Prosjektleder Odd Helge Innerdal, Statens vegvesen, sammen med samferdselsminister Jon Georg Dale. (foto: Anne Marit Øksenvåg Johansen).

Rv. 70 Tingvoll – Meisingset: Ferdigstilt til rett tid og med kostnadskutt på 50 millioner kroner

Publisert:
26. august 2019
Av
Anne Marit Øksenvåg Johansen

9,3 km ny riksvei og 2,3 km gang- og sykkelvei, to strekninger med smarte gatelys, tre landbruksunderganger og tre km ny landbruksvei. Det var hva hva samferdselsminister Jon Georg Dale og Tingvoll-ordfører Milly Bente Nørsett kunne markere åpning av 24. august.

Hele veien har vært i bruk siden midten av mai, men den offisielle åpningen av riksveien mellom Tingvoll og Meisingset på Nordmøre skjedde først nå. Prognosen for sluttkostnaden er 470 millioner kroner, som er 50 millioner lavere enn prosjektets styringsramme.

Billigere og sikrere

– Den viktigste årsaken til at vi bygger billigere er at vi traff godt med kontraktsstrategien i forhold til markedet. Vi hadde ni og ti tilbydere på de to veientreprisene, noe som gav veldig god konkurranse om jobbene, forteller prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

Trafikanter og næringsliv har nå fått en topp moderne og trafikksikker vei.

Den viktigste årsaken til at vi bygger billigere er at vi traff godt med kontraktsstrategien i forhold til markedet.

Bli med på en tur langs den nye veien:

Kortreist

Hele veien er bygd på stedlige masser. Det er bare asfalt og betong som er kjørt til veianlegget.

 Det gir korte transportavstander, lavere klimagassutslipp og det er også gunstig for økonomien i prosjektet, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

Gratulerer hverandre: Prosjektleder Odd Helge Innerdal og ordfører Milly Bente Nørsett i Tingvoll (Foto: Anne Marit Øksenvåg Johansen).

Smarte veilys

Både på Tingvoll og Meisingset er det montert smarte veilys, og disse lyser kun når det er behov for det. Det kjører ca. 1 100 kjøretøy på veien hvert døgn, men om natta er trafikken lav. Når det ikke er trafikk, er lysstyrken kun på 20 prosent. Radar sørger for full lysstyrke når det blir registrert bevegelse over 4 km/t på veien, og de dimmes automatisk ned igjen når det ikke er bevegelser. Det er bra for miljøet og for økonomien.

Les også på Vegnett: Smarte veglys sparer både penger og miljø.

Tålmodige trafikanter

Ikke bare har de jobbet i 40 år for å få ny vei. Den nye veien følger i hovedsak den gamle traseen, og siden anleggsstarten i 2016 har trafikk og anleggsmaskiner delt veien.

– I dag vil vi takke trafikantene og naboene til anlegget for tålmodigheten. Vi har levd tett på hverandre de siste årene,og det har gått veldig bra. Nå håper vi dere er fornøyde med resultatet og bruker veien på en trygg og god måte, sa prosjektlederen til de mange frammøtte.

Fakta om den nye veien

  • 9,3 km ny riksvei som bedrer trafikksikkerheten og framkommeligheten for person- og næringstransport på riksvei 70
  • 2,3 km gang- og sykkelvei
  • To strekninger med smarte gatelys – det første anlegget med smarte gatelys i Midt-Norge og ett av de første i landet
  • God tilrettelegging for landbruk: tre landbruksunderganger og 3 km ny landsbruksvei
  • Anleggsarbeidet startet i desember 2016. Vegen ble åpnet for trafikk del for del etter hvert som den ble ferdig. Siste del åpnet 14. mai 2019, etter planen
  • Prognosen for sluttkostnad er 470 millioner kroner. Det er om lag 50 millioner kroner under styringsramma for prosjektet
  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Entreprenør for vegbygging: Johs J. Syltern
  • