Tid for dekkskift. Første snøfall og tid for å skifte fra sommerdekk til vinterdekk. Resultatene viser at piggfriandelen øker. (Foto: Knut Opeide).

Flere velger piggfritt over hele landet – økningen størst i Grenland

Publisert:
19. mars 2019
Av
Anne Marie Storli

I hele Norge velger bilistene piggfrie vinterdekk. Oslo-bilistene er fortsatt landets flinkeste, men tett fulgt av flere store byer.

– Det er gledelig at piggfriandelen øker i hele landet. Det er betryggende at piggfriandelen stabiliserer seg på et meget høyt nivå i de tre største byene. Piggbruken er en viktig årsak til problemer med veistøv. Når støvet blir så fint at det holder seg svevende i lufta, kan det pustes inn og irritere luftveiene. Mange tåler ikke dette og blir syke, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.

Det er betryggende at piggfriandelen stabiliserer seg på et meget høyt nivå i de tre største byene.

I vinter har Vegvesenet telt 27.000 tusen biler i 13 norske byer og byområder. De har telt på de samme bensinstasjonene og parkeringsplassene som i fjor.

Oslo topper

Også i år har Oslo, Bergen, Asker/ Bærum, Stavanger og Sandnes over 85 prosent piggfrie vinterdekk.

Drammen, Fredrikstad og Sarpsborg kommer hakk i hel.

Størst vekst i Grenland

På fem år har piggfriandelen i Grenland økt fra 65 til 76 prosent og dermed passert Trondheim.

Trondheim økte kraftig da de innførte piggdekkgebyret i 2016. Stavanger innførte gebyrordningen i 2017. Det førte til et sprang fra 75 til 86 prosent i 2018. I år er den stabil på 85 prosent.

Oslo troner øverst med 91 prosent piggfrie vinterdekk, med Asker og Bærum på 89 prosent og Bergen på 88 prosent. Oslo og Bergen har begge piggdekkgebyr.

Kristiansand, Hamar og Lillehammer har moderat vekst i piggfriandelen. På 10 år har piggfriandelen økt fra 63 til 66 prosent i Kristiansand. Økningen var større i Hamar og Lillehammer. Her har den gått fra 51 til 61 prosent og fra 46 til 53 prosent. I Nord-Norge bruker folk mer piggdekk. Her er piggfriandelen under 20 %, men også her øker den.

På fem år har piggfriandelen i Grenland økt fra 65 til 76 prosent og dermed passert Trondheim.

– Nå som Trondheim har innførte piggdekkgebyr venter vi fortsatt vekst i Trondheim. Vi tror den positive trenden vi ser i Grenland også vil fortsette. Ålesund hadde for 10 år siden en piggfriandelen på 33 prosent, i år er den 58 prosent. Kanskje kommer den over 60 prosent neste år, sier Rosland.

Negativ helseeffekt

Svevestøv har dokumentert negativ helseeffekt. Luftforurensing er fortsatt blant de ti viktigste risikofaktorer for død ifølge Folkehelseinstituttet. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv jo større er risikoen for helseskade.

I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.

Kilde: Statens vegvesen.

For mer informasjon:

Se varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge.

Én kommentar

  1. KSFredriksen sier:

    SVV kan gjøre mer med dette. Piggdekk er helsefarlig, øker veitransportens klimavirkninger og gir kostnader for samfunnet uten påvist sikkerhetsgevinst. Piggdekkgrøfter i vegen gir mer støv og skitt og bilvask, mer asfaltslitasje og -fresing, dårligere styring, mer vannplaning, mer støy pga grøvere tilslag i asfalten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*