Høyt henger og dyktige er de. Illustrasjonsfoto fra Inspeksjon av fv. 399 Steinvågbrua i Ålesund. (Foto: Anne Marit Øksenvåg Johansen).

17 034 bruinspeksjoner i 2018

Publisert:
5. februar 2019
Av
Anne Marie Storli

Dette innebærer over 46 inspeksjoner hver dag, og dermed er så godt som alle bruene inspisert i henhold til regelverket. Alle bruene er nå registrert i Statens vegvesen sitt egenutviklede bruforvaltningssystem kalt Brutus.

– Vi arbeider nå med omfattende risiko- og sårbarhetsanalyser av inspeksjonsintervall for å fokusere mer på bruene med skader. Dette betyr samtidig å kunne redusere antallet unødvendige inspeksjoner, sier direktør Jane Bordal i Statens vegvesen.

Økt bru-fokus

Det er, ifølge direktør Jane Bordal i Statens vegvesen, også gjort et krafttak i år for å rydde opp i mangelfulle data i bruregisteret. (Foto: Knut Opeide).

Bakteppet for Vegvesenets økte fokus på bruforvaltning er to rapporter fra Vegtilsynet som dokumenterte at etaten ikke fulgte eget regelverk knyttet til inspeksjoner.

Vegvesenets egen omfattende gjennomgang av etatens bruforvaltning endte opp med 19 regionale og sentrale tiltak.

– Vi er godt i gang med gjennomføringen, forsikrer Bordal.

Det er også gjort et krafttak i år for å rydde opp i mangelfulle data i bruregisteret.

Vi har klassifisert over 16.000 bruer på riks- og fylkesvegnettet.

– Det er et viktig arbeid. Feil i datagrunnlaget får følgekonsekvenser for bruken av disse. Flere nye grep for brudokumentasjon er også på plass.  Vi har klassifisert over 16.000 bruer på riks- og fylkesvegnettet. Det gjenstår 666 på fylkesveiene, et arbeid som er prioritert fremover.

Bruk av ny teknologi

Det arbeides også med framtidens bruinspeksjoner, blant annet med bruk av ny teknologi.

– Her ligger det mange muligheter framover. Bildegjenkjenninger av skader vil kunne revolusjonere inspeksjonene. Effekten av økt bruk av droner skal også undersøkes. Bruk av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) vil gi nye muligheter. Digitale tvillinger vil muliggjøre kontinuerlig behandling av måledata, sier Jane Bordal i Statens vegvesen.

2018

Region HI EI Sum HI og EI
Øst 1.182 1.957 3.139
Sør 1.346 2.690 4.036
Vest 1.373 3.550 4.923
Midt 787 1.380 2.167
Nord 680 2.089 2.769
SUM 5.368 11.666 17.034

HI er hovedinspeksjoner
EI er enkeltinspeksjoner

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*