Det blir flere eldre bak rattet, men eldre i dag er friskere enn tidligere. (Foto: Colourbox).

Foreslår å heve alder for helseattest til 80 år

Publisert:
8. februar 2019
Av
Henriette Erken Busterud

Statens vegvesen og Helsedirektoratet foreslår å gjøre det enklere for eldre med førerkort og for myndighetene, samtidig som trafikksikkerheten ivaretas.

Det er Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementets som har bedt om å få utredet dette. Forslaget vil også lette presset på fastlegene.

Eldre er friskere og har mer kjøreerfaring

I dag er det rundt 60.000 over 80 år med førerkort.I 2030 vil tallet være rundt 250.000 (dersom levealder blir som forventet og de fortsatt har gyldig førerkort)

– Dagens 75-åringer har lang erfaring med å kjøre i moderne trafikk i forhold til de som er ti-tolv år eldre, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen. (Foto: Knut Opeide).

– Selv om det er flere eldre som kjører bil, har antall drepte eller skadde eldre gått ned. Dagens 75-åringer har lang erfaring med å kjøre i moderne trafikk i forhold til de som er ti-tolv år eldre. Dette, sammen med at vi lever lenger og er friskere, gjør at vi foreslår å heve aldersgrense for krav om helseattest til 80 år. Etter fylte 80 år er det nemlig en markant øking i antall ulykker.

Det sier Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen.

Hun legger til at utviklingen må følges nøye, slik at en kan endre krav dersom det blir flere ulykker eller folkehelsa blir enda bedre.

Omfattende vurdering

Arbeidsgrupper har gått gjennom aktuelle forskningsrapporter og -artikler i tillegg til litteraturstudier.

Det er ikke alderen i seg selv som svekker kjøreevnen, det er helseproblemer som gir økt risiko.

I tillegg til å heve aldersgrensa, er det vurdert alternativ som egenerklæring, informasjon/bevisstgjøring av eldre bilførere og praktisk kjørevurdering.

– Det er ikke bare alderen i seg selv som svekker kjøreevnen, det er helseproblemer som gir økt risiko. Det bør derfor utvikles bedre system for å luke ut eldre som eventuelt bør miste førerkortet, sier Dreyer.

I tillegg minner hun om at helsekravet gjelder for alle førerkortinnehavere uansett alder, selv om det bare er eldre eller de med svekket helse som må få utstedt egen helseattest.

Forslaget er nå oversendt Samferdselsdepartementet for vurdering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*