Vegvesenet satser på Arendalsuka

Publisert:
19. juli 2019
Av
Kjell Bjørn Vinje

Statens vegvesen er på plass under Arendalsuka (12. – 16. august). Vi bidrar til å sette fokus på fremtidens transportløsninger, mobilitet i by, kampen mot transport- og arbeidslivskriminalitet og hvordan vi vil bidra til økt innovasjon og flere arbeidsplasser.

– Dette er femte året vi er på plass i Arendalsuka. I år har vi egen stand på «Hotellkaia», mellom Tyholmen hotell og Otterslandgården. Foruten egne fagseminarer og debatter deltar ledere og fageksperter fra Statens vegvesen også på en rekke arrangementer i andres regi gjennom hele uka, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Her er noen av Vegvesenets arrangementer:

 

Mobilitetsprisen: Vi kårer Norges smarteste by

Tid: Mandag 12. august, kl. 14-16 | Sted: Thon Hotel Arendal

Ved å kåre Norges smarteste by vil vi synliggjøre og spre kunnskap om alt det positive som skjer i norske byer innen smart og bærekraftig mobilitet.

I tillegg til selve vinnerbyen vil ytterligere tre byer få diplom/hederlig omtale.

Prisutdeler er samferdselsminister Jon Georg Dale.

De fire byene vil fortelle om hva de er mest fornøyd med å ha fått til innenfor smart mobilitet. Det blir også debatt om veien videre for smarte byer i Norge.

I juryen sitter Statens vegvesen, KS og ITS Norge. Med i arbeidet er også Sintef og NTNU.

 

Hvordan stoppe farlige vogntog på norske veier?

Tid: Tirsdag 13. august, kl. 11-12 | Sted: Vegvesen-standen på Hotellkaia

Vi setter fokus på trafikkulykker hvor vogntog er involvert. Disse omtales ofte som «dødstrailere» i media. Vi ser hvem disse er, hvor mange ulykker er de involvert i og hvilke typer ulykker dreier det seg om. Vi ønsker også å se på hvem som er deres arbeidsgivere og oppdragsgivere.

Hensikten med debatten – som samler flere aktører som Girteka Logistics og Norsk Lastebiler-Forbund – er å finne frem til nødvendige tiltak for bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på norske veier.

 

Hvordan stoppe transportkriminalitet?

Tid: Tirsdag 13. august, kl. 13-14 | Sted: Vegvesen-standen på Hotellkaia

Statens vegvesen setter fokus på transportkriminalitet.

Per Herman Pedersen fra Vegvesenets egen krimenhet orienterer og gir gode råd.

Morten Lian (Arbeidstilsynet), Geir A. Moe (Norsk Lastebileier-Forbund – NLF), Jon Stordrange (NHO Transport) og Geir Kvam (Fellesforbundet) innleder og deltar i debatten.

 

Ikke bli bil-svindlet

Tid: Onsdag 14. august, kl. 11.30-12.30 | Sted: Vegvesen-standen på Hotellkaia

Å kjøpe bil og ha et godt bilhold er ikke bare enkelt. Det kan handle om svindel, bidrag til organisert kriminalitet og manglende trafikksikkerhet.

Jon Molnes fra Vegvesenets egen krimenhet orienterer og gir forbrukerråd – sammen med representanter fra Norsk Bilbransjeforbund (NBF) og Norges Automobil-Forbund (NAF).

Innleggene og debatten setter fokus på ulovlige verksteder, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det blir mer om storskadede og kondemnerte kjøretøy og omsetningen og reparasjon av disse. Identitetsbytter, kloning, kilometerjuks, tuning og miljøjuks er også kjente forhold for Vegvesenets kontrollaktivitet.

Hva finner Statens vegvesen i sin kontrollaktivitet? Hvilken betydning har dette for deg og meg? Hvordan kan du som bileier og -kjøper sikre deg best mulig? Hvordan får du hjelp?

 

Felles front mot arbeidslivskriminalitet

Tid: Onsdag 14. august, kl. 13-15 | Sted: Arendal kino (sal 1)

Det pågår omfattende brudd på lov og regelverk på norske bygg- og anleggsplasser. Statens vegvesen har styrket sin innsats mot useriøs og kriminell aktivitet i entreprisedriften. Situasjonen gir grunn til bekymring – og utfordrer både byggherrene og bransjen selv.

Hva gjøres og hvilke grep må komme fremover? Stykkevis og delt eller samlet i en felles front mot arbeidslivskriminalitet? Har aktørene i bygg- og anleggssektoren felles interesser?

Samferdselsminister Jon Georg Dale innleder. Statens vegvesen, Skatteetaten/A-krim, Statsnett, Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet, Skanska og NCC informerer, samtaler og diskuterer.

Hvilke erfaringer har vi etter å ha testet selvkjørende kjøretøy i norske byer?

Tid: Onsdag 14. august, kl. 13.15-14 | Sted: Vegvesen-standen på Hotellkaia

Vi deler våre erfaringer med selvkjørende busser og maskiner.

Selvkjørende busser og maskiner har blitt testet ut flere steder i Norge. Vi presentere et knippe av utfordringene med å teste selvkjørende busser på Fornebu, Gjøvik og Kongsberg. Men aller viktigst vil vi sette fokus på hvordan vi jobbet oss gjennom, løste eller måtte tenke nytt når barrierer oppsto.

