– Vi lever i en spennende tid hvor data, teknologi og digitalisering er i ferd med å endre våre vaner og liv – også på veien, skriver kommunikasjonsdirektør Sissel Faller. (Foto: Statens vegvesen).

Blir vi mer tilgjengelig når vi digitaliserer alt?

Publisert:
11. februar 2019
Av
Sissel Faller

Digitalisering har blitt et ord som brukes hyppig. Ingen kan si at de ikke jobber med digitalisering. Men hva er det og hva betyr det?

I Statens vegvesen betyr dette mange ting, men stort sett effektivisering av arbeidsprosesser og bedre og flere nettbaserte tjenester til publikum. Vi har som mål at alle tjenester som ikke krever oppmøte skal digitaliseres. Der det foreligger digitalt alternativ skal alle henvendelser foregå digitalt.

Mange selvbetjeningsløsninger

På vegvesen.no finnes det mer enn 25 selvbetjeningsløsninger som er utviklet de siste årene – og flere vil komme. Her er brukerne satt i sentrum.

Du kan for eksempel kjøpe og selge bilen din uten å måtte møte opp på en trafikkstasjon. Det hele foregår på tjenesten «Salgsmelding» under Din Side. Innlogging med BankID på mobil slik de fleste kjenner til fra andre nettjenester. Raskere og bedre for oss og for brukerne.

Vi har som mål at alle tjenester som ikke krever oppmøte skal digitaliseres.

Figuren nedenfor viser hvordan antall salgsmeldinger på nett skyter fart, mens oppmøte på trafikkstasjonene stuper. Dette er en ønsket utvikling.

Digitalisering på brukernes premisser

Som ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon i Vegvesenet er jeg opptatt av at vi må gjøre dette på brukernes premisser for å lykkes. Det kan av og til være krevende i en stor og teknologitung organisasjon. Det er en utfordring å få fagfolk til å tenke bruker og ikke avsender. De er prisverdig nok opptatt av at alt skal være korrekt slik lover og regler definerer dette.

Men skal vi nå ut til publikum, må vi lage tjenester og skrive et språk som folk flest forstår. Effektivitet, forenkling og innholdsdrevet design er nøkkelord for å sikre en bedre brukeropplevelse. På den måten får vi til ekte digitalisering uten at folk må ringe og sende eposter for å forsøke å finne ut hva vi egentlig ber dem om. Så ja, vi blir rett og slett mer tilgjengelige – på nett.

Trender blir virkelighet

De viktigste trendene for digital kommunikasjon og tjenester de siste årene er chatbots, stemmestyring, kunstig intelligens og virtuell virkelighet. Dette er spennende teknologinyvinninger som vi kan vurdere, men som må settes i sammenheng med det øvrige tjenestetilbudet rettet mot brukerne våre. Statens vegvesen vil snart lansere chat og Chatbots på vegvesen.no – slik at vi vil bli mer tilgjengelig digitalt.

Ny teknologi og åpne data

Data som deles åpent er ikke bare en trend, det er en forutsetning for å utvikle og forvalte nye og framtidsrettede transporttjenester. Statens vegvesen har store og viktige datamengder som markedet er interessert i og som de kan bruke i egne tjenester. Eksempler på dette er data fra vår Nasjonale vegdatabank med oversikt over hele det norske veinettet, uavhengig av hvem som eier veien. Og de blir det mange av fra 2020.

Skal vi nå ut til publikum, må vi lage tjenester og skrive et språk som folk flest forstår. Effektivitet, forenkling og innholdsdrevet design er nøkkelord for å sikre en bedre brukeropplevelse.

Vi tilbyr derfor stadig flere api-er, åpne data og innhold for deling med andre. Våre IKT-løsninger er i ferd med å bli skyløsninger, noe som sikrer kapasitet, ytelse og fleksibilitet både for oss og for brukerne. VI blir mer tilgjengelig.

Vegvesenet har gått høyt på banen og erklært at vi vil ta ledende roller i utviklingen av framtidens transport. Dette kan vi ikke gjøre alene. Vi er i ferd med å få på plass et tettere samarbeid med bilprodusenter og næringslivet for øvrig. Eksempelvis samarbeider vi med Volvo om la bilene samle fortløpende data om vær, føre, trafikkavvikling, parkeringsplasser osv. Gjennom uttesting har vi sett at slike sensordata kan sendes tilbake til våre systemer og nyttiggjøres i trafikkstyring og –tjenester. Det kan altså bidra til mer effektiv trafikkavvikling og bedre trafikksikkerhet og ikke minst til mer fornøyde trafikanter.

Vi lever i en spennende tid hvor data, teknologi og digitalisering er i ferd med å endre våre vaner og liv – også på veien. Statens vegvesen vil fortsatt bidra til å få alle trygt fram sammen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*