Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen kjenner seg ikke igjen i Finansavisens påstand om at entreprenører "boikotter Vegvesenet". (Foto: Henriette Erken Busterud).

La fakta tale for seg!

Publisert:
15. april 2019
Av
Bettina Sandvin

Det leveres inn mange hundre anbud på Vegvesenets kontrakter hvert år. Finansavisens oppslag 13. april om at entprenører «boikotter Vegvesenet» er skivebom.

Men vi kan være enig med Veidekke og Hæhre om at markedet har vært i endring og at det kan ha store konsekvenser om man har priset seg feil i et stort prosjekt. Vi kan også være enig om at god tvisteløsning og utvikling av kontraktsformer er noe vi skal drive med hele tiden.

Det er mange påstander og meninger i reportasjen. La noen fakta tale for seg:

  • Saker som avgjøres ved dom, mellom en entreprenør og Statens vegvesen hvert år, kan telles på en hånd. Dette har vært stabilt over mange år, selv om omtvistede beløp kan variere.
  • Våre oversikter viser at entreprenørene er mer prosessvillige enn Vegvesenet. Siden 2015 er fem saker anket til høyere rett. Vegvesenet anket to av disse.
  • Vegvesenet gjør opp for seg. I 2017 utbetalte vi 13 prosent over kontraktssum på avsluttede kontrakter.

I 2018 hadde vi 4,5 tilbydere i konkurranser over 250 millioner kroner. Dette er en nedgang fra året før, men det er ikke dramatisk. Nedgangen speiler blant annet at vi kjører flere konkurranser med prekvalifisering. Det er ikke udelt negativt at de som legger arbeid i konkurransen har en større mulighet til å vinne fram.

To parter i et kontraktsforhold

Jeg leser uttalelsene fra Veidekke og Hæhre som frustrasjon over tap på store kontrakter, men jeg minner om at det er to parter i et kontraktsforhold som skal vedstå seg sine forpliktelser.

Statens vegvesen og entreprenørene har i mange år gjort hverandre gode. Gjennom vår sammensatte portefølje har vi alle bygget en solid kompetanse. Den store variasjonen i kontraktsstørrelser i Vegvesenets portefølje har gjort det mulig for bedrifter å bygge seg opp til å ta stadig større oppdrag. Hæhre er et eksempel på en bedrift som vokste seg store på anleggsarbeid for Vegvesenet.

Jeg har stor respekt for at bedrifter må legge sine egne strategier. Veidekke har gitt uttrykk for at de står overfor strategiske valg. I hvilken grad denne prosessen påvirker deres tilbudsarbeid, vet jeg ikke.

Vi ønsker selvsagt at de tradisjonelle norske entreprenørbedriftene skal være gode samarbeidspartnere for Statens vegvesen også i framtida.  Det gjøres mye godt arbeid, og jeg har tro på at vi også framover skal bygge kompetanse sammen i vegprosjekter fremover.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*