Foto: Knut Opeide

EU-krav om ny, smart fartsskriver

Publisert:
7. juni 2019
Av
Henriette Erken Busterud

Nye krav gjelder for alle busser og lastebiler registrert etter 15. juni 2019 og som omfattes av kjøre- og hviletidsregulert transport.

Smart fartsskriver er en videreføring av dagens digitale fartsskriver. Den kan blant annet kommunisere indikasjoner på overtredelser til kontrollutstyr langs vegen under kjøring. Fartsskriveren kan også kobles sammen med satellittnavigering i kjøretøyet, og på sikt med ITS-teknologi (intelligente transportsystemer).

– Fordelen med nye fartsskrivere er at det gis bedre og mer effektive muligheter for utvelgelse til, og for kontroll av kjøre- og hviletid.

Det forteller Henning Harsem, avdelingsdirektør i tilsyn og kontroll i Vegdirektoratet.

Overgangsperiode 15 år

Smarte fartsskrivere vil erstatte digitale fartsskrivere etter hvert som bilparken skiftes ut. Kjøretøy utstyrt med digital fartsskriver før 15. juni 2019, får en overgangsperiode på 15 år for å skifte til smart fartsskriver.

Unntak fra krav om registrering

Statens vegvesen har gitt et nasjonalt unntak fra kravet til innmontering av smart fartsskriver: Kjøretøy omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelse kan registreres med digital fartsskriver frem til 15. oktober 2019.

Unntak fra kravet om kalibrering

Det er også gjort et unntak for kjøretøy som allerede har en smart fartsskriver: Kjøretøy som har aktivert smart fartsskriver, og registrerer og lagrer kjøre- og hviletidsdata, tillates brukt uten at kravet om første gangs kalibrering er oppfylt. Dette unntaket gjelder frem til 1. august 2019.

Kjøretøy som omfattes av dette unntaket plikter likevel å fremstille kjøretøyet for første gangs kalibrering hos godkjent fartsskriververksted så snart dette er mulig. Unntaket vil bare ha virkning i nasjonal transport.

Nye GEN2 fartsskriverkort

De nye fartsskriverkortene, GEN2 fartsskriverkort, kommer i de samme typene som før; sjåførkort, bedriftskort, verkstedkort og kontrollkort. Kortene har en ny type chip som er mer sikker og som kan lagre mer informasjon enn dagens GEN1 fartsskriverkort. Verkstedkortet har i tillegg bilde av mekaniker, og utløpsdatoen på kontrollkortet er nedjustert fra 5 til 2 år.

Med unntak av verkstedkortet, fungerer dagens fartsskriverkort på den smarte fartsskriveren. Har du et sjåførkort skal du bruke dette ut gyldighetstiden. Når du trenger et nytt, bestilles det på trafikkstasjonene. Sjåførkort kan bestilles via selvbetjening på Din Side, som før.

Det er ikke anledning til å bestille GEN2 sjåførkort før det er seks måneder til ditt gamle sjåførkort utløper.

 

Én kommentar

  1. Olof A. W. sier:

    Skulle jag kunna köra utomlands med en norskregistrerad lastbil som inte har smart färdskrivare och uppfylla även de europeiska reglerna om färdskrivare? Vilka regler gäller egentligen i Norge för närvarande?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*