Statens vegvesen gjør det som er mulig for å redusere ventetiden på oppkjøring i sommermånedene. (Foto: Knut Opeide).

– Hvorfor tar det så lang tid før jeg får kjøre opp?

Publisert:
5. juni 2019
Av
Kjetil Wigdel

Omtrent hver sommer får vi i Statens vegvesen dette spørsmålet. Gjerne etterfulgt av påstander om at vi jobber ineffektivt og planlegger dårlig. Dette er påstander som ikke kan få stå uimotsagt.

Jeg skal være den første til å innrømme at vi til tider har lengre bestillingstid for førerprøver enn det vi skulle ønsket oss. Jeg forstår også frustrasjonene i trafikkskolebransjen og ikke minst hos kandidatene som har gledet seg til å «ta lappen», men som opplever at de må vente.

– Det er flere årsaker til at det blir lange bestillingstider for praktisk førerprøve sommermånedene. Enkelte av disse er sågar utenfor Statens vegvesens kontroll, skriver Kjetil Wigdel, leder for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen, Region øst. (Foto: Knut Opeide).

At vi jobber ineffektivt vil jeg derimot tilbakevise med en gang. I sommermånedene kjører alle våre sensorer førerprøver hver dag. Alle andre oppgaver er lagt til side i denne perioden. Det blir i tillegg jobbet overtid flere steder for å ta etter for den store pågangen vi opplever disse månedene.

Kravet som stilles til oss er at bestillingstiden for førerprøver i klasse B (personbil) ikke skal overstige 30 dager i juni, juli og august. Resten av året skal bestillingstiden være maksimalt 20 dager. Dette klarer vi stort sett å overholde, men jeg innrømmer som sagt at vi i perioder ikke klarer å levere i henhold til kravet.

Mange vil ta lappen i sommerhalvåret – både for bil og MC

Det er flere årsaker til at det blir lange bestillingstider for praktisk førerprøve sommermånedene. Enkelte av disse er sågar utenfor Statens vegvesens kontroll.

Våre sensorer har, som alle andre arbeidstakere i Norge, krav på tre uker sammenhengende ferie. Alle sensorer tar ikke fri i juli, men ferieavviklingen gjør at vi ikke har samme kapasitet om sommeren som ellers i året. Det er ikke lett å leie inn sommervikarer, da det å være førerprøvesensor krever minst et halvt års studium i tillegg til relevant fagutdanning.

Et annet moment er at vi i sommerhalvåret har en ekstra målgruppe: de som skal ta førerkort på motorsykkel. Disse ekstra førerprøvene må vi kjøre med samme antall sensorer som vi har ellers i året.

Bør vi ikke da ansette flere sensorer? Jo – i perioder med stor pågang i sommerhalvåret kunne vi trengt flere sensorer, men hva skal de gjøre i vinterhalvåret? Da er pågangen en helt annen, og bestillingstidene for førerprøver er mye kortere. Et overskudd av statlige ansatte hver vinter er ikke effektiv forvaltning av skattepenger.

EU-reglementet stiller krav for førerprøver

I en artikkel på hjemmesiden til Autoriserte trafikkskolers landsforening hevder stortingsrepresentant for Frp, Morten Stordalen, at trafikklærere bør kunne kjøre førerprøver for å få ned bestillingstiden. Sett utenfra kan dette høres ut som en enkel og god løsning, men vi er pålagt å følge EU-reglementet for førerprøver. Dette reglementet sier klart og tydelig at personer som driver føreropplæring ikke skal stå for sensur. Det er både trafikksikkerhet og habilitet som ligger til grunn for dette.

Hva med å privatisere hele førerprøveordningen? Det er også en mulighet, og på oppdrag fra regjeringen har vi tidligere i år levert en vurdering rundt dette. Der peker vi blant annet på at en privatisering vil kreve omfattende endringer i lover og regler, noe som ligger utenfor vårt handlingsrom. Jeg opplever også at både publikum og flere av aktørene i bransjen ønsker at denne myndighetsoppgaven fortsatt skal gjøres av det offentlige.

