer både Statens vegvesen som byggherre og bransjen selv.
– Kampen for et sunt arbeidsmarked handler vel så mye om bransjen og de virkemidler bransjen selv rår over. Om og hvordan vi lykkes handler om felles evne og vilje til å forebygge, avdekke og forfølge useriøs og kriminell aktivitet, avslutter Molnes og håper at bransjen slutter opp om dialogmøtet.

 

Kommentarer (2)

  1. Arve Øyan sier:

    Linken for informasjon om møtet er «død»

  2. Anne Marie Storli sier:

    Hei Arve! Takk for tilbakemelding. Jeg har nå fjernet lenken. Den aktuelle siden er tatt ned fordi påmeldingsfristen har gått ut.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*