Illustrasjonsfoto: Håkon Aurlien

Ser på nye dekk-krav

Publisert:
1. februar 2019
Av
Henriette Erken Busterud

Vegvesenet ser nå på om det skal stilles strengere krav til dekk for tungbiler på norske veger.

Men advarer at det ikke finnes et dekk som dekker alt. Vekslende føre og topografi gjør det vanskelig å finne et dekk som tilfredsstiller alle behov.

På tide å vurdere krav

– Dekk-kravene har ikke blitt endret siden 2013/14 og dekkmarkedet har vært i utvikling, så det er på tide å vurdere krav på nytt. Også i lys av at tyske myndigheter i 2018 har innført krav til alpinsymbol, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har bedt Vegvesenet om å vurdere om kravene til vinterdekk og -utrustning kan skjerpes.

Det er enormt sprik i de ulike kravene som stilles og de vurderingene som gjøres i andre land. En kartlegging er underveis.

– Vi har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å se om vi kan skjerpe krav til vinterdekk, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen. (Foto: Anne Marie Storli).

Sikre bruk av egnede dekk

Vegvesenet skal sikre et regelverk for Norge som i størst mulig grad sikrer at det brukes egnede dekk.

– Vi skal ha et regelverk som i størst mulig grad sikrer at det brukes egnede dekk. Så skal vi sende forslaget på høring for å få innspill fra bransjen. Vi skal også sende det på EØS-høring, sier Dreyer.

Vegvesenet skal også vurdere om et skjerpet vinterdekk-krav bare bør gjelde drivende og styrende aksler slik som i Tyskland eller alle hjul, inkludert hjul på tilhenger. Tilgjengelighet av denne type dekk og i hvilken grad det vil være nødvendig og forsvarlig med en overgangsordning, skal også vurderes.

Finnes ikke et dekk for alle forhold

Det er mye å ta hensyn til ved krav til dekk, og ulikt føreforhold gjør at det ikke finnes et dekk for alt.

– Det er krevende å kjøre på vinterføre. Det stiller ikke bare store krav til dekk. Det kreves også en erfaren sjåfør som er lovpålagt å ferdes hensynsfullt og tilpasse seg forhold, selv med de beste dekkene. Videre må kjøretøy være i riktig stand og lastet. Vegforholdene er også avgjørende: Det er altså ikke bare dekk som er årsaken til at tungbiler blir stående. Et kjøretøy med riktig merkede dekk kan også få bruksforbud, sier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Vi må forholde oss til EU-regelverk, og kan ikke ha særregler for Norge som er konkurransevridende.

Mange peker på det såkalte alpinmerkede dekk Three peak mountain snowflake. Blant annet har Tyskland innført krav til dekk basert på alpinmerking.

Dekk må gjennom en spesiell akselrasjonstest på snø for å få dekket merket med alpinsymbolet. Bremseegenskaper blir ikke testet.

Ikke konkurransevridende krav

Når Vegvesenet skal utrede nye dekk-krav, kan de ikke være konkurransevridende.

Det er krevende å kjøre på vinterføre. Det stiller ikke bare store krav til dekk.

– Vi må forholde oss til EU-regelverk, og kan ikke ha særregler for Norge som er konkurransevridende. Hvis vi for eksempel kun skulle hatt krav til alpindekk, kan det være konkurransevridende mot andre EØS land, forklarer Lutnæs

Godkjenningskrav til vinterdekk

I dag må vinterdekk være riktig merket (m + s eller 3PMSF). Disse er særskilt produsert for vinterkjøring. Det betyr ikke nødvendigvis at det er et godt vinterdekk som er egnet for alle forhold.

Dekkene må altså ha et mønster og gummiblanding som gjør at det er bedre på snø enn andre dekk. 3PMSF-merkede dekk har tilleggskrav til testkriterier for å bli godkjent, i form av aksellrasjonstest som viser hvordan det oppfører seg på snø.

Kommentarer (3)

 1. Øyste sier:

  Så lende Tyskland har godkjent 3PMSF er d vel ingen grunn til videre utrednimg og godkjenning så lenge Tyskland som EU -land har gjort det.
  Dette vitner om handlingsvegring!

 2. Asbjørn Lyng sier:

  Det kan ikke være slik at EU krav til dekk,skal være likt over hele EU.
  Vi har ulik topografi og værforhold,det bør være tillatt og stille ekstra krav til Nordiske forhold.Det er bare å se på hva kontrollørene avdekker.
  Det virker som våre myndigheter er mest opptatt av EU sine krav,når det gjelder sikkerhet og menneskeliv som kan gå tapt,det er det stilt om.
  Har vi kommet i den situasjon her til lands,at EU bestemmer om vi kan gjennomføre sikkerhets tiltak,som eget land.
  Og det er nevnt at vi kan ikke ha konkurranse vridning, men hva da med Norsk(skandinaviske)transportører som må legge på vinterdekk ihht. Godkjent merking.
  Det innebær at det er større kostnader for Norsk(skandinaviske)transportør,er ikke det konkurranse vridene i disfavør Norsk(skandinaviske)
  Det hører vi aldri noe om.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*