- Hvis bilindustrien leverer det brede modellutvalg vi håper på og kjøperne fortsatt finner elbilen økonomisk gunstig, så er 1,5 millioner elbiler i 2030 en realistisk prognose, skriver vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Knut Opeide).

Vegdirektøren ønsker seg 1,5 millioner elbiler!

Publisert:
7. januar 2019
Av
Terje Moe Gustavsen

Mitt nyttårsønske er 1,5 millioner elbiler på veiene om bare 11 år, skriver vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Elbilene er et av transportsektorens viktigste bidrag til reduserte klimautslipp. Utslippene skal ned med over 40 prosent. Og det er bare 11 år til vi skal være der.

Nullutslippsbiler og innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel er noen av årsakene til at klimagassutslippene fra transportsektoren har passert toppen. I 2017 pekte pilene for første gang nedover, vegtrafikken hadde en nedgang fra 9,7 til 8,8, millioner tonn. Når en bil på bensin eller diesel erstattes med en nullutslippsbil, gir det en innsparing på rundt 2 tonn CO₂. Med dagens elbilpark nærmer vi oss 400.000 sparte tonn årlig.

– Elbilene er et av transportsektorens viktigste bidrag til reduserte klimautslipp, fastslår vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Knut Opeide).

Myndighetene har dyttet oss i riktig retning

Myndigheter har ført en klok politikk for å dytte oss i riktig retning. Elbiler har sluppet mange avgifter, og noen vil tenke; det er nok nå! Men – selv om vi har brutt en utvikling med stadig større utslipp, er det heller ikke mer enn det. Når vi først har fått moment, er det viktig ikke å stoppe i steget. Fortsatt bør kjøpere ha solid rabatt for å velge nullutslippsalternativet.

Når vi ser tilbake, er det ikke mer enn fem år siden Regjeringen og Stortinget satte tydelige mål for elbilpoltikken. Den gang hadde vi akkurat passert 10.000 elbiler. Regjeringen og Stortinget sa: Bilbruken i byene skal ikke øke og det skal stimuleres til overgang til nullutslippskjøretøy over hele landet.

Under behandlingen av Nasjonal transportplan våren 2017 sluttet Stortinget seg så til et helt konkret mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøyer i 2025.

Fordelaktig å eie og bruke elbil

De viktigste incentivene har vært fritak for engangsavgift og moms, fritak for bompenger og ferjebilletter, små eller ingen avgifter for parkering og tilgang til kollektivfelt.

Vi har passert 200.000 elbiler på norske veier av i alt vel 3.000.000 kjøretøyer.

Fire av ti elbiler kjører i byområder, hvor det er flest fordeler av å eie og bruke elbil. Det er også her elbilene gir gevinst for lokal forurensing (NOx) i tillegg til globale klimagasser.

Stortinget har vedtatt at det kan innføres bompenger og betaling på ferjer for nullutslippskjøretøy, maksimalt 50 % av «normaltakst» (bensinbil). Kommunene bestemmer prisen på parkering. Tilgang til kollektivfelt besluttes lokalt, der utnyttelse av vegkapasiteten og å unngå å hindre bussene er avgjørende. Nullsats for moms og fritak for engangsavgift skal vurderes på nytt i 2020.

Elbilene må etter hvert tåle flere avgifter

Byområdene skal innrette seg på nullvekst i personbilbruken. Vi skal på den ene siden skifte ut fossilt brennstoff med elektrisitet. På den annen side prioriteres kollektivtrafikk, sykkel og gange. Ut fra dette synspunktet har Stortinget funnet en god balanse mellom å stimulere til kjøp av nullutslippsbiler og samtidig sikre at elbilister også er med og drar lasset. I byområdene går bompengene i stor grad til å få til den den store omleggingen med mer kollektivtrafikk, mer «myk trafikk» og mindre bil i byen.

Alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøyer i 2025.

