Illustrasjonsfoto: Knut Opeide

Kan morgenfugler og B-mennesker bidra til god flyt i trafikken?

Publisert:
3. juli 2019
Av
Henriette Erken Busterud

Hvis bare noen hundre starter arbeidsdagen tidligere eller senere, vil det bli god glid i rushtrafikken: Da kan køer, reisetid og utslipp reduseres betraktelig.

Kapasiteten er nesten sprengt både med bil og på buss og bane i rushtida i Oslo. Og enda trangere vil det bli om noen år.

Faktum er at det ikke er så mange færre biler da enn i den verste rushen.

Men tjue timer i døgnet er det god plass. Er det mulig å utnytte kapasiteten som faktisk er der i stedet for å bygge dyrt?

I Oslo er det for eksempel rundt 70 000 statsansatte. Mange av disse er saksbehandlere som ikke nødvendigvis må gjøre jobben mellom klokka åtte og fire. Flere kan også gjøre deler av jobben like bra på hjemmekontor.

Liten forskjell i antall biler, stor forskjell i flyt.

10-20 prosent færre biler kan gi god glid

Når du kjører bil til jobb i midten av juli i Oslo, føles det som det nesten ikke er trafikk i det hele tatt. Men faktum er at det ikke er så mange færre biler da enn i den verste rushen.

– Våre tellinger ved Lysaker viser at det passerer rundt 3 500 biler mellom klokka sju og åtte om morgenen på tur inn mot sentrum. I sommerukene er dette tallet rundt 2 400. Det vil si at hvis 900 endrer arbeidstid eller reisemåte, så sklir trafikken greit – forutsatt at de som fra før sykler eller reiser kollektivt ikke velger bil i stedet når kapasiteten blir bedre

Det sier Arild Engebretsen i Statens vegvesen, som blant annet jobber med fartsdata.

Så små luker som mulig i rushen

Engebretsen sier at hvis alle bilene følger på køa, så blir det plass til flere biler. En fart på 50-60 km/t er ofte det mest effektive for å avvikle trafikken.

– I rushen gjelder det å planlegge kjøreturen godt og velge riktig felt tidlig. Ved å minimere antall feltskifter blir det bedre flyt. Når det er tett trafikk, går det i rykk og napp i begge felt på grunn av feltskifter, noe som forsinker trafikken, sier Engebretsen.

Umulig å bygge vekk kø

– En vil aldri klare å bygge seg ut av rushtidstrafikken – det vil alltid være en flaskehals. Det spiller ingen rolle om en står og stanger i ei lang kø eller en bred kø med mange felt, understreker Engebretsen.

Plass nok, men dårlig utnyttet

– Det er mer enn nok vegkapasitet i Oslo hvis den hadde blitt utnyttet bedre. Hadde for eksempel rundt 15 prosent av de statsansatte hatt litt endrede arbeidstid og noen tok hjemmekontor en dag i uka, så ville de som kjører ikke få særlig tidstap på tur til jobb. Hvis arbeidstida strekkes, og det blir mer fleksibel bruk av arbeidstid på mange arbeidsplasser, så vil det ha virkning på trafikken, sier Engebretsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*