Bommestad - Sky med Farrisbrua, åpnet i mai 2018. Prosjektet ble kåret til årets anlegg. (Foto: Vidar Askland)

To prosjekt fra Vegvesenets sørligste region nominert til Årets anlegg 2018

Publisert:
13. mars 2019
Av
Knut Vedeld Hovde

E18 Bommestad-Sky i Larvik og fv. 32 Gimlevegen–Augestadvegen i Porsgrunn er blant tre kandidater til Årets anlegg 2018

Og geografisk har juryen holdt seg i regionen i og med at det tredje av de nominerte prosjektene er Bane Nors´ nye jernbanestrekning, Farriseidet-Porsgrunn, som også åpnet i 2018.

Henger høyt

Det er Byggeindustrien, fagbladet for byggenæringen i Norge, som hvert år kårer Årets anlegg og Årets bygg. Både for byggherre, konsulenter og entreprenører er prisen et ettertraktet kvalitetsstempel. Alt fra arkitektur, tekniske utfordringer, byggeledelse og entreprenører, økonomi, ytre miljø, HMS og samarbeidsforhold blir grundig evaluert av juryen. I 2013 fikk E18 Sky-Langangen, fra samme området, den prestisjetunge prisen for veianlegget som åpnet i 2012.

Luftig arbeidsplass for dem som maler kablene på Farrisbrua. (Foto: Vidar Askland)

Stolt og fornøyd byggherre i Larvik

Gunn Brungot som er prosjektleder for E18 Bommestad-Sky er selvfølgelig strålende fornøyd med nominasjonen. Hun synes prosjektet fikk presentert seg på en god måte sammen med konsulenter og entreprenører under en intervjurunde hos juryen i Oslo for en uke siden. I 2013 var hun med på vinnerprosjektet Sky-Langangen, den gang som prosjekteringsleder. Nå blir det å vente i spenning de tre ukene frem til 3. april.

– Vi er mange, både i Vegvesenet og blant konsulenter og entreprenører som har del i denne anerkjennelsen. I en fem års tid har vi hatt en liten men svært kompetent byggherrestab her på Farrisriggen, og fra regionen for øvrig har vi hatt mange dyktige medhjelpere involvert. Spesielt er det også at vi har fått våre nære Vegvesen-kolleger i Telemark som en av de argeste konkurrentene, sier Gunn Brungot.

Prosjektleder Gunn Brungot og hovedbyggeleder Grethe Bodholt på Farrisbrua vinteren 2017. Bruene i bakgrunnen ble sprengt sommeren 2018 og til høsten står en ny firefelts Hammerdalen bru ferdig. (Knut Vedeld Hovde)

Prosjektet E18 Bommestad-Sky har bestått av bygging av ny firefelts vei på 6,7 km i Larvik. I prosjektet inngår et toplanskryss ved Farriseidet, ei langsgående bru på 570 m, (Farrisbrua), som delvis går over Farrisvannet, og ei overgangsbru samt to tunneler på ca 2,8 km (Larvikstunnelen) og 1,3 km (Martineåstunnelen), øst og vest for Farrisvannet. Inkludert i Larvikstunnelen må også nevnes den 280 meter lange Bøkeskogen miljøtunnel.

-En seier bare å bli nominert

Med sin 300 meter lange tunnel og 300 meter vei i dagen, er Hovengtunnelen og AF Gruppen sin parsell i prosjektet fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen det andre nominerte anlegget.

Hovengtunnelen ble bygd på en helt spesiell måte, ved å bygge tak og vegger før utgraving av masser. Dette har vist seg å være en skånsom måte å bygge på for omgivelsene.(Foto: Elin Fykerud Johannessen)

– Vi er kjempestolte, og hadde aldri trodd vi skulle nå opp i konkurranse med milliardprosjektene Farriseidet-Porsgrunn og E18 Bommestad-Sky.Med alt det negative fokuset på økonomi i prosjektet samlet sett, er det svært hyggelig at juryen har klart på se denne delen av prosjektet som et eget anlegg, med kvaliteter til å kjempe om tittelen Årets Anlegg 2018. Det er en seier bare å bli nominert, forteller byggeleder Nina Haugland.

Hovengtunnelen ble bygd på en helt spesiell måte, som har vist seg å være en skånsom måte å bygge på med tanke på omgivelsene. Først ble vegger, gulv og tak bygd, før massene ble gravd ut. Det ble satt vanntett spunt som dannet veggene. Deretter ble det satt 2550 jetpeler som dannet bunnplaten til tunnelen. Til slutt ble takplaten støpt på vanlig vis, før massene ble gravd ut.

Prosjektet, bedre kjent som Lilleelvkrysset, flagget sin oppstart i mars 2016 og sto ferdig i desember 2018, og har løst en flaskehals i Porsgrunn sentrum.

I mars 2016 var det oppstart av prosjektet i Porsgrunn. F.v.: Byggeleder Nina Haugland, ordfører i Porsgrunn Robin Kåss, ordfører i Skien Hedda Foss Five og prosjektleder Roar Gärtner.(Foto: Elin Fykerud Johannessen)

Vinnerne avsløres på Byggedagene

Vinnerne i de to kategoriene blir offentliggjort på Byggedagene 2018. Arrangementet foregår på Radisson BLU Plaza Hotell i Oslo 3. og 4. april.

Kjersti Folvik, som leder juryarbeidet, forteller at det er en omfattende oppgave å gå gjennom alle de viktigste ferdigstilte prosjektene fra fjoråret.

– Det er liten tvil om at det hvert eneste år realiseres en lang rekke flotte og gode prosjekter innen både bygg og anlegg, og det var også definitivt tilfelle for 2018. Juryen har lagt ned et stort arbeid med å sile ut prosjektene. Vi startet med flere hundre aktuelle kandidater, som etter hvert er skalert ned til de fem prosjektene innen bygg og de tre prosjektene innen anlegg som vi nå står igjen med, sier Folvik.

– Ved at de har kommet gjennom nåløyet og blitt nominert, har de allerede oppnådd mye, og er på hver sin måte alle vinnerprosjekter, sier hun.

Her finner du mer informasjon om prosjektene.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*