Ledelsen for Vegvesenets nye divisjoner blir spredd over hele landet. (Grafikk: Statens Vegvesen/Gaute Larsen)

Her kommer de nye divisjonene i Statens vegvesen

Publisert:
25. juni 2019
Av
Mark Berger

Tromsø, Trondheim, Bergen, Arendal, Moss og Drammen blir hovedsetene for Statens vegvesens nye divisjoner.

Vegdirektoratet blir som i dag liggende i Oslo. Det ble klart etter at Samferdselsdepartementet mandag sluttet seg til Statens vegvesens forslag til lokalisering.

– Nytt kapittel i en lang historie

– Det er svært gledelig at vi nå vet hvor vi skal etablere de øverste nivåene i organisasjonen vår. Med dette skriver vi enda et nytt kapittel i Statens vegvesens mer enn 150 år lange historie, sier fungerende vegdirektør Per Morten Lund.

Fra 1. januar 2020 går Statens vegvesen over fra en regional organisering til en funksjonsbasert organisasjon med seks divisjoner, i tillegg til Vegdirektoratet.

Med dette skriver vi enda et nytt kapittel i Statens vegvesens mer enn 150 år lange historie

Statens vegvesen leverte 20. mai sitt forslag til plassering av ledelsen for de fremtidige divisjonene av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet. Der ble ledelsen for divisjonene foreslått lokalisert på følgende steder:

 • Divisjon Veg i Tromsø

 • Divisjon Transport og samfunn i Trondheim

 • Divisjon Utbygging i Bergen

 • Divisjon Trafikant og kjøretøy i Arendal

 • Divisjon Fellesfunksjoner i Moss

 • Divisjon IT i Drammen

Vegdirektoratet, med betydelig færre ansatte enn i dag, burde ifølge forslaget fortsatt ligge i Oslo.

Regionvegkontorene erstattes med nye avdelinger

Divisjon Veg og Divisjon Transport og samfunn vil dessuten få fem underliggende avdelinger som blant annet vil få ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv. Disse blir plassert der dagens regionvegkontorer ligger, altså på følgende steder:

 • Bodø

 • Molde

 • Leikanger

 • Arendal

 • Lillehammer

Vi er på god vei til å etablere et slankere og mer effektivt Statens vegvesen

Departementet gir etaten frist på tre år, til utgangen av 2022, til å være på plass med hele den nye organisasjonen.

– Vi er på god vei til å etablere et slankere og mer effektivt Statens vegvesen. Dessuten mener jeg måten vi nå lokaliserer oss vil bidra til å sikre at vi kan ivareta solid, men også sårbar, kompetanse i mange fagmiljøer i Statens vegvesen, og at vi fortsatt vil ha en tydelig, lokal tilstedeværelse i årene fremover. Statens vegvesen skal fortsatt være til stede i hele Norge, sier Lund.

Lederne for divisjonene

Disse personene skal lede de nye divisjonene:

 • Divisjon Transport og samfunn, Per Morten Lund som i dag er regionvegsjef i region øst.

 • Divisjon Utbygging, Kjell Inge Davik som i dag er regionvegsjef i regions sør

 • Divisjon Trafikant og kjøretøy, Bodil Rønning Dreyer som i dag er direktør for Trafikant og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet

 • Divisjon Fellesfunksjoner, Vidar Lødrup som i dag direktør for HR- og administrasjonsavdelingen i Vegdirektoratet

 • Divisjon IT, Lars Kalfoss som i dag er direktør for IKT-avdelingen i Vegdirektoratet.

Divisjon Veg har ennå ikke fått utnevnt sin leder. Denne stillingen vil bli lyst ut.

Etatsledelsen vil etter nyttår bestå av vegdirektøren, divisjonsdirektørene samt direktørene for følgende avdelinger i Vegdirektoratet:

 • Nasjonal vei- og trafikkmyndighet (NVTM), Marit Brandtsegg, som i dag er direktør for Transportavdelingen i Vegdirektoratet.

 • HR og HMS-avdelingen, Jane Bordal som i dag er direktør for Vegavdelingen i Vegdirektoratet.

 • Kommunikasjonsavdelingen, Sissel Faller som i dag leder Kommunikasjonsstaben i Vegdirektoratet.

 • Økonomi- og virksomhetsstyring (ØKV), Bjørne Grimsrud som i dag er konstituert vegdirektør.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*