Brøytemannskap på skredsøkingskurs ved Bjørnfjell, E10 i Nordland. (Foto: Tomas Rolland)

Lokalkjente brøytemannskaper kurses om snøskred

Publisert:
22. mars 2019
Av
Tomas Rolland

Skredsakkyndige i Statens vegvesen overvåker skredsituasjonen gjennom hele vinteren, men det er en utfordring å være på rett sted til enhver tid. Da er det godt å ha et tett samarbeid med lokalkjente brøytemannskaper.

Langs fylkes- og riksvegene i Norge er det registrert over 2000 skredpunkter. Mange av de verste strekningene er allerede sikret med fysiske tiltak som tunneler, skredoverbygg og skredvoller, men likevel er omfanget såpass stort at det ikke er realistisk at man kan bygge seg bort fra denne utfordringen.

I all slags vær, døgnet rundt, er brøytemannskapene ute for å holde vegene åpne, og med sin lokalkunnskap gir de et viktig bidrag til skredberedskapen.

– Vi må fortsatt erkjenne at vi bor i et alpint landskap, og at mange av vegene våre derfor nødvendigvis må gå langs fjell og dermed er utsatt for skred. Det er helt urealistisk at vi skal klare å sikre alle disse områdene med fysiske tiltak, derfor vil vurdering av snøskredfare og håndtering av snøskred alltid være viktig, sier Dag Theodor Andreassen, geotekniker i Statens vegvesen.

Realistisk øvelse. (Foto: Tomas Rolland)

Ingen eksakt vitenskap

Vurdering av snøskredfare er ikke noen eksakt vitenskap, men med flere kilder er det mulig å gjøre relativt sikre vurderinger. Med innspill fra lokale kjentfolk, skredsakkyndige, brøytemannskaper og værmeldinger så gjør Vegvesenet lokalt disse vurderingene, og om nødvendig stenges veger for å forhindre ulykker.

I all slags vær, døgnet rundt, er brøytemannskapene ute for å holde vegene åpne, og med sin lokalkunnskap gir de et viktig bidrag til skredberedskapen i Statens vegvesen.

– For Statens vegvesen er de lokale brøytebilsjåførene spesielt viktige. De kjenner sin del av vegnettet godt, og vinterstid er de hele tiden ute for å holde vegene åpne og de vil også observere endringer i snøen i terrenget rundt vegen, forklarer Andreassen.

Kjører kurs over hele landet

For å sette dem i stand til å gjøre dette på en god måte, kjører Vegvesenet hvert år obligatoriske kurs for de som brøyter på skredutsatte vegstrekninger. Kursene gjennomføres over hele landet og i to dager kurses de i skredtyper, skredvarsling, vurdering av skred, meteorologi, beredskap og søk og redning. Nå har de lokale brøytemannskapene i Nordland vært på kurs ved E10 Bjørnfjell.

Vegvesenet kjører hvert år obligatoriske kurs for de som brøyter på skredutsatte vegstrekninger.

– Hensikten med disse kursene er todelt. Det er for at de bedre skal kunne ivareta egen sikkerhet når de ferdes på skredutsatte veger, og for at de skal kunne foreta de daglige skredfarevurderingene for sine områder. Dette er også informasjon som kommer inn til den regionale skredvarslingen på varsom.no, sier Andreassen.

Brøytemannskapene kurses i hva de bør gjøre ved et eventuelt skred. (Foto: Tomas Rolland)

Stenges og åpnes til rett tid

Med denne kunnskapen blir brøytemannskapene i stand til å gi verdifulle innspill slik at vegene kan stenges til rett tid, og ikke minst bli åpnet igjen så raskt som mulig.
Storsamfunnet stiller krav til både sikkerhet og fremkommelighet, og det vil derfor alltid være motstridende interesser som påvirker en beslutning om å stenge en veg og når den eventuelt skal åpne for trafikk igjen.

– Det er ingen lett avgjørelse å stenge en veg som samfunnet er avhengig av for å fungere. Derfor er det viktig at beslutningsgrunnlaget er så godt som mulig, og her bidrar brøytemannskapene med sin verdifulle lokalkunnskap, forklarer Andreassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*