To av våre store prosjekter ble presentert på bransjedagen. Til venstre Reidar Johansen på E10 Hålogalandsveien og Tor Geir Espedal på Rogfast. (Foto: Statens vegvesen).

Mindre klimautslipp er lønnsomt for anleggsbransjen

Publisert:
6. mai 2019
Av
Kjell Solem

Entreprenørene sier at mindre klimautslipp kan spare penger. Byggherrene vil stille krav som gir betydelige kutt.

Bane Nor, Statens vegvesen og Nye Veier AS arrangerte byggherredag i Oslo 2. mai. Klimakutt og bransjens kapasitet i et voksende marked var blant temaene.

– Klimakutt er veldig aktuelt for oss, vi ser at det er lønnsomt å jobbe med klima, sa sjeføkonom Stein Gunnes i Maskinentreprenøres forening.

– Jeg er ikke bekymret for at bransjen ikke skal klare 40 prosent lavere klimautslipp innen 2030, sa konserndirektør Arild Moe i AF-gruppen.

– Er det kostbart å kutte klimautslipp i anleggsbransjen?
Når man kan ha lavere driftskostnader i en personbilpark, så vil man med tiden også spare på å bruke elektriske drevne maskiner framfor dieseldrevne. Når byggherrene stiller krav, vil entreprenørene fremskynde utviklingen, da kommer det også leverandører på banen med gode løsninger, for eksempel stadig kraftigere el-drevne maskiner.

Vegvesenet har drevet fram fornybar drift i ferjesektoren. Slik samspill skal vi også ha i anleggssektoren.

Direktør Jane Bordal i Statens vegvesen viste til hva Vegvesenet har fått til på ferjesiden, fra ferjer på diesel til gass, til elferjer og nå en utviklingskontrakt for hydrogenelektrisk ferjedrift. Slik utvikling skjer i et godt samspill mellom Staten og bedrifter.

På prosjektene E16 Eggemoen – Olum har Vegvesenet innført klimakrav med en metodikk som viser at vi får det til, påpekte Bordal.

Bane Nor tror på 40 prosent-kutt

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor understreket at 40 prosent reduksjon i klimautslipp er innenfor rekkevidde. Frimannslund viste til elektriske maskiner på Follobanen, solcellepanel på plattformtak i Drammen og Gullskogen, samt biomodale tog på Trønderbanen som eksempler på den rivende utviklingen vi er inne i.

Flere talere var inne på at det ligger store besparelser i klimautslipp ved å spare tonn med armering og betong. Veibygging er nå engang mye asfalt, betong og store masser. Her er det svært viktig å få inn klimatenking på et tidlig tidspunkt, og få myndighetene som vedtar reguleringsplaner inn i folden.

Utslippskutt i produksjon av innsatsvarer like viktig som selve anleggsdriften

Flere var inne på at man må se hele kjeden. Klimautslippene fordeler seg omtrent 50/50 på innsatsvarer og anleggsdrift, mente Bordal. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS understreket at det er mye å spare i selve løsningen og utformingen som velges. Store besparelser ligger i redusert omfang av konstruksjonene.

– Når du regner på det, betyr diesel mindre enn du tror. Du kan kanskje regne hjem et større kutt ved å la asfaltverket fyres på pellets, sa Arild Moe hos AF.

Klarer markedet å svelge veksten?

Anleggsmarkedet vokser. Mer vei og bane bygges. Og oppgavene skal bli enda større. Klarer markedet å svelge veksten?

– Erfaringen er at bransjen tilpasser seg når vi er tydelige på hva vi skal ha. Men det er viktig at vi som byggherre utnytter kompetansen til de vi allerede har i bransjen, sa Vegvesenets Bettina Sandvin og løftet fram den erfarne anleggslederen. Tallet på gode anleggsledere vokser ikke i samme fart som omfanget av kontrakter.

– Der våre medlemmer før hadde et tak på 100 millioner kroner, har vi entreprenører som kan regne på en milliard, sa Stein Gunnes i MEF. Men  det er et problem at anbudsprosessene er slik at det tar lang tid å få grabben i jorda.

Bane Nors konserndirektør, Einar Kilde, mente at det ligger innsparinger i å bli bedre fra hovedplan til detaljplan. Gjennom god dialog og analyse kan ressurser frigjøres. Bane Nor vil invitere entreprenører tidligere og høyere opp i næringskjeden, sa han. Gjør vi dette riktig, får vi gode kontrakter og mer for pengene.

Konfliktene

De mye omtalte konfliktene var ikke til å komme unna. Der det er det store beløp i spill, blir det ofte steilt.

– Det har vært en åpen og ærlig debatt, sa Bettina Sandvin i Statens vegvesen, men det er kommet noe godt ut av det: Nemlig en felles forståelse at grunnene til uenighet og konflikt er sammensatte og ikke bare hviler på en part. Vi har hatt en god prosess med EBA om helt kokrete løsninger og skal inn i en likedan prosess med MEF.

Einar Kilde i Bane Nor la til:

– Vi har konflikter, det er helt sikkert. Et stikkord for løsning er tillit og tidlig ledelsesinvolvering. Mindre tro har Kilde på advokater som drar i hver sin retning og skaper polarisering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*