Overingeniør Gry Cathrine Stuve Kjellsmoen i Statens vegvesen tester drone. (Foto: Kurt Foreman, Geomatic Consulting AS)

Droner effektiviserer arbeidet

Publisert:
4. mars 2019
Av
Anne Marie Storli

Statens vegvesen tar i bruk droner både til bruinspeksjoner, fotografering (ortofoto) og geodatainnsamling. En jobb som tidligere tok flere dager, kan nå gjøres unna på minutter.

Geomatikkseksjonen i Statens vegvesen har i forbindelse med byggingen av ei ny bru i Oppland, tatt i bruk to droner for produksjon av høyoppløselige ortofoto og produksjon av terrengmodeller ved hjelp av fotogrammetri. I Trondheim har de for første gang benyttet droner knyttet opp mot programvare med kunstig intelligens i forbindelse med bruinspeksjoner. Målet er at stadig større deler av bruinspeksjonen skal kunne foregå helautomatisk.

Før vi fikk dronene, ville denne jobben tatt flere dager å gjennomføre med tradisjonelt landmålerutstyr.

Sikrer dokumentasjon i anleggsperioden

– Nå er vi i stand til å levere data som vi kan stole på og bruke som dokumentasjon og til landmålingsformål, sier kontorleder Einar Gladhaug i Statens vegvesen. (Foto: Guillaume Schavann, Wingtra AG).

– Kvalitet og nøyaktighet har stått sentralt i hele utviklingsfasen, og nå er vi i stand til å levere data som vi kan stole på og bruke som dokumentasjon og til landmålingsformål, sier kontorleder Einar Gladhaug i Statens vegvesen.

Testprosjektet i Vegvesenet har vært knyttet til bygging av Ny Hellefoss bru på fylkesveg 251 i Etnedal i Oppland. Der har dronepilotene laget ortofoto to ganger i måneden for å sikre dokumentasjon i anleggsperioden. Selve flyvningen tar ca. 14 minutter å gjennomføre på hele anlegget, og da kartlegges et areal som er om lag 180 dekar (180.000 m²) stort.

– Før vi fikk dronene, ville denne jobben tatt flere dager å gjennomføre med tradisjonelt landmålerutstyr, og vi slår to fluer i en smekk ved at bildene vi tar også brukes til å fremstille terrengmodeller og annen datainnsamling, sier Gladhaug.

Bildet er fra bygginga av Ny Hellefoss bru i Oppland. (Foto: Statens vegvesen).

Gir god dokumentasjon og HMS-gevinst

– Vi ser på høyoppløselige ortofoto før, under og etter et byggeprosjekt som viktig dokumentasjon på hva som har skjedd i byggefasen, fortsetter Gladhaug. I tillegg får de som prosjekterer et ekstra verktøy i kvalitetssikringa. Vi ser ofte at de arbeidskrevende tvistesakene rundt sluttoppgjør, som noen ganger går til retten, mangler dokumentasjon på enten utført arbeid eller ikke utført arbeid. Ortofotoene våre er objektive, svært detaljerte og kostnadseffektive både i produksjon og som et ledd i å dokumentere mengder.

– Dronene gir oss også en betydelig HMS-gevinst. Nå slipper vi å oppholde oss på steder som kan være risikable, eksempelvis i anleggsområder og ved trafikkert veg, sier Gladhaug.

Bedre og billigere bruinspeksjoner

Peter Skjerstad fra Statens vegvesen utfører droneinspeksjon ved Elgeseter bru i Trondheim sammen med Atilla Haugen og Kristian Ystad fra Airsens. (Foto: Airsens/Kristian Ystad)

Droner til bruk ved bruinspeksjoner er testet ut flere steder i landet. I Trøndelag skjedde det nylig for første gang da det ble gjennomført en visuell inspeksjon av Elgeseter bru i Trondheim.

– Dersom vi kan få visuelle inspeksjoner der droner både kommer seg fysisk nærmere brua enn oss, uten bruk av kostbart klatreutstyr eller brulift, og også kan inspisere bildene for oss – har vi kommet veldig langt i å gjøre bruinspeksjoner både billigere og bedre , sier avdelingsingeniør Peter Skjerstad i Statens vegvesen.

Droneinspeksjon på Elgeseter bru i Trondheim tester kunstig intelligens.(Foto: Airsens/Kristian Ystad).

Han forteller at Vegvesenet samarbeider med selskapet Airsens på Steinkjer, og sammen arbeider de med å utvikle ny programvare som skal gi droneinspeksjoner av bruer et løft. Etter hvert skal stadig større deler av inspeksjonen kunne foregå helautomatisk.

Med bruk av droner vil vi derfor få langt bedre kvalitet på bildene.

Det er flere grunner til at Skjerstad har tro på at droner kan bli sentralt i bruinspeksjoner i tiden fremover.

– Vi slipper å utplassere lift, med alt det medfører av inngrep for gående, syklende og bilister – og vi er ikke avhengig av å utføre arbeidet etter mørkets frembrudd, når trafikken er minst. Med bruk av droner vil vi derfor få langt bedre kvalitet på bildene, forklarer Skjerstad.

Fakta

Bruinspeksjoner

Ved bruinspeksjoner geolokaliseres hvert bilde som tas, og de blir katalogisert i riktig rekkefølge. Det gjør det ryddig og enkelt å gjøre en systematisk gjennomgang av bildene – også for personer som ikke har vært til stede under selve inspeksjonen.

Det jobbes og med å kunne legge alle bildene inn i en 3D-modell av brua, slik at det blir mulig å gå inn via den og gjøre visuelle inspeksjoner.

Dronene som benyttes er av svært høy kvalitet, med tilsvarende utstyr for filmopptak og GPS-måling. Det siste gjør at eventuelle brubevegelser eller skadeutvikling over år, kan oppdages. Dronepilotene er sertifisert i høyeste kategori: RO3, geomatikk-pilotene er RO2. Det er Luftfartstilsynet som ivaretar regelverket ved bruk av droner.

Byggeprosjekter

I forbindelse med byggeprosjekter benyttes dataene av byggeleder og andre fagressurser for å

  • se fremdrift
  • holde øye med masseforflytninger på anlegget

Punktskyene som produseres, brukes til

  • mengdeberegninger
  • måling av arealer og lengder,
  • produksjon av DTM (Digital TerrengModell)

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*