Ros til Vegvesenet: Nato har beskrevet øvelsen som svært vellykket, og at det norske totalforsvaret er et godt eksempel på hvordan et vertsland kan håndtere utfordringen. (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret).

Ros til Vegvesenet etter gjennomføringen av NATO-øvelsen i høst

Publisert:
21. januar 2019
Av
Giselle Jensen

Trident Juncture bød på mange nye utfordringer. Vegvesenet stod til eksamen og vel så det.

– Dette er vi gode på, slår Anders Hovdum fast. Han er Vegvesenets fagdirektør for samfunnssikkerhet og hadde ansvaret for å koordinere Vegvesenets innsats i forbindelse med øvelsen. Han forteller at samarbeidspartnerne er veldig fornøyde med de mange dyktige fagfolkene fra Vegvesenet.

NATO har beskrevet øvelsen som svært vellykket, og at det norske totalforsvaret er et godt eksempel på hvordan et vertsland kan håndtere utfordringen.

– Forsvarsledelsen har gitt uttrykk for at de er imponert over hvor profesjonelt og smidig gjennomføringen av transporten gikk, både for militære og sivile trafikanter, sier han.

Ros fra samarbeidspartnerne

Hovdum forteller at Forsvarets operative hovedkvarter har gitt uttrykk for at det var en glede å observere entusiasmen og innsatsen fra hver enkelt som bidro fra Statens vegvesen. De forteller at NATO har beskrevet øvelsen som svært vellykket, og at det norske totalforsvaret er et godt eksempel på hvordan et vertsland kan håndtere utfordringen.

Statens vegvesen kontrollerte militære kjøretøy under øvelsen. (Foto: Politiet).

Informasjonsmateriell på elleve språk

Også Norges Lastebileier-Forbund (NLF), som representerer næringen som kanskje ble mest berørt, takker Vegvesenet for jobben. De peker spesielt på nytten av informasjonsmateriell på elleve språk til utenlandske transportører og sjåfører. Både informasjonsfilmer, flyers og nettside med informasjon var til stor hjelp for transportørene.

Vegvesenet en del av totalforsvaret

Øvelsen er den største i Norge på flere tiår og berørte hele fem fylker og 50.000 soldater. Vegvesenet har deltatt i planleggingen av øvelsen i to år. Det er fordi Statens vegvesen er en del av det norske totalforsvaret og derfor skal yte støtte til Forsvaret.

Hovdum forteller at det er mange fagfolk fra etaten som har bidratt på ulikt vis. For eksempel har vegavdelingen i Hedmark gjennomført 16 møter med berørte kommuner i Østerdalen. De har reist rundt og møtt skoler og kommuner for å orientere om de spesielle utfordringene for trafikksikkerheten som øvelsen ville by på.

Øvelsen er den største i Norge på flere tiår og berørte hele fem fylker og 50.000 soldater.

Kommunikasjonsmiljøet i Statens vegvesen levert gode løsninger i planlegging og gjennomføring av øvelsen.

Andre har gått opp vegstrekninger og bruer sammen med Forsvaret for å sjekke om strekningen var egnet for den militære transporten. De registrerte hvor det var mulig å kjøre, og hvilke bruer som ikke tåler vekten av de ekstremt tunge kjøretøyene. Enkelte steder ble løsningen å vade over elven i stedet. Andre steder ga Vegvesenet dispensasjon, kanskje med påbud om bare ett kjøretøy av gangen på brua.

– Og ikke minst har kommunikasjonsmiljøet i Statens vegvesen levert gode løsninger i planlegging og gjennomføring av øvelsen, sier Hovdum.

God og kontinuerlig kommunikasjon

Kommunikasjonsrådgiver Åsmund Møller Johansen i Statens vegvesen ledet arbeidsgruppen som håndterte Vegvesenets kommunikasjonsarbeid i forbindelse med øvelsen.

Han forteller at et godt og tett samarbeid med kommunikasjonsmiljøet i Forsvaret betydde mye for å lykkes. I nesten tre måneder sendte Vegvesenet og Forsvaret ut daglige eposter til 80-90 aktører med trafikkinformasjon fra Forsvaret om hvor kolonnene skulle gå og hva de ventet av forsinkelser som følge av øvelsen. All informasjon ble også delt med mediene, på nettsiden til Vegvesenet og på sosiale medier.

Gjensidig respekt og forståelse for ulike ansvarsområder preget samarbeidet.

– Transportbransjen med alt fra lastebiler til kollektivselskaper er en gruppe som ble særlig berørt. Informasjon om avvikling av kolonner et døgn fram i tid ga dem mulighet til å justere sine ruter og leveringstider, og likevel innfri sine forpliktelser. Tilbakemeldingene fra bransjen tyder på at det var et viktig tiltak, sier Johansen.

Vegvesenet + Forsvaret

Hovdum og Johansen fremhever hvordan det tette og svært gode samarbeidet med Forsvaret bidro sterkt til resultatet.

– Gjensidig respekt og forståelse for ulike ansvarsområder preget samarbeidet. Vegvesenet må prioritere trafikksikkerhet og avvikling av den sivile trafikken samtidig som Forsvaret skal oppnå sine mål med øvelsen. Det er ikke vanskelig å tenke seg at det kunne skape konflikt. Men med ydmyke aktører og respekt for ulike fagfelt fant vi hele tiden løsninger som fungerte for begge parter, avslutter Anders Hovdum.

Les mer om øvelsen Trident Juncture på Forsvarets nettside.

Én kommentar

  1. Lars G Wessel Johnsen sier:

    Det er vel heller tvilsomt om denne eksamensoppgaven ble bestått, når man klarer å stenge Nordbytunnnellen på samme tidspunkt som Trident Juncture. At det gikk bra skyldes vel heller flaks enn dyktighet. Dyktighet hadde forutsatt planlegging på et annet nivå, for eksempel at Nordbytunnellen hadde blitt renovert under sommermånedene. I denne «undersøkelsen» spør man samarbeidspartnere og myndigheter, ikke den vanlige bruker av veinettet. Brukere som opplever at veiarbeid og veivedlikehold på en flaskehals som Nordbytunnellen, uten skiltet omkjøring før du er stuck i kø i opptil flere timer, gir store problemer og frustrasjoner for den enkelte – betalende – trafikant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*