Det blir flere eldre bak rattet, men eldre i dag er friskere enn tidligere. (Foto: Colourbox).

Alder for helseattest heves til 80 år

Publisert:
19. juni 2019
Av
Henriette Erken Busterud

Hvis du ikke har helseproblemer, kan du nå vente til du er 80 år med å levere helseattest for å fornye førerkortet.

– Fram til nå har denne aldersgrensa vært 75 år. Denne heves altså nå til 80 år. Deretter må du fornye førerkortet og levere helseattest hvert tredje år hvis ikke legen av medisinske årsaker har gitt deg en kortere frist.

Det opplyser Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen.

Oppdrag fra departement

Det er Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som i vinter ba Helsedirektoratet og Statens vegvesen utrede ordninger som kunne erstatte kravet til helseattest for personer som har fylt 75 år.

Det er flere eldre som kjører bil, men samtidig har risikoen for ulykker med eldre førere gått ned.

Det viste seg vanskelig å finne gode alternativ til dagens ordning. Derimot var det grunnlag for å vurdere aldersgrensen.

– Dagens 75-åringer har lang erfaring med å kjøre i moderne trafikk i forhold til de som er ti-tolv år eldre, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen. (Foto: Anne Marie Storli).

Eldre er friskere og har mer kjøreerfaring

I dag er det rundt 60.000 over 80 år med førerkort. I 2030 vil antallet være rundt 250.000 – med forbehold om levealder og gyldig førerrett.

– Det er flere eldre som kjører bil, men samtidig har risikoen for ulykker med eldre førere gått ned. Dagens 75-åringer har lang erfaring med å kjøre i moderne trafikk i forhold til de som er ti-tolv år eldre, sier Dreyer og fortsetter:

– Dette, sammen med at vi lever lenger og er friskere, gjør at aldersgrensen for krav om helseattest heves til 80 år. Etter fylte 80 år øker imidlertid ulykkesrisikoen. Men det er ikke alderen i seg selv som svekker kjøreevnen, det er sammenfallet med økte helseproblemer som gir økt ulykkesrisiko.

Må følge nøye med

Utviklingen skal følges nøye, slik at en kan endre krav dersom det blir flere ulykker eller folkehelsa blir enda bedre.

Dreyer minner om at helsekravet gjelder for alle førerkortinnehavere uansett alder, selv om det bare er eldre eller de med svekket helse som må få utstedt egen helseattest.

Endringene trer i kraft fra og med 19. juni.

Kommentarer (6)

 1. Eystein Grimstad sier:

  Er det slik at en person som fyller 75 år høsten 2019 ikke trenger å ha legeerkæring for å fornye førerkortet etter de nye reglene, som gjelder fra 19. juni 2019?

 2. Torleif Brovold sier:

  Det høres fornuftig ut.

 3. Liv Bratberg sier:

  Gjelder dette for alle førerkortklasser?

 4. Anne Marie Storli sier:

  Eystein Grimstad: Det stemmer at en person som fyller 75 år høsten 2019 ikke trenger å ha legeerkæring for å fornye førerkortet før han eller hun fyller 80. Dersom man likevel er i tvil om man oppfyller helsekravene for førerkort, plikter man alltid å oppsøke lege.

 5. Anne Marie Storli sier:

  Det gjelder alle de «lette førerkortklassene» dvs. personbil, moped, motorsykkel, traktor og snøskuter. De «tunge» må fornyes med helseattest hvert femte år. Fra fylte 70 må de fornyes med helseattest hvert år.

 6. Gerd Jensen sier:

  Hurra!
  Endelig 👍slutt på diskrimineringen og unødvendig belastning av oss eldre
  som har kjørt bil i mange år og som faktisk oppfører oss bedre i trafikkbildet
  enn mange av de som er yngre ?????
  Men det er viktig og holde kjøringen ved like for å følge med utviklingen
  av kjøremønster som skifter hele tiden…
  For å få flyt i trafikkbildet vær så snill BRUK BLINKLYS du er ikke alene…….vis
  hensyn…👍😇🙏
  Vi kan lære noe hver gang vi er ute og kjører 👍

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*