Avansert biodrivstoff er produsert av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk og skogbruk. Samlet ble det omsatt 190 millioner liter avansert biodrivstoff mot 138 millioner liter i 2017. (Foto: Knut Opeide).

Langt mindre palmeolje i biodrivstoff

Publisert:
29. mai 2019
Av
Bente Tovik

Salg av biodrivstoff produsert av rester og avfall økte med 40 prosent i fjor. Salget av biodrivstoff totalt gikk litt ned.

Det ble solgt nesten 40 prosent mer avansert biodrivstoff i 2018 enn året før. Avansert biodrivstoff er produsert av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk og skogbruk. Samlet ble det omsatt 190 millioner liter avansert biodrivstoff mot 138 millioner liter i 2017.

– Det er positivt at biodrivstoff produsert av avfall og rester øker. Bruk av biodrivstoff istedenfor fossil bensin og diesel, reduserer norske klimagassutslipp fra veitrafikken, sier senioringeniør Christine Maass i Statens vegvesen.

Slakteavfall fra USA og brukt frityrolje fra Europa og Kina var de mest brukte råstoffene i det avanserte biodrivstoffet i Norge i 2018. Konvensjonelt biodrivstoff er for det meste produsert av raps og palmeolje.

Bruk av biodrivstoff istedenfor fossil bensin og diesel, reduserer norske klimagassutslipp fra veitrafikken.

Totalt ble det omsatt 497 millioner liter biodrivstoff i fjor. Det er en nedgang på cirka 160 millioner liter, eller 25 prosent, fra 2017. Nedgangen skyldes først og fremst en kraftig reduksjon i import av palmeolje fra 317 millioner liter i 2017 til 93 millioner liter i 2018. Til sammen ble det omsatt 4,1 milliarder liter drivstoff i Norge.

Det viser tall for omsetningen av biodrivstoff rapportert til Miljødirektoratet for 2018.

Illustrasjon: Miljødirektoratet.

Biodrivstoff reduserer klimagassutslippene

Norges klimagassregnskap ville vært i overkant av 1,17 millioner tonn større i 2018 dersom biodrivstoff ikke var en del av drivstoffmiksen. I et globalt perspektiv, hvis man inkluderer livssyklusutslippene fra produksjonen av biodrivstoffet, fører biodrivstoffet brukt i Norge til en reduksjon på nesten 970 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Mer norsk råstoff

Mesteparten av biodrivstoffet som brukes i Norge, både det konvensjonelle og det avanserte, er importert. Andelen biodrivstoff fra norsk råstoff er fremdeles lite, men økte fra 2,6 millioner liter i 2017 til 5,2 millioner liter i 2018. Det norske råstoffet som brukes er først og fremst skogsavfall, men det er også små mengder cellulose og for første gang brukt frityrolje fra Norge.

Omsetningskrav for biodrivstoff i Norge

Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport. De som selger drivstoff må sørge for at 10 prosent av drivstoffet til veitrafikk i 2018 er biodrivstoff. Kun flytende biodrivstoff kan benyttes for å oppfylle kravet, det vil si at biogass ikke teller med. I tillegg er det et delkrav at minimum 1,75 prosent av alt drivstoff skal være avansert biodrivstoff.

Alle som omsetter biodrivstoff må hvert år rapportere til Miljødirektoratet hva slags biodrivstoff de bruker for å oppfylle omsetningskravet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*