Tunnelene kan ikke åpnes for vanlig drift før vi er helt sikre på at alt tilgjengelig sikkerhetsutstyr i tunnelene fungerer etter hensikten. (Foto: Silje Drevdal/Statens vegvesen)

Hvorfor stenges nye tunneler?

Publisert:
6. februar 2019
Av
Linda Grønstad

– Sikkerhet for trafikantene er det viktigste for oss. Hvis en tunnel er stengt er det fordi vi har oppdaget mangler i tilgjengelig sikkerhetsutstyr, og disse må korrigeres før tunnelen kan åpnes for vanlig drift.

Det sier Oddvar Kaarmo, sjefingeniør i Statens vegvesen.

– Åpningsdatoen for en ny tunnel blir ofte satt i en tidlig fase i prosjektet, og datoen tar som oftest ikke høyde for eventuelle forsinkelser og mangler som innebærer at tunnelen ikke kan være i full drift på den annonserte åpningsdatoen.

Omfattende sikkerhetstester tar tid

– Når det nærmer seg åpningstid, utfører vi omfattende uttesting av alt tilgjengelig utstyr i tunnelen, for eksempel kameraer og nødtelefoner. I slike testperioder har vi tett dialog med Vegtrafikksentralen (VTS) som skal overvåke tunnelen, for å sjekke at alt fungerer som det skal, forklarer Kaarmo.

Ville du ha hoppet ut av et fly med en fallskjerm som ikke er testet og godkjent for bruk?

– Dersom vi ser at tunnelen ikke er klar for full drift, har vi to valg – vi kan enten utsette åpningen, eller gjennomføre en offisiell åpning selv om tunnelen faktisk er stengt for trafikk, oftest gjør vi førstnevnte, sier han.  Kaarmo forklarer at Vegvesenet ikke har lov til å sette tunneler i ordinær drift hvis for eksempel nødtelefonene ikke fungerer.
– Hvis noe skulle skje, og nødtelefonene ikke fungerer, kan det få fatalt utfall, og det vil vi selvsagt gjøre vårt ytterste for å unngå, sier han.
For å sette det litt på spissen spør Kaarmo:

– Ville du ha hoppet ut av et fly med en fallskjerm som ikke er testet og godkjent for bruk?

Jevnlig vedlikehold er nødvendig

Det er mye teknisk utstyr i nye tunneler som må sjekkes jevnlig for å ivareta sikkerheten til trafikantene. Høytrafikkerte tunneler stenges oftere enn lavtrafikkerte.
– Det er nødvendig med jevnlig vasking og sjekking av sikkerhetsutstyr, forklarer Kaarmo. En høytrafikkert tunnel inneholder mange tekniske installasjoner og utstyr for å ivareta sikkerheten. Vegtrafikksentralen overvåker alle signaler for styring, regulering og overvåking (SRO) fungerer slik de skal. Alle SRO-signalene må testes jevnlig ut i fra tidligere erfaring og hva leverandøren av teknisk utstyr anbefaler.

Vi ønsker selvsagt ikke å stenge veier og tunneler, men det er helt nødvendig.

I høytrafikktunnel er slitasjen større og må derfor testes oftere. Testingen skjer mellom tunnelen og Vegtrafikksentralen i Oslo. Sentralen skal kunne styre og overvåke tunnelene og ivareta sikkerheten til trafikantene døgnet rundt, hele året, understreker Kaarmo.

– En viktig del av utrustningen er videoovervåking av de høytrafikkerte tunnelene, og kameraene må rengjøres ofte nok slik at Vegtrafikksentralen skal ha mulighet til å utøve ansvaret sitt. Vi utfører jevnlig tunnelvasking for å fjerne skitt for å unngå unødvendig slitasje og sikre levetiden til de tekniske installasjonene i tunnelen, sier Kaarmo. Skitt og utslipp av avgasser fra kjøretøyene legger seg i tunnelen, og vi kommer ofte opp i 15 planlagte stengninger i året for hver tunnel. Høytrafikkerte tunnelen noen ganger oftere også.

Se filmen: Derfor må tunnelen stenge

Derfor må tunnelen stenge

Alle tunneler må stenges for vedlikehold fra tid til annen, ikke minst for å sørge for sikkerheten i tunnelen. I denne videoen ser du hva dette vedlikeholdet kan bestå av. Den neste uka gjelder det blant annet det ene løpet i Follotunnelen på E6 i Akershus. Der går det toveis trafikk i det andre løpet fra kl. 22 til 05.30 natt til fredag 25. januar. Lenger sør på E6 er Eidettunnelen i Østfold stengt fra kl. 22 til 05.30 natt til onsdag 30. januar. Omkjøring vil bli skiltet.

Posted by Statens vegvesen Region øst on Thursday, January 24, 2019

Tilpasser stengning hvis mulig

Alt planlagt arbeid er alltid tilpasset trafikken og foregår stort sett på natten, slik at vi unngår ulemper for majoriteten av trafikantene. I tillegg prøver vi å gjøre flere vedlikeholdsoperasjoner samtidig, slik at vi slipper å stenge mer enn nødvendig.
– Vi ønsker selvsagt ikke å stenge veier og tunneler, men det er helt nødvendig. Jeg skjønner at enkelte synes vi stenger mye, men vi stenger ikke mer enn høyst nødvendig, og det er til beste for driftsstabiliteten av tunnelen og igjen til sikkerheten til trafikantene avslutter Kaarmo.

Tunnelutbedringer i hele landet

Statens vegvesen skal utbedre 217 tunneler innen 2021, innen utgangen av 2019 vil vi være ferdige med 82 tunneler.

Les mer om tunnelutbedringsprosjektet. 

 

 

Én kommentar

  1. […] men også i etterutdanningen til langtransportsjåfører. I tillegg har Vegvesenet satt i gang et nasjonalt tunnelutbedringsprosjekt, vi skal utbedre over 200 tunneler fram mot 2023 slik at de  blir enda […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*