Illustrasjonen viser strekningen Vik-Julbøen.

Ferjefri E39: Vegvesenet kutter kostnadene for Møreaksen med over 40 prosent

Publisert:
27. februar 2019
Av
Anniken Westad

Et nytt overslag viser at kostnadene for å bygge ut E39 fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde kan reduseres med 40 prosent.

– Med en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden vil reisetidsinnsparingen være størst på strekningen Ørskogfjellet-Molde, sier Kjetil Strand i Statens vegvesen. (Foto: Knut Opeide).

I NTP 2018-2029 ligger E39 Ålesund-Molde (Møreaksen) inne med et kostnadsoverslag på 37 milliarder kroner. Den generelle prisstigningen fører til at det samme prosjektet vil koste 39,5 millarder i 2019-kroner. Etter flere kostnadsreduserende tiltak kan prislappen nå komme på 23,1 milliarder kroner.

Målrettet arbeid med å kutte kostnader

– Prisen går ned av flere årsaker. Det ene er at vi utsetter byggingen av firefelts veger der det er mulig. Dette vil redusere kostnaden betydelig. Det andre er at vi har jobbet langvarig og målrettet med nettopp å få ned kostnaden, sier Kjetil Strand, strategisjef i Statens vegvesen.

Det er en god stund til trafikknivået på store deler av hovedvegen mellom Molde og Ålesund vil kreve veger med fire felt. En billigere løsning vil derfor være å bygge ut med to eller tre felt.

– Vi vil likevel planlegge for en firefelts veg, slik at det vi skal bygge nå bare kan utvides senere og ikke må bygges om, sier Strand.

Skjematisk fremstilling av prisutviklingen

Mindre usikkerhet og ettløps-tunneler

Strand presenterte de nye tallene for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité onsdag. Komiteen er på et todagers-besøk i Møre og Romsdal onsdag og torsdag denne uken.

Kostnaden på Møreaksen er redusert på følgende måter:

 • Tunnelene vil få ett tunnelløp der det er mulig. Det er bare tunnelen under Romsdalsfjorden som er så lang at det må bygges to løp med en gang for å ivareta sikkerheten.
 • Kryssene kan bli bygd billigere.
 • Langvarige vindmålinger viser at det er mulig å bygge smalere brukasser på fjordkryssingen over Romsdalsfjorden.
 • Usikkerheten rundt prosjektet er redusert, spesielt når det kommer til undersjøisk tunnel

Vil vurdere andre tiltak

Statens vegvesen vil se på om det er mulig å redusere kostnadene ytterligere.
– Vårt mål er få kostandene mest mulig ned. Vi har jobbet mye med teknologi og løsninger, og bedre målinger og registreringer slik at vi er tryggere på de kostnadene vi opererer med. Vi har også nylig lagt fram en reduksjon i bompengene på strekningen mellom Molde og Ålesund. Jeg synes summen av dette gjør at det ser positivt ut for E39-prosjektet, sier Strand.

Ferske tall viser at det kan komme til å koste 236 kroner for en personbil og 590 kroner for en lastebil å kjøre Ålesund-Molde med AutoPASS. Dette er mer enn en halvering for personbiler i forhold til bompengepotensialet som var vist i Nasjonal transportplan 2018-2029.

– Med en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden vil reisetidsinnsparingen være størst på strekningen Ørskogfjellet-Molde. Vi tror at mange med personbiler vil synes det er greit å betale 65 kroner mer enn en fergebillett med AutoPASS for å spare 40 minutters reisetid, avslutter Strand.

Fakta om kostnadsreduksjonene

 • E39 Breivika-Digernes: Kostnaden blir redusert fra 7,2 til 1,6 milliarder kroner (-78 prosent)
 • E39 Digernes-Ørskogfjellet: Kostnaden blir redusert fra 6,9 til 4,0 milliarder kroner (-42 prosent)
 • E39 Ørskogfjellet-Bolsønes: Kostnaden blir redusert fra 25,4 til 17,5 milliarder kroner (-31 prosent)

Samlet kostnadsreduksjon for Møreaksen: Fra 39,5 til 23,1 milliarder kroner (-41,5 prosent).

Møreaksen er en del av Ferjefri E39-prosjektet. 

Se film om Halsafjorden og Sulafjorden

Fergefri E39 - Statens vegvesen Region midt

 

 

Én kommentar

 1. Jo Øiongen sier:

  Dette er en bløff. Det er ikke kuttet med en krone. Det en har gjort er å kutte dimmensjoner og hva en bygger. Så en har utsatt byggingen av ting og valgt å bygge på for lav standard fra dag en. Vi har noe sånn her i Stavanger også, Sola-splitten. Planlagt for fire felt, bygget med to felt. Entreprenøren skulle ha 40 millioner for å bygge fire felt fra første dag, men det sa politikere og Vegvesent nei til. Hvem tror at det i dag vil koste 40 millioner å få på de to manglende feltene?

  I tilleg til direkte kostnader så har en i alle år siden hatt kostnader gjennom tapt tid for brukere av veien på grunn av for lav kapasitet. I tillegg kommer kostnader ved tapt tid når en må stenge veien ved sprenging av ny tunnel. Og dette er på et mini-prosjekt. Hva vil de fremtidige kostnadene blir på Møre-aksen etter vegvesenet sine «spare»-forslag?

  Dette her går inn i en trend der vegvesenet er direkte veike veibyggere. Det er på tide at noen tar ensvar i etaten og forstår at det å bygge skikkelig fra første dag er det som er penger spart. Vegvesenet bruker mer krefter på å furte over Nye Veier enn å ta samfunnsansvar. Noe som må være kraftig demotiverende for de i Vegvesenet som faktisk ønsker å bygge moderne og trygge veier.

  Hele «besparingen» i Møre-aksen er å kaste blår i øynene på folk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*