God kvalitet, god utforming og god innovasjon. Det er noen av superlativene som ble brukt da prosjektet rv.3/rv. 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Hedmark nylig ble prisbelønnet i London. (Foto: Knut Opeide).

Vegvesen/Skanska-prosjekt hentet internasjonal pris

Publisert:
15. mai 2019
Av
Kjell Solem

En internasjonal jury har utropt Vegvesenets OPS-prosjekt rv3/rv25 Løten-Elverum til beste transportprosjekt i Partnerships Awards 2019.

Prosjektet vant prisen i konkurranse med prosjekter i Tyskland, Nederland, Tyrkia og Bosnia-Herzegovina. Rammen for konkurransen er offentlig-privat samarbeid som har stor utbredelse globalt. OPS-prosjektet var det første i transportsektoren i Norge på 12 år.

Det var Hedmarksvegen AS, der Skanska Norge AS er den sentrale aktøren, som fikk kontrakten og som gjennomfører utbyggingen.

– Jeg er stolt over at vi anerkjennes internasjonalt for god kontraktsutvikling og en innovativ modell for konkurransegjennomføring, sier Bettina Sandvin som leder prosjekt og kontrakt i Statens vegvesen.

– Dette er en stor anerkjennelse til våre folk i teamet som jobbet med prosjektet i omtrent ett år. I tett samarbeid med Statens Vegvesen utviklet de prosjektet med gode løsninger til det beste for trafikantene og samfunnet, sier Skanskas konsernsjef Ståle Rød.

Skanska besitter betydelig erfaring fra OPS – prosjekter både i Norge og andre deler av verden og kunne trekke på denne erfaringen i dette arbeidet, sier Ståle Rød.

Jeg er stolt over at vi anerkjennes internasjonalt for god kontraktsutvikling og en innovativ modell for konkurransegjennomføring.

Bettina Sandvin peker på at rådgiverne Grette, Føyen Torkildsen og PWC bidro betydelig til å utvikle konkurransegrunnlaget. Det var også en forutsetning for det gode resultatet at vi trekker på bred kompetanse i Vegvesenets egne rekker, sier Sandvin.

Kan måle seg med hvilket som helst prosjekt

– Dette er et prosjekt som måle seg med hvilken som helst veibygging hva angår framdrift og kostnadseffektivitet, sier Vegvesenets prosjektleder Taale Stensbye.

Kostnadene for prosjektet ble redusert med omlag 20 prosent, sammenlignet med det kostnadsoverslaget som Stortinget i sin tid fikk seg forelagt.

Juryens begrunnelse

Den internasjonale juryen legger vekt på at det var god struktur i anbudsdokumentasjonen, god risikodeling mellom byggherre og utbygger og vektlegging av miljøpåvirkning og bærekraft.

Dette er en stor anerkjennelse til våre folk i teamet som jobbet med prosjektet i omtrent ett år.

The Partnerships Awards har klasser for byggeprosjekter og anleggsprosjekter. Det er en kjent arena i bransjen der også representanter for Vegvesenet har blitt invitert til å sitte i ekspertpanel.

Mer om prisutdelingen, nominerte og vinnere kan du lese her

Fra juryens begrunnelse

«The speed and efficiency of financial close was achieved without sacrificing design quality or innovation all of which can be seen in abundance in the project.  It succeeded in raising a substantial amount of long term funding and swaps in Norwegian Krone which is a relatively illiquid currency by international standards. The judges praised the structuring of project documentation and risk allocation including a mechanism to adjust a part of the annual fee dependent on the accident rate on the road. They were also pleased that significant emphasis was placed on the sustainability and environmental impact of this scheme.”

Les mer om OPS-prosesssen i denne kronikken: Ny modell for veibygging.

Videoen nedenfor viser planløsning for rv. 3 Ommangsvollen – Grundset og rv. 25 Åkroken – Terningmoen i Løten og Elverum. Videoen er laget av COWI for Statens vegvesen.

Fakta om prosjektet

Hensikten med rosjektet er å etablere ny og trafikksikker rv.3 fra Ommangsvollen i Løten til Grundset i Elverum, med ny rv. 25 til Basthjørnet i Hedmark.

Prosjektet gir økt trafikksikkerhet og framkommelighet, bedre bomiljø langs dagens vei og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum. Prosjektet ble vedtatt av Stortinget som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering i mars 2017.

Statens vegvesen signerte kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS i mai 2018. Skanska Norge AS er utførende entreprenør, og anleggsarbeidene startet i juni 2018. Veien skal stå ferdig innen 1. november 2020, og OPS-selskapet skal deretter drifte og vedlikeholde veien i 20 år.

Mer informasjon om prosjektet finner du på Vegvesenets hjemmeside.

Kommentarer (2)

 1. Henrik k Søndergaard sier:

  Tillykke med den fine pris og anerkendelse og at det er lykkedes med et godt samarbejde at skabe det bedst mulige projekt…og reducere omkostningerne med 20%

  Ganske tankevækkende for hvad et godt samarbejde med kompetente firmaer kan føre til.

  I bruger så vidt jeg ved Anslagsmetoden til at budgettere, hvilket giver robuste projekter igennem mange år.

  Jeg vil ønske at vi kunne have den samme succes i Danmark.

  Held og lykke med gennemførelsen.
  Mvh Henrik,
  Youtube ‘Risk management og EBIT styring’

 2. […] Les også: Vegvesen/Skanska-prosjekt hentet internasjonal pris […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*