Seksjonssjef Wenche Hovin viser en strekktest av bitumen ved Vegvesenets laboratorium, Sentrallaboratoriet i Trondheim. Testen viser hvor elastisk prøven er. (Foto: Knut Opeide).

Asfalt er mer spennende enn du tror!

Publisert:
21. august 2019
Av
Linda Grønstad

Enten du kjører, sykler eller går – du er sannsynligvis i nærkontakt med asfalt daglig. Asfalt er et omfattende og spennende vitenskapsfelt både i Norge og internasjonalt. Det grønne skiftet i transport er et høyaktuelt tema også her.

Vegvesenet jobber for at asfalten på norske veier skal være mest mulig «grønn» – det vil si bærekraftig og miljøvennlig.

Det grønne skiftet krever forskning og utvikling av produkter og produksjonsmetoder som gir mindre belastning på miljøet.  Det er også krav om bedret arbeidsmiljø og redusert karbonutslipp ved produksjon og utlegging av asfalt.

Hvordan bidrar Vegvesenets laboratorier til bedre miljø og økt bærekraft?

– I tillegg til grunnundersøkelser, stikkprøvekontroll og kvalitetsoppfølging av byggekontrakter, jobber Vegvesenets laboratorium i Trondheim også med prosjekter som skal bidra til at norsk veibygging utvikler seg i riktig retning, forteller Wenche Hovin, seksjonssjef ved Lab- og vegteknologiseksjonen i Statens vegvesen.

Les også på Vegnett: Velger klimavennlig asfalt.

Mens utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder fortrinnsvis foregår hos produsenter og entreprenører, utfører laboratoriene undersøkelser for å sikre at utviklingen ikke går på bekostning av for eksempel kvalitet og levetid. Å redusere energiforbruket for asfaltproduksjonen har begrenset hensikt dersom tiltakene gir kortere levetid.

Lavtemperaturproduksjon av asfalt, gjenbruk av gammel asfalt i nye vegdekker og svevestøv fra asfalt er eksempler på problemstillinger vi jobber med.

– Utprøving av nye testmetoder og undersøkelser som gjør oss i stand til å sette formålstjenlige krav i kontraktene, er ett ledd i utviklingen av en bærekraftig og miljøvennlig veibygging. Lavtemperaturproduksjon av asfalt, gjenbruk av gammel asfalt i nye vegdekker og svevestøv fra asfalt er eksempler på problemstillinger vi jobber med ved vårt laboratorium, sier Hovin.

Hva inneholder egentlig asfalt?

Asfalt består av mer enn 90 prosent steinmaterialer og 5-6 prosent såkalt «bituminøst bindemiddel». For de uinnvidde: bitumen er et svart, seigt hydrokarbon som utvinnes fra råolje.  Enkelt sagt er bitumen «limet» i asfalten, som holder steinmaterialet sammen og gjør veien vanntett. Bitumen er en ikke-fornybar ressurs som vi må ta godt vare på. Nøkkelen til den perfekte asfalt er å finne den optimale blandingen av bitumen og steinmaterialer. Er du nysgjerrig på denne superingrediensen, kan du lese mer om bitumen på Vegvesenets nettsider.

Lavtemperaturproduksjon av asfalt – et miljøvennlig valg

Tradisjonelt produseres ordinær asfalt i Norge ved 140-160°C, avhengig av type bitumen. Lavtemperaturproduksjon av asfalt foregår ved ca. 30°C lavere temperatur. Dette er mindre energikrevende og dermed mer miljøvennlig, men viktigst av alt, det blir mindre røyk og os for de som skal jobbe med å legge asfalten. Det er et viktig helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for entreprenørene som dermed får i seg mindre avgasser fra produksjon og utlegging.

Utprøving av nye testmetoder og undersøkelser som gjør oss i stand til å sette formålstjenlige krav i kontraktene.

Det er tidligere dokumentert at det er mulig å produsere lavtemperaturprodusert asfalt som kan oppnå samme kvalitet som tradisjonell varmblandet asfalt. Men det er fortsatt usikkert om denne typen produksjon egner seg like godt for alle formål, med tanke på klima og trafikkbelastning.

Ved å spraye vann inn i oppvarmet bitumen får man bitumenskum som gjør det mulig å blande bitumen og stein ved lavere temperatur. Denne skummingsteknikken har vært foretrukket i Vegvesenets kontrakter, men man kan også oppnå lavere produksjonstemperatur ved å benytte tilsetningsstoffer av voks eller andre mykgjørende eller smørende kjemikalier.

Les også på Vegnett: En million tonn asfalt gjenbrukes hvert år.

– Sentrallaboratoriet i Trondheim har fått i oppdrag fra Vegdirektoratet å se på effekten av slike tilsetningsstoffer som tilbys på det norske markedet. Produktene skal bidra til at asfaltmassen blir mer smidig ved høye temperaturer, slik at produksjonen kan foregå ved lavere temperatur, men dette må ikke gå på bekostning av kvaliteten ved brukstemperaturen. Vi er spesielt oppmerksomme på deformasjonsegenskaper og vannømfintlighet, forklarer Hovin.

Lavtemperaturproduksjon av asfalt har vært testet ut på flere veistrekninger i Norge, du kan lese mer i denne rapporten «Utprøving av lavtemperaturasfalt i Norge».

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*