Som ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033, er det nylig utarbeidet et grunnlagsdokument for å beregne utviklingen av fremtidig kjøretøypark i 2030 og 2050. Illustrasjonsfoto fra E6 ved avkjøring til Bogsrud i Akershus. (Foto: Knut Opeide).

Vi kan halvere klimagassutslippene fra veitrafikken innen 2030

Publisert:
9. april 2019
Av
Bente Tovik

– Nye beregninger av utviklingen i kjøretøyparken viser at vi er på rett vei, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak i transportsektoren for å legge til rette for mer miljøvennlig transport, og nå ser vi at målene i Nasjonal Transportplan (NTP) kan være realistiske, sier Terje Moe Gustavsen.

– Men det krever en fortsatt utvikling av nullutslippsbiler, busser og lastebiler.

Det blir særlig viktig å se på hvordan de nye kjøretøyene fordeler seg på ulike teknologier: bensin, diesel, hybrid, batteri eller hydrogen.

Som ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033, er det nylig utarbeidet et grunnlagsdokument for å beregne utviklingen av fremtidig kjøretøypark i 2030 og 2050. Det er Transportøkonomisk Institutt (TØI) som har gjort beregningene, som viser en mulig fremtidig utvikling av kjøretøyparken, trafikkarbeidet, energiforbruket og CO2-utslipp.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak i transportsektoren for å legge til rette for mer miljøvennlig transport, og nå ser vi at målene i Nasjonal Transportplan (NTP) kan være realistiske, sier Terje Moe Gustavsen. (Foto: Knut Opeide).

Flere veier til målet

TØI har gjort beregninger i to ulike modeller. Den første modellen er i samsvar med de langsiktige perspek­tivene i nasjonal­budsjettet for 2019, den såkalte NB19-banen. Den viser at det samlede CO2-utslippet fra veitrafikk i 2030 blir 6,9 millioner tonn. Utslippet er 23 prosent lavere enn beregnet for 2018 og snaut 26 prosent lavere enn i 2005.

Her vil en dobling av biodrivstoff­salget sammenlignet med 2017 være nok til at CO2-utslippet synker med rundt 50 prosent fra 2005 til 2030.

For å oppnå 50 prosent klimagassreduksjon i 2030, vil det her være nok med 25 prosent økt salg av biodrivstoff sammenliknet med 2017.

Forutsetningen er at nye personbiler registrert i 2030 vil bestå av 75 prosent elbiler og 25 prosent ladbare hybrider. For varebiler forutsettes elbilandelen å være halvparten så stor, dvs. 37,5 prosent. For tunge godsbiler er det forutsatt en gradvis innfasing av hydrogenteknologi, men først mot slutten av 2030-tallet.

I det andre alternativet er 25 prosent økning i biodrivstoff nok

TØI har også beregnet et alternativ som samsvarer med de mer krevende målene i NTP 2018-2029 (NTP-banen). Her skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy, og bybusser skal være nullutslipps eller bruke biogass i 2025. I 2030 skal det være nullutslippsteknologi på alle nye varebiler, 75 prosent av alle langdistansebusser og 50 prosent av alle tunge lastebiler. Ifølge beregninger i NTP-banen blir utslippene på 5,6 millioner tonn CO2 i 2030, det vil si ca. 38 prosent lavere enn beregnet for 2018 og akkurat 40 prosent ned fra nivået i 2005.

– For å oppnå 50 prosent klimagassreduksjon i 2030, vil det her være nok med 25 prosent økt salg av biodrivstoff sammenliknet med 2017, forklarer Gustavsen.

Hvordan nye kjøretøy fordeler seg på ulike teknologier

– Det blir særlig viktig å se på hvordan de nye kjøretøyene fordeler seg på ulike teknologier: bensin, diesel, hybrid, batteri eller hydrogen, mener Terje Moe Gustavsen.

Beregningene er regneeksempler som viser de langsiktige konsekvensene av ulike sammensetninger av nye kjøretøy. Forutsetningene for fremtidig kjøretøypark vil videre ligge til grunn i modellene for person- og godstransport som benyttes til å beregne effekten av det enkelte infrastrukturprosjekt i NTP 2022-2033.

Spennet mellom NB19-banen og NTP-banen illustrerer noe av usikkerheten knyttet til veitrafikkens framtidige utvikling og klimagassutslipp.

Les hele rapporten her.

Kommentarer (4)

 1. Kristoffer sier:

  Bygg ut hydrogenstasjoner så det blir mulig å fylle! Ingen som gidder å kjøpe hydrogenbil når det ikke er mulig å fylle noen steder.
  Men om man ønsker avere utslipp er det bedre å fokusere på båter og fly. Det er der de store ytslippene er.

 2. Helge Pedersen sier:

  Sats på hydrogen. Det er framtidens drivstoff!

 3. Per Tormod Nilsen sier:

  BIODRIVSTOFF LAGET MED PALMEOLJE
  Nye tall: Halve tanken fylles med palmeolje

  – En varslet klimabombe, mener Naturvernforbundet.

 4. Per sier:

  Men hva om det ikke tjener noen hensikt? Hva om det mangler noe i beregningen og at det viser seg at det vi slipper ut av CO2 ikke har noen negative konsekvenser for klima? Hva om det istedenfor å være negativt i tillegg har positive konsekvenser for klima og miljø?
  Hvorfor er det ikke tatt hensyn til planter som er avhengig av CO2?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*