Takstskiltene i Oslo forsvant 1. juni, men andre steder i landet er de beholdt. (Foto: Knut Opeide).

Savner du informasjon om takster når du passerer bomstasjonen?

Publisert:
18. juni 2019
Av
Beate Viktoria Ørbeck

Takstskiltene i Oslo forsvant 1. juni. Det gjelder imidlertid ikke for alle takstskilt ellers i landet.

Det er flere årsaker til at takstskiltene i Oslo forsvant. Først og fremst består det nye bompengesystemet av mange ulike priser for rushtid, drivstofftype og motortype. Det innebærer mye informasjon på skiltene, noe som kan være vanskelig å forholde seg til i fart og kan være trafikkfarlig. En annen årsak er at i tettbebygde strøk som i Oslo, er det begrenset plass til å sette opp så store tavler som dette ville kreve.

Forsvinner ikke overalt

Takstskiltene forsvinner imidlertid ikke over hele landet. Det skal fortsatt brukes takstskilt på veier utenfor og mellom byer og på hovedveier gjennom enkle bomringer med samme takst i alle bomstasjoner.

Les også: Hvorfor betaler vi bompenger?

Nye retningslinjer

Statens vegvesen har utarbeidet nye retningslinjer for skilting av automatiske bomstasjoner etter å ha gjennomført en høringsrunde og prøvd ut ordningen.

Det skal fortsatt brukes takstskilt på veier utenfor og mellom byer og på hovedveier gjennom enkle bomringer med samme takst i alle bomstasjoner.

Bakgrunnen for at det ble vedtatt å endre bruken av takstskilt er at det ofte er et komplisert trafikkbilde i bystrøk og derfor kan være vanskelig for trafikanter å forholde seg til mye skilting. Med tidsdifferensierte takster (rushtid) og ulike takster etter motorvogntype og drivstofftype, vil det bli for mye informasjon på skiltene til at det kan oppfattes godt nok i fart.

Les også på Vegnett: Lysene slukkes 6. april.

Takstskilt i byer begrenses

Det ble derfor besluttet at takstskilt i byer skal begrenses. Statens vegvesen har hjemmel til å gi nærmere tekniske bestemmelser og retningslinjer (normaler) for anvendelse, utforming, størrelse og plassering av offentlige trafikkskilt jf. skiltforskriften § 35. Retningslinjene gjelder for alle automatiske bomstasjoner i landet.

Oversikt over takster og bomstasjoner finner du på nettsiden til AutoPASS.

Les mer om ny mal for skilting i automatiske bomstasjoner.

Kommentarer (2)

 1. Stein Modalsli sier:

  Blir ikke dette registrert i sanntid?
  Kunne man ikke da hatt et display ala det man har på fartsmålinger, som viser hvilken pris man betaler når man passerer?
  Dette blir da kun informasjon i ettertid ved passering, men er vel bedre enn ingenting.

  Dere har vel plikt på å opplyse om pris «så langt det er praktisk mulig». Da synes jeg man bør strekke seg langt.
  Nå aner man jo ikke hvor mye man belastes, og må gå inn på en nettside for å finne ut dette i etterkant.

  En evt. annen suboptimal løsning kunne være en app som i tilnærmet sanntid gir et varsel om når man belastes.
  Dette vil også kunne gjøre det enklere å følge med på at man ikke får feilregistreringer.
  (Feilregistreringer, forfalskede skilter++)

 2. Cathrine klouman sier:

  Jeg synes som oslo borger, at fjerning av prisinfo/takstinfo ved bommene er feil. Jeg ser Deres argumenter om at det kan være forvirrende med flere ulike takstgrupper på skiltene. Men i det minste burde det være navn på skiltene eller nummer. Det er vanskelig å vite hvilket sted en passerer til enhver tid. For å illustruere: jeg kjørte først fra gamle Stovner til Frogner i Sørum. Deretter kjørte jeg til Østensjø for å plukke opp noe, så gikk turen til Losby, deretter retur gamle Stovner. I løpet av denne turen passerte vi en rekke bommer. Alle uten prisinfo. Jeg synes dette er for lite informativt, og det er håpløst å sjekke om faktura stemmer og jeg sitter med en følelse av at dette er meningen. Jeg har kontaktet Fjellinjen og uttrykt min frustrasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*