Hva gjør så vi i Statens vegvesen for å få ned bestillingstidene? Jeg mener vi gjør det vi kan innenfor de rammene vi har. Våre sensorer har fullt fokus på å kjøre prøver i disse ukene. Vi vurderer også hele tiden behovet for å kjøre førerprøver på kveldstid og på lørdager. I tillegg flytter vi sensorer som har ledig kapasitet mellom trafikkstasjoner, slik at de kan bistå med å få ned bestillingstidene.

Vi jobber hele tiden for å ha ledige timer minst ti uker fram i tid. Avbestillinger skjer hver dag og da dukker det opp timer på kort varsel. Gjennom tett dialog med trafikkskolene forsøker vi å tilby enhver ledig time som dukker opp til deres kandidater. Slik kan enkelte kandidater oppleve at de får kjørt opp raskere enn det som tidligere var planlagt.

30 prosent stryk på landsbasis er for høyt

Vi oppfordrer også alle kandidater til å forberede seg godt før de kommer til en av våre trafikkstasjoner for å ta praktisk førerprøve. Hver kandidat som stryker må bestille ny time, og bidrar dermed til å forlenge våre køer. Per i dag er strykprosenten på landsbasis på rundt 30 %. Både vi og trafikkskolebransjen er enige om at dette er for høyt. Trafikklærere som kommer til oss med kandidater som ikke har de ferdighetene som kreves for å kjøre bil, bidrar til å forverre situasjonen.    Jeg er derfor glad for at bransjeorganisasjonene ATL og Trafikkforum støtter oss i denne oppfordringen.

Vi gjør hva vi kan for å bedre situasjonen – og jeg kan love at dersom det hadde vært en enkel løsning på denne utfordringen, ville vi gjennomført den for lenge siden.

Kjetil Wigdel er leder for Trafikant- og kjøretøyavdelingen, Statens vegvesen Region øst.

Én kommentar

  1. Cris Refstie sier:

    Flott noen kommer med en kommentar fra SVV om ventetider. Vi som jobber i trafikkskolebransjen er fullstendig klar over grunnene til at det er kø. Stiller meg ganske uforstående til at SVV sier utad at det ikke er så lang venting for dere kan vise til flere «hull» med ikke kjørte prøver. Dere vet, akkurat som oss, at dette er feiltolking av statistikken og ganske misvisende. Det er ganske umulig som skole å hive seg rundt og klare å fylle opp en prøve på så kort varsel. Da er det tilfeldighetene som rår om det skulle klaffe. Det skrives at SVV er i tett dialog med skolene om å få fylt opp disse hullene. Da lurer jeg på hva menes med det? Hvordan foregår den dialogen? Er dette noe som skal gjelde alle regioner, eller bare Region Øst? Opplever det ikke slik der jeg hører til. VI kan jo ikke bestille FP uten fullmakt fra elever, så eneste dialog vi har, er via portalen og hva som dukker opp av ledige prøver der. Klart jeg ser at det er ressurskrevende å ha en person som skal ringe rundt eller maile rundt til samtlige skoler når det kommer ledige time, en ganske umulig oppgave! Så hvorfor fremstilles dette så flott og greit?

    At bransjen og kandidater er frustrerte er ikke så rart. Hvis vi ser litt historisk på det, så ser vi at dette er ikke noe som skjedde plutselig i år 2019. Dette er gjentagende år etter år. Noen år i større grad en andre, likevel så skjer det. Gjentagende feil på en førerprøve fører til stryk. Min skjønsmessig vurdering er SVV håndtering av årlige gjentagende ventelister er stryk.

    Ventetider er jo bare med på å styrke argumentene om å privatisere førerkort tjenestene. Det glattes over i artikkelen oppfatningen av bransjens ønske om privatisering. Jeg deler ikke den oppfatningen, publikum og store deler av bransjen ønsker en slik løsning, og spesielt ut i distriktene. Den årlige mangel på håndtering av FP situasjonen og SVV forslag til omregulering er bare med på å lette avgjørelsene til en sittende regjering som er glad i privatisering.

    Takk likevel for at dere er på saken og flytter mannskap for å hjelpe til der det er trykk, synd det ikke skjedde tidligere for å unngå dagens situasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*