– Det viktigste tiltaket vi gjør er å få trafikantene til å senke farten - høy fart er fiende nummer én, sier Arild Eckhoff i Isachsen Anlegg AS. (Foto: Cecilie Foss, Statens vegvesen).

Høy fart og liten respekt for skilting utgjør en risiko for veiarbeiderne

Publisert:
22. august 2019
Av
Linda Grønstad

Når det pågår veiarbeid, øker risikoen for at både veiarbeidere og trafikanter kan bli skadet. Tar du tilstrekkelig hensyn?

– Det viktigste trafikanter kan gjøre er å senke farten, sier Arild Eckhoff i Isachsen Anlegg AS. Han har 46 års erfaring med arbeid langs vei, og jobber for tiden som HMSK-koordinator (Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet) og er ansvarlig for all trafikkomlegging og plan sammen med byggherre på E16 på strekningen Sandvika-Hønefoss.

Det viktigste tiltaket vi gjør er å få trafikantene til å senke farten – høy fart er fiende nummer én.

Når det gjennomføres veiarbeid, har man mange former for «varsling» om at veiarbeid pågår. Det kan være skilt, trafikklys, skilting av omkjøringsveier, kjegler med mer. Arbeidet kan medføre uforutsette hindringer i kjørebanen, omlegginger av vei eller kjørefelt og andre «forstyrrelser». Forstyrrelsene kan variere fra de aller minste, som for eksempel ved arbeid utenom ferdselsarealet, til at trafikanten må ta omveier fordi veien er stengt. Hvilke sikringstiltak fungerer best? Og hva skal til for at du som trafikant senker farten?

Høy fart er fiende nummer én

Arild Eckhoff, Isachsen Anlegg AS, har 46 års erfaring med arbeid langs vei. (Foto: Cecilie Foss, Statens vegvesen).

– Vi prøver alltid å sørge for at trafikken skal flyte så godt som mulig, men vi har tung sikring på plass for å beskytte dem som skal utføre veiarbeidet – sikkerhet er førsteprioritet for oss, understreker Eckhoff.

– Det viktigste tiltaket vi gjør er å få trafikantene til å senke farten – høy fart er fiende nummer én. Min erfaring er at de som kjører den samme strekningen nærmest på autopilot hver dag, tar minst hensyn. De durer på i samme fart som de er vant til, det tar gjerne noen dager før de «oppfatter» at det pågår veiarbeid og senker farten.

Det er ikke smart å sette ut skilt eller varsler om pågående veiarbeid før maskinene faktisk er i sving.

– Jeg ser ofte at biler kommer i 80 km/t selv om fartsgrensen er nedjustert til 50 km/t. Dette er veldig farlig både for de som jobber langs veien, men også for bilistene hvis de treffer en av hindringene vi har satt opp. Når fartsgrensen er justert ned, er det en grunn til det!

På strekningen jeg jobber på nå for tiden, er det veldig høyt trafikkvolum, og det ser ut til at trafikantene her tar mer hensyn, de er tross alt vant til at det kan være kø og lavere fart her. Det er verre når vi jobber langs motorvei, for eksempel. Jeg har ofte sett at tungtransport durer på i samme fart som før, selv om fartsgrensen er redusert, sier han.

Viktig for folk å se maskiner i sving

– Min erfaring er at det ikke er smart å sette ut skilt eller varsler om pågående veiarbeid før maskinene faktisk er i sving, da respekterer ikke trafikantene den reduserte fartsgrensen. Det er først når de ser arbeid pågår at de reagerer setter ned farten. Vi har også erfart at det fungerer best om vi i tillegg til skilt for eksempel snevrer inn veibanen slik at trafikantene fysisk «tvinges» til å redusere farten.

Eckhoff forteller at det er strenge krav til sikring når veiarbeid pågår, men at på E16-prosjektet er reglene strammet inn ytterligere. Her skal ingen veiarbeidere jobbe nærmere enn to meter fra de fysiske sikringstiltakene. Skal det jobbes nærmere, skal det boltes for hver fjerde meter. Boltingen innebærer at sikringen ikke beveger seg mer enn tre centimeter ved en eventuell påkjørsel.

– Vår viktigste oppgave er å ta vare på folkene som skal gjennomføre veiarbeidet. Vi har god dialog med utbygger og entreprenør som kommer på befaring for å undersøke at sikkerhetsaspektet er ivaretatt, avslutter Eckhoff.

Kommentarer (5)

 1. Arne Eriksen sier:

  Her mye enig i det som nevnes her. Har selv jobbet på vei med tett trafikk og vært nøye med skilting. Det som ødelegger mye av respekten for skilt er der skiltene ikke fjernes når det ikke foregår arbeid. Har selv sett vegstrekninger og spesielt tunneler være skiltet med redusert fart uten og ha sett noe som skulle tilsi at farten birde være nedsatt. Respekt for korrekt skilting er like viktig som respekten for skiltet.

 2. Helge Prøsch sier:

  Veldig bra kommentar fra Arne Eriksen – tiltredes!

 3. Oskar sier:

  VELDIG enig med Arne Eriksen her.
  Syns det er litt rart å stadig lese om at skiltingen ikke respekteres. Men grunnen er akkurat som Arne påpeker. De som skilter har ingen respekt.
  Selv kjører jeg ca 20 min til jobb hver dag. I ca 1 år har det vært redusert fart på en del av strekningen. Langs en Europavei. Og 5 ganger!!! har det vært folk eller maskiner inntil veien der det er redusert fart. Har STOOR forståelse for at folk ikke respekterer slik skilting…

 4. Hege T. Bjørklund sier:

  Veldig enig med Arne Eriksen. I tillegg savner jeg underskilt når fartsgrensen er satt ned pga veiarbeid. På reiseveien til og fra jobb passerer jeg et sted hvor farten er satt ned fra 70 til 50 km/t pga sprenging. Når jeg passerer stedet på vei til jobb er klokka rundt 06.00, og da foregår det aldri sprenging. Samme når jeg kjører forbi på vei hjem mellom kl. 17-17.30. Kunne det ikke stått underskilt, f. eks «07.00-15.00»?

 5. Vegard sier:

  Tulle kommen tar Oskar. Der det ikke er behov for skilting når det ikke på går arbeid bør fjernes ja. Men fin faktisk steder der skilting er nødvendig selvom det ikke fåre går arbeid fks på grunn av sikkerheten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*