Saken er avsluttet, og Metrostav har frivillig besluttet å kompensere deler av den ubetalte lønnen til de bulgarske ansatte som er utnyttet. (Illustrasjonsfoto: Kjell Wold).

Varsler tilbakehold av 3,4 millioner kroner

Publisert:
22. mars 2019
Av
Anne Marie Storli

Statens vegvesen fortsetter kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det er overfor et tsjekkisk selskap varslet å holde tilbake 3,4 millioner kroner etter lønnskluss.

– Vi har avdekket svindel hvor bulgarske arbeidere mottok bare om lag halvparten av lønnen de har krav på. Dette er brudd på de kravene som Vegvesenet har overfor sine leverandører om lønns- og arbeidsvilkår, sier Jon Molnes – som leder krimseksjonen i Statens vegvesen.

To prosjekter

Vegvesenet holder tilbake 3,4 millioner kroner frem til selskapet kan dokumentere at hver av de berørte ansatte har mottatt riktig lønn for sitt arbeid på Vegvesenets prosjekter. Dette tilsvarer to-ganger det som er entreprenørens besparelse.

Vi har avdekket svindel hvor bulgarske arbeidere mottok bare om lag halvparten av lønnen de har krav på.

– Vi har avdekket brudd på kontrakt i to prosjekter som dette selskapet har med oss. Selskapet har i arbeidsfellesskap med andre aktører et prosjekt i Trøndelag og et i Buskerud, sier Molnes.

Tatt deler av lønnen

I saken fremstår det som en betrodd ansatt i selskapet som har rekruttert arbeiderne og sørget for arbeidsavtaler, kontoer og andre praktiske forhold, har tatt betydelige deler av lønnen via ulike mellomkonti.

Entreprenører som har arbeidskraft fra lavkostland har et særskilt ansvar med å sikre at de ansatte faktisk får den lønnen de skal ha.

Dokumentasjon som er fremlagt fra selskapet har vist at arbeiderne tilsynelatende mottar riktig lønn.

– Entreprenører som har arbeidskraft fra lavkostland har et særskilt ansvar med å sikre at de ansatte faktisk får den lønnen de skal ha. Det er allment kjent at arbeidere fra lavkostland er mer utsatt for ulike «payback»-løsninger enn andre, sier Molnes.

– Vi ser at formelle dokumenter, som arbeidskontrakter og avtaler om lønn, er forelagt arbeiderne på språk de ikke forstår. Det gir rom for å utnytte arbeidstagerne.

Styrket krim-innsatsen

Statens vegvesen har styrket sin innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ved blant annet å opprette en egen krimseksjon.

Seksjonen har spesialisert kompetanse innenfor etterretning, analyse og utredningsarbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*