– Vi er ikke overrasket over at flere søker og ikke betaler. Vi vil vurdere tiltak for å redusere dette, da det innebærer unødvendig saksbehandling av disse sakene, sier seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen. (Foto: Henriette Erken Busterud).

Vel 1600 nye personlige bilskilt tildelt i 2018

Publisert:
26. januar 2019
Av
Anne Marie Storli

I 2018 mottok Statens vegvesen 4 694 søknader om personlig bilskilt. Halvparten av dem som fikk innvilget søknaden, betalte ikke innen fristen. 273 søknader ble avslått.

Totalt var det i fjor 2 417 som fikk godkjenning på bokstav- og tallkombinasjonen, men som likevel ikke betalte innen fristen på 30 dager. Det innebærer at skiltet ikke blir satt i bestilling, og bokstavkombinasjonen blir tilgjengelig for nye søkere.

– Vi er nok ikke overrasket over at flere søker og ikke betaler. Vi vil vurdere tiltak for å redusere dette, da det innebærer unødvendig saksbehandling av disse sakene, sier seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen.

Staten får inn et godt overskudd for å kunne prioritere trafikksikkerhetsarbeid i form av viktige kampanjer.

1624 søkere betalte og fikk muligheten til å bestille sitt personlige bilskilt. 273 fikk avslag, og 341 søknader ble trukket tilbake av søker.

I tillegg var det ved årsskiftet 42 søknader under behandling eller innvilget – og for sistnevnte gruppe var betalingsfristen på 30 dager ikke gått ut.

Ett personlig bilskilt tatt i bruk på Svalbard

På Svalbard er det registrert ett personlig bilskilt, og kjennemerket som er valgt er «Isbjørn». På Vegvesenets nettside finner du oversikt (nederst på siden) over alle personlige bilskilt som er tatt i bruk i hvert enkelt fylke.

Størst pågang det første året

Ordningen med personlige bilskilt ble innført juni 2017. Det første året mottok Statens vegvesen totalt 19 201 søknader. Av disse var det i underkant av 30 prosent (5 238) som betalte for godkjent skilt. De øvrige 12 219 søknadene som ble innvilget, ble det ikke betalt for innen fristen. I 2017 ble 935 søknader avslått, og 809 søknader ble trukket av søker.

– Overskuddet i 2017 var på 20 millioner kroner og i 2018 på 14,5 millioner kroner. Etterspørselen har vært vesentlig høyere enn forventet og ordningen fungerer bra. Staten får inn et godt overskudd for å kunne prioritere trafikksikkerhetsarbeid i form av viktige kampanjer, og det er vi godt fornøyde med, sier Heidi Øwre.

Slik søker du om personlig bilskilt

Søknad om personlig bilskilt skjer via Vegvesenets nettside. Her finner du all informasjon om ordningen, og du får umiddelbart svar på om ønsket bokstav- og tallkombinasjon er ledig. Saksbehandlingen tar tre-fire uker. Får du søknaden innvilget, har du 30 dager på deg til å betale. Når du har betalt, kan du bestille skiltet her.

Overskuddet i 2017 var på 20 millioner kroner og i 2018 på 14,5 millioner kroner.

Prisen for et personlig bilskilt er 9000 kr, og det gir eieren rettighet til sitt skilt i ti år. Både privatpersoner og bedrifter kan søke.

TV2 Broom har en oversikt over hvilke skilt som er tildelt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*