Illustrasjonsfoto fra fylkesveg 769 ved Namsos i Trøndelag. (Foto: Knut Opeide).

Nå får 3 000 fylkesveger nye nummer

Publisert:
14. mai 2019
Av
Dagrunn Husum

Hver dag fram til august vil en eller flere fylkesveger få nye vegnummer. Skal du jobbe på eller med veg, bør du dobbeltsjekke vegreferansen før du starter.

Tilgang til korrekte digitale kart er helt essensielt enten man skal planlegge, bygge eller vedlikeholde eller man skal navigere seg fram til et bestemt sted. Alle punkter på landets fylkes- og riksveger har en unik referanse som i dag inneholder blant annet vegkategori, vegnummer, fylkesnummer, kommunenummer, hovedparsell og metreringsnummer.

I verste fall kan man komme til å kjøre nord i et fylke mens man egentlig skulle til et punkt i sør

Når det digitale kartet ikke stemmer..

Vegnummer for fylkesveger er i dag unik innenfor det enkelte fylke. Men samme fylkesvegnummer kan finnes i flere fylker. Eksempelvis finner vi fylkesveg 1 i nesten alle landets fylker. En fylkesveg kan også skifte nummer når du krysser en fylkesgrense. Som følge av kommune- og regionreformen vil rundt 3 000 fylkesveger få nye vegnummer. Dette må gjøres ettersom alle riks- og fylkesveger må ha unike vegnummer. Fylkesnummeret vil ikke lenger være en del av vegreferansen.

Dersom du har tatt ut vegreferanser fra Nasjonal vegdatabank på et tidligere tidspunkt og vegene har etter det har blitt oppdatert med nye nummer, så risikerer du at kartet ditt ikke stemmer med terrenget, påpeker May Brit Hanstad i NVDB.

3 000 fylkesveger får nye vegnummer. Nummereringen av landets fylkesveger oppdateres fortløpende fram til august i år. Kartet viser eksempel på nye og gamle vegnummer.

Sjekk at du har riktig vegreferanse!

Vegreferansen angir ett punkt på vegen der man forventer å finne en gitt fartsgrense, et kryss, fartsdump og så videre. Den forteller eksempelvis hvor man skal starte og slutte kantklippingen eller vegoppmerkingen og hvor det er farts- og vektbegrensninger. Å ikke ha riktig vegreferanse kan gi dermed få uventede og ubehagelige konsekvenser.

Se oppdaterte kart her

I verste fall kan man komme til å kjøre nord i et fylke mens man egentlig skulle til et punkt i sør. En del av informasjonen som finnes i hovedplan for vegoppmerking vil ikke være i overensstemmelse med vegnettet i NVDB. Veglister som ble publisert før 1. april vil kunne referere til vegnummer som ikke lenger finnes i det digitale vegnettet.

For transportører kan det medføre at man bommer på vektbegrensninger knyttet til en gitt strekning. Og har ikke leverandører av navigasjonsystemer siste oppdaterte data, kan det også bety manglende samsvar mellom det digitale vegnettet og GPS-en i bilen din.

Vi har allerede sett eksempel på at noen som skulle ut for å jobbe med kantklipping havnet på feil sted som følge av endret vegreferanse. Jeg oppfordrer derfor alle som bruker data fra NVDB må dobbeltsjekke at de har siste oppdaterte vegreferanse før de starter jobben, sier May Brit Hanstad.

Fortløpende endringer i vegnummer

Mange av dem som jobber ute på vegen bruker Vegviser i appen fra Triona. Hanstad presiserer at om man har en fersk utgave denne, kan man sammenligne vegnettet slik det var i NVDB i februar i år med vegnettet slik det ser ut i dag og dermed avdekke eventuelle endringer i vegnettet.

Når det gjelder nødetatene, vil NVDB sørge for oppdaterte informasjon om vegnettet hver måned.

Endringene skjer fortløpende etter hvert som fylkeskommunene vedtar forslagene til ny vegnummerering fra Statens vegvesen.  Planen er at det meste av jobben skal være unnagjort innen august i år.

Les også tidligere sak: Nå får mange veger nye nummer.

Én kommentar

  1. Anton Korporaal sier:

    Would be great for tourist that this info is also availeble in English,…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*