Jernbinding pågår på Lundgård bru. (Foto: Statens vegvesen).

Ett år – 650 000 timer – 0 fraværsskader – raskere – billigere

Publisert:
20. juni 2019
Av
Erik Larsstuen

Ett år er gått siden veganlegget mellom Løten og Elverum ble satt i gang. Ny rv. 3/25 tar form dag for dag, og trolig kan vegen åpne tidligere enn antatt og bli billigere enn først anslått.

Vegprosjektet rv. 3/25 har i utgangspunktet en meget kort byggetid på snaue to år og fem måneder. I løpet av ett år er det produsert veg for over 1 milliard norske kroner. Totalt har kontrakten en verdi på 5,5 milliarder norske kroner. Det inkluderer bygging, finansiering og drift og vedlikehold av vegen i 20 år.

Prosjektdirektør i Skanska, Ketil Sand, er godt fornøyd med framdriften i prosjektet. Prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen forteller at han ikke vil bli spesielt overrasket om Skanska og Hedmarksvegen klarer en tidligere åpning enn forutsatt.

Tidligere åpning gir også betydelig bonus til leverandøren, ca. 300 000 kr i døgnet.

– Jo tidligere vi klarer å åpne, jo større samfunnsmessig avkastning gir det, sier Stensbye.  Vi minimerer og korter inn omfanget av ulempene for de som er berørt av utbyggingen, og bilistene får tidligere tatt i bruk den nye vegen. Den nye vegen er mer trafikksikker og har kortere reisetid enn dagens veg.

Ingen skader med fravær

I løpet av ett års byggeperiode er det lagt ned 650 000 arbeidstimer. Det er ca. 400 personer i arbeid sammen med ca. 120 maskiner og lastebiler hver dag.

– Så langt har ikke Skanska hatt én skade som har ført til fravær, det vitner om god styring og riktig fokus på HMS. I tillegg har vi Skanskas håndtering av alunskifer. Alunskifer er ansett som miljøskadelig og skal håndteres som spesialavfall. Mye av skiferen fraktes til deponi, men resten komprimeres og brukes i veglinja under et lag med tettemasser som hindrer at vann og luft kommer til alunskiferen, sier Stensbye.

Prosjektleder Taale Stensbye, (Statens vegvesen), Idar Døssland (Skanska) og Åge Holmestad (Moelven Limtre AS) har all grunn til å være fornøyde med framdriften i prosjektet. (Foto: Statens vegvesen).

Ingen utbetaling før prosjektet er ferdig

– Kontrakten er slik at entreprenøren selv bærer hele investeringskostnaden inntil anlegget er ferdig og vegen tas i bruk. Først da utbetales et såkalt finansbidrag som i dette tilfelle utgjør drøyt 40 prosent av kontrakten. Resten nedbetales som en tilgjengelighetsbetaling for hver dag og time vegen er åpen for trafikk, sier Stensbye.

Dersom vegen åpnes tidligere enn planlagt, utløses tilgjengelighetsbetalingen. Ved bruk av en slik type kontrakt har alle parter interesse av tidligere åpning. Vegvesenet får en større samfunnsmessig avkastning, brukerne av vegen får ny veg før og ulempene ved utbyggingen blir kortere. Tidligere åpning gir også betydelig bonus til leverandøren, ca. 300 000 kr i døgnet, forteller prosjektlederen.

1,5 milliarder kroner billigere

Tidligere har vi fortalt at prosjektet ble 1,5 milliarder kroner billigere enn anslaget i stortingsproposisjonen.

– Det var som følge av god samhandlingsperiode sammen med entreprenøren, hvor entreprenøren har hatt anledning til å velge egne løsninger og redusere risikopåslaget ved å kunne gjøre seg godt kjent i byggegropa.  Det ser fortsatt slik ut at denne inntjeningen i all hovedsak er i behold. Vi har god forutsigbarhet i prosjektet, og vi har god oversikt over prosjektet, sier Stensbye

Mer informasjon om prosjektet finner du på Vegvesenets nettside.

Midt i løpet

– Nå er vi drøyt ett år ut i byggingen, og vi nærmer oss halvveis. Vi har hatt en enorm produksjon og mye mannskap og maskiner i drift. De fleste timene som er lagt ned så langt, er maskintimer. Fremover i neste fase av prosjektet vil det i stor grad dreie seg om konstruksjonstimer og asfalt.

Vi har god forutsigbarhet i prosjektet, og vi har god oversikt over prosjektet.

– Om Kong vinter er snill med oss i år også, vil i hvert fall jeg se for meg at vi kan åpne tidligere enn planlagt, sier Stensbye med et smil.

Avbøtende tiltak

De såkalte avbøtende tiltakene er tiltak som blir gjort i tillegg til selve OPS-prosjektet. Ofte dreier dette seg om trafikksikkerhetstiltak og tilrettelegging for gående og syklende.

– I vårt prosjekt skal vi gjøre ferdig en gang- og sykkelveg i Elverum. I Venskrysset i Løten skal vi slå sammen de to t-kryssene og anlegge en rundkjøring. Vi skal bygge ferdig en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Hamar til Ånestad. Fra Ånestad til Elverum trekker vi inn kantlinjen på begge sider av dagens rv. 3/25 slik at det blir bedre plass for de syklende. Hastigheten på vegen blir også satt ned til 50 km/t. Vi bygger i tillegg to nye bruer, Fura bru i Brenneriroa og ny bru over Terningåa ved Skansen.

– Vi begynner på de avbøtende tiltakene i 2020 og regner med å være ferdig med dem i 2021. Gang- og sykkelvegen mellom Løten og Ånestad håper jeg er ferdig i 2019, avslutter Stensbye.

Se Skanskas dronevideo fra anlegget (juni 2019).

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*