– Arbeidet med å utvikle en ny kontraktsmal for store totalentrepriser er nå påbegynt, forteller Bettina Sandvin i Statens vegvesen. (Foto: Henriette Erken Busterud).

Gode prosjekter krever gode kontrakter

Publisert:
24. mai 2019
Av
Kjell Solem

– En kontraktsmal som ikke passer er som en sko som gnager. Målet er å utvikle en balansert kontrakt som er god for alle parter, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Arbeidet med å utvikle en ny kontraktsmal for store totalentrepriser er i gang, og det foreløpige navnet er Norsk vegkontrakt (NVk 2020).

– Vegvesenet har kompetansen til å dra et slikt prosjekt, og vi er glade for at både Bane Nor, Nye Veier og bransjeorganisasjonene EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg), MEF (Maskinentreprenørenes forbund) og RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) har sagt ja til å være med i en referansegruppe, sier Sandvin.

Faren er at kontrakten i seg selv blir utydelig og dermed skaper uklarhet om risikofordeling.

Advokatfirma Føyen Thorkildsen og Grette bidrar som juridiske rådgivere i arbeidet.

Kontrakten må passe til jobben!

Vegvesenet legger til grunn Norsk Standard. Men i praksis blir det mange tillegg og endringer der standarden ikke passer.  Resultatet blir et kontraktsmessig lappeteppe, der tema håndteres spredt i kontrakten. Det gir en uoversiktlig og tung dokumentstruktur.

– Dette er viktigere enn det kanskje kan høres ut som. Konsekvensene er unødvendig ressursbruk. Faren er at kontrakten i seg selv blir utydelig og dermed skaper uklarhet om risikofordeling, sier Sandvin.

Her ble det lagt ned et stort juridisk og vegfaglig arbeid, noe Vegvesenet har fått internasjonal anerkjennelse for.

Dette kan i verste fall være konfliktskapende og prisdrivende. Andre byggherrer har tatt i bruk «oljekontrakten», men vår vurdering er at heller ikke denne standarden løser utfordringene Vegvesenets kontrakter.

Ny mal utvikles på bakgrunn av bred erfaring

Vegvesenet har de siste årene vunnet mye erfaring med nye kontraktstyper. Den såkalte Helgelandskontrakten og OPS-kontrakten for rv.3/rv.25 er kontraktsmessige nyvinninger.

– Her ble det lagt ned et stort juridisk og vegfaglig arbeid, noe Vegvesenet har fått internasjonal anerkjennelse for. Vi tar også med oss erfaringer fra utvikling av våre tradisjonelle kontraktsmaler og totalentrepriser med samspill, sier Sandvin.

NVk 2020 blir ikke en kontraktsform hvor byggherren melder seg ut. Norsk vegkontrakt skal være en totalentreprise hvor vi nyttiggjør oss kompetansen til byggherre, entreprenør og rådgiver uten at vi flytter mer risiko over på entreprenør.  Dette krever tydelig risikoplassering og profesjonell samhandling, avslutter Bettina Sandvin.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*