Statens vegvesen sammen med Kongsberg kommune, Bærum kommune, Testarena Kongsberg By&Lab og SmartCity Bærum står bak.

 

 

Kan selvkjørende kjøretøy tilføre byen ny vitalitet?

Tid: Onsdag 14. august, kl. 14.30-15.30 | Sted: Vegvesen-standen på Hotellkaia

Vi omgir oss med ord og begreper: Bærekraftig utvikling. Delt og kombinert mobilitet. Den fjerde industrielle revolusjon. Nye samarbeidsmodeller. Bærekraft som forretningsmodell. Felles er en forståelse for at nye muligheter og løsninger kommer som en konsekvens av økt tverrfaglighet og bredere samarbeid. Samtidig er det en forståelse for at bedre løsninger for oss og miljøet krever endring og nye måter å tenke på.

Rammebetingelsene til mange bransjer i Norge er de siste årene endret som følge av disse nye trendene. Vi ser delingsøkonomi, sertifisering (servitization), åpen innovasjon pushet frem av behovet for økt bærekraft. Det gjør at selskaper må tilpasse eller skape nye forretningsmodeller.

Hvordan kan man tenke bærekraftig næringsutvikling rundt selvkjørende kjøretøy og maskiner, og hvilke regelverk krever dette? Hva er forretningsmodellene? Og er myndigheter og næringsliv samkjørte? Har selvkjørende bilder potensiale til å tilføre byen livskraft, glede og levedyktighet, og hva krever dette av regulering? Er det tilfeldig at vi i Norge har fokusert selvkjøring inn mot delt og kombinert mobilitet?

Vi håper dette kan bli en dialog på samarbeid, samspill og muligheter. Håper dere blir med på samtalen!

Her er noe av punktene vi vil ta for oss:

1) Hvilke rammer må selvkjørende kjøretøy ha i en bærekraftig og smart by utvikling?

2) Hvor moden er Norge for å ta imot de selvkjørende kjøretøyene, og hvordan ligger vi an i utviklingen sammenlignet med andre land? Vi ser bl.a. på KPMG Autonomous Vehicle Readyness index.

3) Erfaringene med det norske regelverket for selvkjørende kjøretøy så langt, og hvordan er situasjonen for de andre landene vi arbeider med i EU-prosjektet, Sohjoa Baltic.

4) Hva trenger vi av regelverk for næringsutvikling?

5) Hvor ligger nytten i de selvkjørende kjøretøyene, og er selvkjørende kjøretøy først og fremst nyttige i byene, eller vil de også ha nytte i distrikten

 

Offentlige anskaffelser som drivkraft for innovasjon og næringsutvikling

Tid: Torsdag 15. august, kl. 09-10.30 | «Samferdselsteltet» på Rådhuskaia

Innen 2022 vil utslipp fra ferjedriften være halvert. Ny teknologi utvikles. Først gjennom gassferja «Glutra» (2000), deretter elferja «Ampere» (2015), og nå blir verdens første hydrogenferje satt i drift i 2021.

Nullutslipp i ferjedriften er nå teknologisk mulig, med en potensiell utslippsreduksjon tilsvarende 300.000 biler. Samtidig skapes ny næringsvirksomhet og fantastiske muligheter for norsk leverandørindustri! Verden ser til Norge og teknologiutvikling i verdensklasse.

Denne utviklingen er resultat av Statens vegvesens aktive bruk av handlingsrommet som innkjøper av ferjetjenester, og fylkeskommunale innkjøpere som har dratt i samme retning. Erfaringene fra det offentliges kjøp av transport med ferje viser at innovasjon og utvikling kan forløses gjennom offentlige innkjøp. Erfaringen med dette offentlig-privat samarbeid er en suksesshistorie, som har gitt teknologi- og næringsutvikling i verdensklasse og gjør at verden ser til Norge.

Hvordan gikk dette til? Hvordan kan virkemiddelet «offentlige anskaffelser» og Statens vegvesens «metode for innovasjon» benyttes for å skape utvikling på områder hvor det offentlige er en stor innkjøper?

Dette er spørsmål som Vegvesenet og andre sentrale aktører vil belyse og diskutere.

 

Nasjonal dugnad for bedre MC-sikkerhet

Tid: Torsdag 15. august, kl. 12 – 13.15 | Sted: Thon Hotel Arendal

Norge er best i verden på trafikksikkerhet. Men MC-førere har en betydelig høyere risiko og høyere ulykkestall enn andre trafikantgrupper.

Statens vegvesen har etablert og står nå i front for en nasjonal dugnad for bedre MC-sikkerhet i Norge. Med er Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Motorsykkelimportørenes Forening, Norsk MC-forhandlerforening, NAF MC, Trygg Trafikk, Kongelig Norsk Automobilforbund, ATL, Nord universitetet, Trafikkforum og Politiet/UP.

Hvordan skal MC-sikkerheten på norske veier bedres? Må det kraftigere grep til? Er det veien, sykkelen eller sjåføren som er hyppigst årsak til de alvorlige ulykkene?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*