Støyskjerming mot Løren skole på den gamle ringvegen i Oslo. Foto: Knut Opeide

Lytt til støy fra biltrafikken på nett

Publisert:
22. juli 2019
Av
Bente Tovik

På AuralVeg kan du høre hvordan lyden blir påvirket av trafikkmengde, hastighet, støyskjerm eller avstand til veien.

– Statens vegvesen har i samarbeid med SINTEF utviklet et verktøy, AuralVeg, der du kan høre lyden fra biltrafikken på en vei, forteller Kamilla Kjølberg i Statens vegvesen, som har ledet arbeidet med å utvikle AuralVeg.

Du kan gjøre egne valg i skjermbildet og høre hvordan lyden påvirkes av trafikkmengde, bilenes hastighet, eventuell støyskjerm, eller hvor langt fra veien du befinner deg.

Du som bor langs veien vil ha nytte av dette verktøyet

– Auralisering er noe vi som jobber med støy har hatt lyst til å realisere i flere år. I denne løsningen kan du selv på egen PC høre hvordan trafikken blir etter at en vei er bygget, eller etter at en støyskjerm er satt opp, sier Kamilla Kjølberg.

Når Statens vegvesen planlegger en ny vei, gjør vi det vi kan for at det skal bli lite støy. Dette verktøyet er et godt hjelpemiddel. Både de som bor langs veien og de som skal planlegge, vil ha nytte av å høre hvordan trafikkstøyen blir. Det kan gi bedre beslutninger og mer fornøyde naboer, mener Kamilla Kjølberg.

Mange spørsmål rundt støy

– Vegvesenet får mange henvendelser om støy. Noen ringer og er bekymret over at boligen kommer inn i en rød støysone når det skal bygges en ny vei, og lurer på hva det vil si for støynivået. For eksempel tror noen at det vil bli helt stille når det kommer en støyskjerm. Helt stille blir det ikke, men med AuralVeg kan du høre hvor mye stillere det faktisk blir, sier Kjølberg.

– Vi ønsker også å integrere kart og få inn andre ting som påvirker støynivået, slik som tungbilandel, type dekke og topografi. Dersom vi får på plass dette, kan løsningen bli mer skreddersydd for ulike situasjoner, sier Kjølberg.

Nesten to millioner er utsatt for veitrafikkstøy

Rundt 1,9 million mennesker i Norge er utsatt for trafikkstøy som overstiger anbefalingene. Hovedkilden til støy fra vegtrafikken er lyden som kommer fra dekk mot underlaget, ikke motorer. Fart er en av faktorene som påvirker hva slags støy omgivelsene utsettes for. Statens vegvesen har digitale støykart som viser hvor mye støy det er i boligområder i form av rød og gule soner:

  • Gul sone: 55-65 dB
  • Rød sone: Over 65 dB

Målet i planlegging er at ingen skal bo i gul eller rød sone. Du kan lese mer om hvordan Statens vegvesen jobber med støy på vegvesen.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*