Mye må på plass før geofence kan tas i bruk, men det er viktig å sikre kunnskap om hva som er mulig å få til. Her forklarer Ola Martin Lykkja fra Q-Free hvilke opplysninger skjermen gir.(Foto: Anne Marie Storli).

Testet brukerbetaling ved hjelp av geofence

Publisert:
30. april 2019
Av
Dagrunn Husum

Geofence, eller virtuell inngjerding, kan potensielt automatisere brukerbetaling i lavutslippssoner for morgendagens bileiere. Hvordan dette kan løses teknisk, ble demonstrert like før helgen.

Kan geofence brukes som verktøy i framtidens trafikkstyring? Kan det eksempelvis brukes til å begrense bilens maksfart i områder rundt skoler? Kan det brukes til å definere lavutslippssoner der bilene selv rapporterer relevante opplysninger om antall kjørte kilometer i sonen, for å beregne brukerbetaling? Disse tre spørsmålene er utgangspunkt for projektet GeoSUM (Geofencing for Smart Urban Mobility) der Statens vegvesen, SINTEF og Q-Free samarbeider om å finne tekniske løsninger på spørsmålene.

Utgangspunktet er at transport i framtiden blir noe helt annen enn i dag.

Se innslaget om testen som ble vist i NRK Dagsrevyen, søndag 28. april (innslag nr. 5).

Ja, teknologien funker!

Administrerende direktør Håkon Volldal fra Q-Free og direktør for Vegvesenets transportavdeling deltok under testen. (Foto: Anne Marie Storli).

Testdemoen foregikk på følgende måte: En digital sone ble definert i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Informasjonen om den geografiske avgrensningen (geofencen) ble formidlet direkte til hybridbilen ute i trafikken. En ettermonteringsbrikke utviklet av Q-free, registrerte hvilket drivstoff bilen brukte og sendte signaler om dette tilbake til systemet.

Deltakerne på demonstrasjonen kunne følge bilens kjøring på et kart på en for anledningen spesiallaget testskjerm i bilen.  Her endret brukerbetaling seg (fra lav til høy) etter hvert som bilen plasserer de ulike forhåndsdefinerte digitale grensene.

Gir viktig kunnskap til å ta riktige valg

Selv om teknologien fungerer, er det likevel mye som må på plass før geofence eventuelt tas i bruk i virkelighetens trafikkstyring.

Les også: Reduksjon av utslipp: Vant internasjonal pris for geofence-demo.

– I dag synliggjør vi noen muligheter som en teknologi gir. Utgangspunktet er at transport i framtiden blir noe helt annen enn i dag. Det er slett ikke sikkert at det er akkurat slik det kommer til å ta seg ut i framtiden.  Men det vi vet, er at det skal være trafikksikkert, det skal bygge opp om miljø- og klimamål, og vi skal sikre at vi får en framkommelighet som er så optimalt som mulig. For at vi som myndighet skal kunne ta riktige valg, så er det viktig at vi sikrer oss best mulig kunnskap om hvilke muligheter som finne teknlogisk, understreket direktør for Vegvesenets transportavdeling, Marit Brandtsegg.

Q-Frees video nedenfor viser hvordan dette fungerer:

 

 

Én kommentar

  1. […] Se hvordan dette fungerer på Q-Frees video […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*