18 år gamle Gaute Aksnes Tønseth bestod førerprøven på Risløkka trafikkstasjon i Oslo. (Foto: Knut Opeide)

Alarm på feil grunnlag

Publisert:
7. mars 2019
Av
Torstein Paulsen

Statens vegvesen tilbakeviser påstander om ventetidskaos etter justering av åpningstider på enkelte trafikkstasjoner på Østlandet.

– Flere av påstandene i onsdagens pressemelding fra Autoriserte trafikkskolers landsforening (ATL) stemmer ikke med virkeligheten, sier Kjetil Wigdel, leder for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen Region øst.

ATL publiserte onsdag en pressemelding der de skriver at de frykter «ventetidskaos» for førerprøver når sju trafikkstasjoner på Østlandet nå reduserer sine åpningstider. Wigdel mener denne påstanden er feil.

– De reduserte åpningstidene vil ikke føre til at vi kjører færre førerprøver, snarere tvert imot. Det at vi stenger flere av stasjonene våre en til to dager i uken, vil gi oss større fleksibilitet og gjøre oss i stand til å utnytte ressursene våre enda bedre enn det vi gjør i dag. Vi kan flytte sensorer fra førerprøvesteder med lav pågang til steder der pågangen er større. På den måten vil dette bidra til kortere ventetid, sier Wigdel.

Feil om dagens ventetider

Bakgrunnen for de reduserte åpningstidene er færre besøkende på trafikkstasjonene.

– Det er lite effektiv bruk av skattepenger å tilby offentlige tjenester som ikke blir brukt av publikum. Selvbetjeningsløsningene vi har fått de senere årene har gjort at mange av de sakene man tidligere måtte få løst på en trafikkstasjon nå kan løses fra en pc, et nettbrett eller en smarttelefon. Dette har ført til en nedgang i antall besøkende, noe som vi tar konsekvensen av ved å justere våre åpningstider. Men ATL feilinformerer når de påstår at dette vil føre til at vi vil kjøre færre førerprøver. Fleksibiliteten vi oppnår fører til at vi får utnyttet sensorkapasiteten enda bedre enn i dag, sier Wigdel.

Han kjenner seg heller ikke igjen ATLs påstand om at det i dag er 11 ukers ventetid for oppkjøring på Østlandet.

De reduserte åpningstidene vil ikke føre til at vi kjører færre førerprøver, snarere tvert imot.

– Et kjapt søk i våre systemer viser at dette ikke stemmer med virkeligheten. På de fleste trafikkstasjonene i Region øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland) er den reelle ventetiden på under 10 dager. Flere steder har ledig kapasitet allerede i morgen, sier Wigdel.

Utfordringer i sommerhalvåret

Men selv om det per i dag er kort bestillingstid for de som ønsker å ta førerprøven, innrømmer Wigdel at dette ikke alltid er tilfelle.

– Spesielt sommerhalvåret er utfordrende for oss. Da kjører vi MC-prøver i tillegg til alle de andre førerprøveklassene. Ferieavvikling gjør også at vi får redusert kapasitet. Dette er noe vi kontinuerlig jobber med for å løse. I fjor kjørte vi blant annet MC-prøver på noen lørdager ved de trafikkstasjonene med størst pågang, sier han.

Høy strykprosent hos førerprøvekandidatene bidrar også til å øke bestillingstiden, sier Wigdel.

– På landsbasis stryker i snitt stryker 28 prosent av kandidatene som kommer til oppkjøring for personbil. På enkelte trafikkstasjoner stryker godt over 30 prosent av kandidatene. Disse kandidatene må bestille ny prøve, noe som gjør at bestillingstidene blir lengre enn de trenger å være. Her har trafikkskolebransjen et ansvar. Flere av de kandidatene som stryker holder et så lavt nivå at de ikke burde blitt sendt til oppkjøring. Dette er en problemstilling bransjen også erkjenner, og som de har tatt tak i. Men vi har et stykke igjen før strykprosenten når et akseptabelt nivå.

– Skal bli bedre

Kjetil Wigdel sier han opplever at Statens vegvesen har et godt samarbeid med både lokale trafikkskoler og med ATL-sentralt.  Han kjenner seg ikke igjen i påstandene om at Vegvesenet er vanskelige å samarbeide med og at de ikke tar situasjonen med ventetider på alvor.

– Jeg kan forsikre både ATL og alle andre om at vi tar dette på alvor og gjør det vi kan for å få ned bestillingstidene for førerprøver. Grepene vi har tatt de senere årene har hjulpet noe, men vi kan – og vi skal – bli enda bedre, sier han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*