Nå innføres øving i tunnelbrann som et krav for brann- og redningstjenesten. Runehamartunnelen er Vegvesenets tunnel for øvelser. (Foto: Markus Vogt/IFA).

Tunnelsikkerhet blir pensum for brann- og redningstjenesten

Publisert:
4. februar 2019
Av
Anniken Westad

Nå innføres tunnelsikkerhet som obligatorisk pensum for brann- og redningstjenesten.

Runehamartunnelen og fagfolk fra Statens vegvesen har sentrale roller når tunnelsikkerhet nå skal innføres som krav i pensum for brann- og redningstjenesten i Norge. Det er Norges brannskole, som er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som er ansvarlige for utarbeidingen og kvalitetssikringen av den nye fagplanen. De har med seg en arbeidsgruppe på laget, og inviterte nylig til oppstartsmøte over to dager i Molde.

I møtet deltok representanter fra Statens vegvesen, lokalt brannmannskap fra Molde brann- og redningstjeneste samt kollegaer fra Oslo og Rogaland. DSB var og representert, herunder også Norges brannskole.

Tunnelkoordinator Odd Einar Lillebø fra Statens vegvesen omtaler det som kommer som revolusjonerende:

– Man lærer mye gjennom brannskolen i dag, alt fra HMS til røykdykking, fysikk, kjemi og forebygging, men for første gang får vi nå krav om opplæring i tunnel. Det er stort.

Tverrfaglig samarbeid

På grunn av opplæringsmulighetene i Runehamartunnelen har Norges brannskole utviklet et godt samarbeid med Molde Brann- og redningstjeneste og Statens vegvesen.

– Samarbeidet vi har er både spesielt og viktig. Vi som hører til i team fagutvikling i brannskolen kan egentlig bare å lage læreplaner – og ikke så mye om tunneler. Derfor må vi inn i hodene på de som har stålkontroll på det faglige og som vet hva som vil være viktige prioriteringer til et kurs på 16 timer, sier Agnar Christensen, seksjonssjef for undervisning ved Norges brannskole.

– Arbeidet går også ut på å treffe og definere en målgruppe for læringsplanen, men det er det gode, faglige samspillet som er alfa og omega.

Man lærer mye gjennom brannskolen i dag, alt fra HMS til røykdykking, fysikk, kjemi og forebygging, men for første gang får vi nå krav om opplæring i tunnel.

– Vi har som mål å lage et kvalitativt godt kurs som skal holde en nasjonal toppstandard. Vi kan ikke levere noe som er 4. divisjon, det må være tippeliga-nivå på dette, uttaler Christensen.

– Vi legger lista for den nasjonale standarden nå. Forhåpentligvis vil dette også bære frukter til de regionale kursene, ved at de ser hvordan vi gjør det. For brannskolen sin del er det en åpenbar ambisjon at vi skal bidra til å styrke kompetansen over hele landet, legger han til.

Effektiv ressursbruk

At arbeidet med fagplanen for Runehamartunnelen skjer akkurat nå, henger sammen med at DSB skal åpne en ny fagskole for brann- og redningsvesenet. Denne vil erstatte dagens etatsutdanning.

Vi har som mål å lage et kvalitativt godt kurs som skal holde en nasjonal toppstandard.

– I kjølvannet av arbeidet med den, ser vi at vi sitter på kompetanse som burde komme flest mulig til gode. Resultatet blir som et kinderegg, der den nye fagskolen får det den trenger, brannskolen får det vi skal ha og i dette tilfellet inkluderer det også Statens vegvesen og den lokale brann- og redningstjenesten i Molde. Det er god økonomi i at alle får sitt, og ikke minst gir det en god følelse når man får en såpass stor effekt gjennom relativt lite ressursbruk, sifølge Christensen.

Runehamartunnelens beliggenhet, lengde og utforming gjør den særdeles egnet til forskningstunnel. (Foto: Markus Vogt/IFA)

Studiepoeng i tunnelbrann

Det første kurset i Runehamartunnelen ble arrangert i 2010, og har siden oppstarten vært et samarbeid mellom Statens vegvesen og Molde brann- og redning.
For Vegvesenet markerer de første møtene til arbeidsgruppen at en viktig milepæl nå er nådd.

– Hittil har initiativet til aktivitet i Runehamartunnelen kommet fra lokale aktører, med oss i spissen. Dette har spredd seg nasjonalt, og det er en svært viktig milepæl at Norges brannskole nå går inn og samarbeider med våre folk med å utarbeide og kvalitetssikre en fagplan. Når den er ferdig kommer dette til å bli det nærmeste man kommer studiepoeng i tunnelbrann, sier Svein Ludvik Holme, leder av byggherreseksjonen i Statens vegvesen Region midt. Lillebø forteller at de har jobbet målrettet mot å øke kompetanse for brann- og redningstjenesten.

Det er en svært viktig milepæl at Norges brannskole nå går inn og samarbeider med våre folk med å utarbeide og kvalitetssikre en fagplan.

– Det var hele hensikten med det første seminaret i 2010, og dette arbeidet fortsetter i stor grad når vi nå får en profesjonelt gjennomført fagplan som følger de direktiver som den nye fagskolen er underlagt.

Betydelig behov for å øve

Runehamartunnelens beliggenhet, lengde og utforming gjør den særdeles egnet til forskningstunnel og den har hovedsakelig vært benyttet til fullskala brannforsøk og til opplæring i forbindelse med praktiske tunnelseminarer kommunale brannvesen.

Tunnelen blir brukt som en forsøks- og forskningstunnel. Den er eid av Statens vegvesen.

I år er det lagt opp til åtte seminar for brann- og redningstjenesten i Runehamartunnelen, forteller Holme. Det er flere enn det har vært tidligere.

– Vi er også fleksible med tanke på å legge til flere. Vår erfaring er at det er betydelig behov for å øve, og derfor forsøker vi å legge opp til flere kurs slik at muligheten er der for de som trenger det, sier Svein Ludvik Holme.

Les også: Slik håndteres en tunnelbrann minutt for minutt.

Noen av deltagerne i arbeidsgruppa som er i gang med å utarbeide en fagplan for tunnelsikkerhet. Fra venstre: Agnar Christensen (seksjonssjef for undervisning i Norges brannskole), Frode Drågen Myhre (nestleder beredskap i Molde brann- og redningstjeneste) , Odd Einar Lillebø (tunnelkoordinator i Statens vegvesen Region midt) og Terje Sundfær (opplæringsansvarlig i Vegtrafikksentralen Region midt). (Foto: Anniken Westad)

Kommentarer (3)

  1. Trond Alexander Furulund sier:

    Hei

    Hva med de som bedriver lede bilkjøring ,trafikkdirigering og annet trafikkrelatert sikkerhestarbeide i og eller ved tunneler i forbindelse med vedlikehold. Burde det ikke være obligatoriske kurs også for dette personalet?

  2. Anne Marie Storli sier:

    De som kjører ledebil eller utfører dirigering har kurs 3 i arbeidsvarsling. De som arbeider med vedlikehold ellers, har kurs 1 eller 2 i arbeidsvarsling. I disse kursene inngår noe pensum vedrørende tunnelsikkerhet. Se blant annet punkt 2.6.6 i vegvesenets håndbok N301. Vegdirektoratet jobber med å heve kompetansekravene på området.

  3. […] Tunnelsikkerhet blir pensum for brann- og redningstjenesten […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*