Folk går like mye som før, men flere sykler til jobb. Det viser den nye Reisevaneundersøkelsen for 2018. (Foto: Knut Opeide).

Reisevaneundersøkelsen 2018: Mindre biltrafikk og økt kollektivandel i byområdene

Publisert:
25. april 2019
Av
Kjell Solem

Færre reiser med bil og flere reiser skjer kollektivt i flere av de store byområdene i Norge. Dette viser data fra Reisevaneundersøkelsen 2018 som ble presentert på et seminar for de ni største byområdene i dag, 25. april.

– Et godt bymiljø er vinneren når vi klarer å vri transporten i byene mot mer kollektivtrafikk, sykling og gåing, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en kommentar til reisevaneundersøkelsen for 2018.

Hvordan vi reiser varierer mye mellom de største byområdene. Men det er en utvikling med økt kollektivandel i flere av byområdene, samtidig som bilandelen har gått noe ned sammenlignet med tall fra 2014 da reisevaneundersøkelsen sist ble utført.

Kollektivandelen varierer fra 5 prosent i Grenland til 23 prosent i Osloområdet. Nedre Glomma og Osloområdet har den største økningen i kollektive reiser.

I Oslo er det dessuten en tydelig utvikling at flere ikke eier bil. Hele 40 prosent av den voksne befolkningen i Oslo eier ikke bil. Ved forrige undersøkelse i 2014 var det 32 prosent.

Se mer om reisevaneundersøkelsen 2018 og presentasjon av nøkkeldata.

Høyest sykkelandel i Trondheim

Folk går like mye som før.  I Oslo og Akershus er en firedel av reisene til fots. I Oslo er 31 prosent av reisene til fots. Også i Trondheim kommune og Bergen kommune er det en høy gangandel med 27 og 25 prosent. I Nedre Glomma og Grenlandsbyen er bare en av seks reiser til fots.

Når det gjelder sykkel, er det fortsatt ingen av de største byområdene som har en sykkelandel som overstiger 10 prosent.  Den høyeste sykkelandelen finner vi i Trondheim kommune med 10 prosent. Deretter følger kommunene Stavanger og Kristiansand med 9 og 8 prosent. I Oslo kommune er 7 prosent av reisene en sykkeltur, en økning på 2 prosentpoeng fra 2014.

De store byområdene går foran, de mindre må komme etter, sier vegdirektøren.

Flere sykler på jobb

På arbeidsreiser er det en økning i sykkelreiser fra 2013/2014. I Oslo gjennomføres 11 prosent av arbeidsreisene på sykkel, mens tilsvarende tall for Trondheim og Stavanger er hele 19 prosent. Dette kan bidra til å forklare hvorfor mange opplever at antall syklister har økt kraftig i flere av byene. Dette samsvarer også med resultater fra Statens vegvesens sykkeltellinger som viser god vekst de siste årene, særlig i Oslo og Akershus.

Et godt bymiljø er vinneren når vi klarer å vri transporten i byene mot mer kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Andel reiser med bil

Kun Oslo og Akershus har en bilandel under 50 prosent. Bilandelen er høyest i Grenlandsbyen, hvor 7 av 10 reiser er en bilreise, enten som fører eller passasjer.

Noen flere tall

 • Oslo kommune har en økt andel kollektivreiser 25 til 29 prosent. I Akershus-kommunene har kollektivandelen gått opp fra 12 til 16 prosent.
 • Bilandelen har gått mest ned i Nedre Glomma, Osloområdet og Buskerudbyen, og noe mindre i de øvrige byområdene.
 • Endringene fra 2014 til 2018 viser at flere bor i en husholdning uten tilgang til bil. I Oslo kommune har tilgangen til en bil i den voksne befolkningen gått ned fra 32 % uten bil i 2014 til 40 % uten bil i 2018.
 • Også i Buskerudbyen, Stavanger kommune og Kristiansand kommune er det en tydelig trend med færre som har tilgang til egen bil.

– Det er ingen tvil om at samarbeidet mellom staten og kommunene om finansiering av kollektiv og tilrettelegging for sykkel og gåing er viktig. Her spiller bompengefinansiering en viktig rolle, påpeker vegdirektøren.

Fakta

Dataene omhandler reiser i de ni byområdene:

 • Oslo/Akershus
 • Bergensregionen
 • Trondheimsområdet
 • Nord-Jæren
 • Kristiansandregionen
 • Buskerudbyen
 • Nedre Glomma
 • Grenlandsbyen
 • Tromsø (komplette data foreligger ikke ennå)

Reisevaneundersøkelsen utføres hvert 4. år og er viktig for transportplanlegging. Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, transportetatene og de ni byområdene står bak undersøkelsen. Flere konsulenter bidrar i arbeidet.

Kommentarer (2)

 1. Jo Øiongen sier:

  Kan en få frem det mest relevante. Hvor mye tid bruker folk på å reise nå i forhold til før? Hvor lang tid bruker de til og fra jobb. Til og fra trening. Til og fra barnehager. Til og fra ungene sine fritidsaktiviteter. Kort oppsummert, hvor mye fritid har folk tapt? Husk så å få med dere hvor store innhugg har disse omleggingene gjort i folk sin privatøkonomi.

  En transportpolitikk som ikke har som mål at folk skal bruke så kort tid som mulig og stadig betale mindre for å komme seg rundt er per definisjon en mislykket politikk.

 2. Sumayo sier:

  mange folk bruker buss sykkel og Barney Til jobb trening og andre ting

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*