Som trafikant legger du i hovedsak bare merke til veg- og tunnelbelysning. Men dette er bare en liten del av de elektriske installasjonene. (Foto: Erik Haagensen).

Langt mer enn lys i tunnelen

Publisert:
24. juni 2019
Av
Anne Marie Storli

Moderne trafikkstyring er ikke tenkelig uten tilgang på strøm, mye strøm – og i tunneler er det mye elektronikk som må være på plass for at sikkerheten skal være optimal.

Som trafikant legger du i hovedsak bare merke til veg- og tunnelbelysning. Men dette er bare en liten del av de elektriske installasjonene. I forbindelse med tunneler har Statens vegvesen ansvar for store kompliserte industrielle anlegg som omfatter radiokommunikasjon, nødnett og kringkasting, styring regulering og overvåkning gjennom avanserte styresystemer.

Elektrofagene gir støtte til nær sagt alle aktiviteter i Vegvesenet.

Animasjonen nedenfor gir god informasjon om hvordan sikkerhetssystemene henger sammen og på hvilken måte dette utstyret bidrar til økt sikkerhet og rask identifikasjon av feil/hendelser i tunnel.

Hendelser i tunnel krever rask reaksjon

 For ca. hver km tunnel er det bygget et teknisk bygg på ca. 115 m2 med høyspennings forsyning, elektriske lavspenningsanlegg, nødstrømsanlegg og ellers fullstappet med styrings-, kommunikasjons- og overvåkningsutstyr som muliggjør rask håndtering av hendelser som kan oppstå i tunnelen, forteller avdelingsdirektør Jørn Holtan i Statens vegvesen.

 Elkraft, sikkerhetsinstallasjoner, automasjon og kommunikasjon er i dag bærebjelkene i sikkerhetsstyring i veg infrastruktur. Elektrofagene gir støtte til nær sagt alle aktiviteter i Vegvesenet, sier Holtan, som legger til at det er 240 ansatte som jobber innenfor dette fagområdet.

– Elektrofagene gir støtte til nær sagt alle aktiviteter i Vegvesenet, sier Jørn Holtan som leder seksjon for elektro i Statens vegvesen. (Foto: Kjell Solem).

Åtte av ti kroner til elektroinstallasjoner

Elektroområdet har også blitt en viktig medspiller til det grønne skiftet med elektrifisering av både ferjedrift og øvrig infrastruktur.
 Energioptimalisering i våre anlegg innebærer også samhandling mellom elkraft, automasjon og kommunikasjon, sier Holtan.

Statens vegvesen bruker anslagsvis 5 milliarder kroner i året på elektroområdet, og i forbindelse med de pågående oppgraderingene av tunneler på riksvegnettet går ca. åtte av ti kroner til nye elektroinstallasjoner. Store mengder kabler skal på plass, og som eksempel ble det i prosjekt E18 Banehei- og Oddernestunnelen i Kristiansand, lagt ut 250 km med kabler. Det er like langt som fra Kristiansand til Stavanger.

Les også: Norske tunneler blir stadig sikrere.

 

Én kommentar

  1. Pål Brandtzæg sier:

    Riktig informativt. Bra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*