For å minske konsekvenser av flom i framtiden, kan man ved hjelp av ulike analyser peke ut problemområder i forkant, og på den måten avdekke områder der det bør gjøres utbedringer i vegnettet. Illustrasjonsfoto fra Utvik etter flommen i juli 2017. (Foto: Silje Drevdal).

Mulig å beregne hvor vannet renner ved ekstrem nedbør

Publisert:
12. april 2019
Av
Stein Rinholm

Ligger stikkrennene på riktig sted og med riktig dimensjon? Geodata kan beregne hvor vannet vil renne når det pøsregner.

Basert på detaljert høydemodell, nøyaktige kartdata med informasjon om vann og bygninger, og ikke minst vegnettet og stikkrenner fra nasjonal vegdatabank (NVDB), er det mulig å forutse konsekvenser av ekstrem nedbør i vegnettet vårt.

Flomveier. (Foto: Geodata).

Geodataseksjonen i Statens vegvesen har satt opp en ferdig definert geografisk analyse. For ønsket område som kan være et gitt vassdrag, et nedbørsfelt, eller et annet område av spesiell interesse, hentes detaljert høydemodell, NVDB-data og kartdata. På dette grunnlaget finner vi hvor i terrenget vannet vil renne, og aggregerer vannmengden gjennom terrenget. Vi kjører analysen på detaljert grunnlag for å få et nøyaktig resultat.

Beregningene tar hensyn til NVDBs oversikt over stikkrenner og kan avdekke konsekvens av tette stikkrenner. Samtidig får vi et godt bilde av om stikkrennene er riktig plassert og dimensjonert i forhold til hvor vannet vil renne.

Faktiske og beregnede flomområder

Vegvesenet har kjørt slike analyser i områder der det tidligere har vært flom på grunn av ekstrem nedbør. Resultatet fra beregningene stemmer veldig bra med faktiske flomområder. Dette gir oss et godt svar på at slike analyser vil kunne avdekke problemområder i forkant, og kan avdekke områder der det bør gjøres utbedringer i vegnettet for å minske konsekvenser av flom i framtiden.

Konsekvens av havnivåstigning

Havnivåstigning er også en aktuell problemstilling. Kartverket har en webløsning som viser konsekvens av havnivåstigning ved 20-, 200- og 1000-års stormflo i kart. I tillegg kan vi i denne løsningen få vist hvor vannlinja grovt sett vil gå dersom havet stiger med et gitt antall meter. Løsningen heter Sehavnivå.

Havnivå ved stormflo. (Foto: Geodata).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*