Nå demonteres lyssignalet ved bomstasjonene. (Foto: Statens vegvesen)

Lysene slukkes 6. april 2019

Publisert:
13. mars 2019
Av
Beate Viktoria Ørbeck

Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes samtidig 6. april 2019, men brikken skal fortsatt benyttes.

Slukking av lyssignal vil ikke påvirke bruk av bombrikke. Den skal fortsatt beholdes i bilen for å vise passering gjennom bomstasjoner. Opplysning om passeringer får man via «Min side» hos det bompengeselskapet som man har tegnet avtale med.

Det er flere årsaker til at lyssignalene nå tas ned. Først og fremst koster det mye penger å etablere og drifte lysene, såkalte kvitteringslys for passeringer, som står plassert etter hver bomstasjon i hele landet. I tillegg er det usikkert hvor stor nytte trafikantene har av lyssignalene.

Dette er ett av flere tiltak for å effektivisere driften av bompengesektoren

– Vi har derfor besluttet at alle lyssignal i bomstasjoner skal fjernes, opplyser Egil Aasheim i Statens vegvesen. Han sier videre at dette er ett av flere tiltak i forbindelse med gjennomføringen av bompengereformen, der det er ønskelig å forenkle innkrevingen av bompenger for å få til mer effektiv drift.

Kan ta noe tid før stolpene fjernes

Forslaget om å fjerne lyssignalene har vært ute på ekstern høring der både bompengeselskaper, bilbransjen, kommuner, fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere har fått mulighet til å komme med innspill. Konklusjonen er at alle lyssignal i landet skal tas ned. Lysene skal derfor slukkes ved samtlige bomstasjoner 6. april 2019.

Lysstolpene fjernes så snart det er praktisk mulig

– Vi regner med at det vil ta noe tid før vi får fjernet alle lysstolpene i hele landet, men vi vil sørge for at dette skjer så snart det er praktisk mulig, opplyser Aasheim.

Det blir heretter ikke satt opp lysstolper på nye anlegg.

Passeringsopplysninger ligger på Min side

Opplysning om passering og priser får du heretter hos det bompengeselskapet som du har tegnet AutoPASS-avtale med via Min side.

Les mer om lyssignal på: www.autopass.no

 

Kommentarer (7)

 1. Stig Nikolaisen sier:

  Heilt utrolig. Fjern hele bompenge avgiften. Fått nok penga

 2. Tore L Gabrielsen sier:

  Vel den største gruppen, lbilistene, som bidrar mest til finasieringen har ikke vært hørt i denne saken. Min menig er at det bør være et lysbling av et eller annet slag som varsler meg at nå passerer jeg en bomstasjon

 3. Jostein Pedersen sier:

  Hvordan vet man da om brikken scannes og registreres i bommene, eller vil man uansett få rabattene sålenge bilen er registrert hos autopas?

 4. Bjørn Kristiansen sier:

  Helt riktig å fjerne lysene men da blir det vel billigere å passere?

 5. Turid Dalen sier:

  Har tatt lyssignalet for å være en slags kvittering med «takk for passeringen»! Går nå ut fra at avgiften blir mindre!

 6. Arild Børsheim sier:

  Hovedpoenget er vel at ettersom stadig nye bommer dukker opp ønsker man ikke at folk skal hele tiden bli påminnet at man blir plyndret for hver 500 meter, så man fjerner signalet og håper at folk skal glemme og finne seg i dette også.

 7. Jo Øiongen sier:

  Alt en gjør for å unng at folk skal merke at de ranes i bomringene. Det finnes ingen gode grunner for å kreve inn bompenger noe som helst sted i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*