Prosjektleder for E18 Bommestad–Sky var Gunn Brungot. Her er hun avbildet ved Farrisbrua i forbindelse med åpningen i mai 2018. (Foto: Knut Vedeld Hovde).

Årets anlegg: E18 Bommestad – Sky

Publisert:
4. april 2019
Av
Anne Marie Storli

Under Byggedagene i Oslo onsdag kveld, var det E18 Bommestad – Sky som gikk av med seieren i kåringen av Årets Anlegg 2018.

Juryen berømmer stor ingeniørkunst

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«E18 gjennom Vestfold er fullført med et stykke ingeniørkunst og et spektakulært landemerke, Farrisbrua.

Prosjektet har løst store tekniske og miljømessige utfordringer på en forbilledlig måte, med brufundamentering ned til 80 meters dyp, bygging i drikkevannskilden Farrisvannet, E18-trafikken gjennom anlegget og dyp byggegrop i kvikkleire.

Prosjektet har oppnådd gode resultater innen HMS, kostnader, fremdrift og kvalitet takket være løsningsorienterte og samarbeidsvillige aktører.»

Juryens medlemmer 

Kjersti Folvik (RIF/Aspelin Ramm) – juryleder
Per-Arne Horne (DiBK)
Heidi Berg (Trimble)
Harald Martin Gjøvaag (NAL/Selvaag Bolig)
Kari Sandberg (EBA)
Arve Brekkhus (Byggeindustrien)
Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)

Åpnet mai 2018

E18-strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik er ca. syv kilometer lang. Parsellen fullførte byggingen av firefelts motorveg gjennom Vestfold. Anleggsarbeidene startet opp sent på høsten 2013 og den nye vegen ble åpnet av daværende samferdselsminister, Ketil Solvik Olsen, i mai 2018.

Fakta om prosjektet

  • E18 Bommestad – Sky  Vei og tunneler  Sted: Larvik  Prosjekttype: 6,5 kilometer motorvei inkludert to tunneler  Byggherre: Statens vegvesen  Hovedentreprenør: Skanska  Kontraktssum: 1.568 millioner kroner  Rådgiver: Rambøll
  • Farrisbrua  Sted: Larvik  Prosjekttype: 570 meter lang og 28 meter bred betong- og skråstagbru
  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Hovedentreprenør: Joint Venture Farris Bru ANS (PNC Norge 65 prosent og Implenia 35 prosent)
  • Kontraktssum: 719 millioner kroner
  • Arkitekt: L2 arkitekter
  • Rådgiver: Rambøll

Les mer om prosjektet på Vegvesenets nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*