Vi har passert 200.000 elbiler på norske veier av i alt vel 3.000.000 kjøretøyer.  Hvis bilindustrien leverer det brede modellutvalg vi håper på og kjøperne fortsatt finner elbilen økonomisk gunstig, så er 1,5 millioner elbiler i 2030 en realistisk prognose. Da står vi sterkt den dagen klimamålet skal gjøres opp.

Klimaforliket og avgiftsordninger for elbiler er en politikk som faktisk har ført til endring. Ennå må elbilen ha fordeler for at det skal lønne seg, men et sted på veien blir elbilene så attraktive at de nok kan tåle flere avgifter. Den dagen vet vi at det har skjedd et grønt skifte i transportsektoren.

Kommentarer (5)

 1. Halvor Lognvik sier:

  Blir ganske håpløse og kortsiktige vurderinger
  Einaste årsak til at folk kjøper et så misforstått konsept som el bil
  er at myndighetene har gitt elbilen (byfenomenet) så mange økonomiske gulrøtter at du må vera
  idiot for å velge andre drivstofflinjer
  De som bestemmer forstår ikkje hva som får samfunnet
  til å gå i hop. Ein trur at problemstillinga Norge står overfor er hvordan komme seg
  frem og tilbake på standsmessig måte til sine byråkratkontor i Oslo.
  Norge kjem til å ha opplevd ein skikkeleg blåmåndag inna 2030

 2. John Arnfinn Sletten sier:

  Håpløs betraktninger fra en vegdirektør som sikkert har kontoret sitt i sentrum av Oslo og som vil være populær i sine omgivelser.
  En som burde være oppgående ,men som ikke skjønner at Norge er et langt land med store behov for transport . Da nytter det ikke for en så stor andel av befolkningen å satse på El-bil. Nett selskapene i Norge sier jo at dette ikke er mulig å klare. Man trenger en så stor utbygning at dette kun blir byråkrati prat. Er det bedre å importere kull kraft fra Europa kanskje ?
  Hvor mange ladepunkter skal man egentlig bygge ut. Blir artig å se køen som hoper seg opp rundt disse ladeboksene.

  Med så lite utslipp som de nye diesel/bensin bilene har så blir total regnestykke til fordel for andre enn el-biler.
  Men det er vel greit å være populist blant byråkrater, for å tørre å si noe som ikke er til fordel for el-biler er jo utenkelig.

  Nei, i denne diskusjonen trenger man folk som tør å snakke ærlig og ikke populistisk.

 3. Kåre sier:

  Hadde hvert kjempebra hold bom pengene, parkering avgift OG avgifter på dagensnevåg så oppnår Du nokk det, Håper endelig Dere skjønner ellers så blir det ei døgn flue.

 4. Alfred Johnsen sier:

  Det er fortsatt mye fossilt i hodene på folk, leser jeg.
  Elbilen har så mange fordeler, er overlegen fossil og hydrogenbilen på mange områder.
  – Den er for ex så energigjerig at den krever langt mindre strøm enn hva folk tror (ingen problem for nettselskapene) å holde tritt med utbredelsen.
  – Kjekkere å kjøre, bedre og enklere på vinteren.
  – Og har såpass rekkevidde at vi som har lading der bilen står om natta, nesten aldri trenger lading «på veien».
  – De fleste som bor utenfor storbyene kjører ikke lenger daglig enn at elbilen dekker behovet.

  Alt passer ikke for alle: De som ofte kjører virkelig langt (1000km+) vil være bedre tjent med fossilbil. Kan også være en utfordring for de uten lading hjemme eller jobb. Og så er det begrensninger i utvalget, dagens elbiler kan ikke erstatte Nissan Patrol etc.

 5. Egil Johansen sier:

  Hvordan kan du Terje Moe Gustavsen forsette og tillate biodrivstoff når Tyskland har gjennomført en stor test som sier i klartekst at biler med den Norske biodrivstoff forurenser nesten det dobbelte av hva biler med Diesel gjør, de ber dette dustelandet om og stoppe snarest med biodrivstoff.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*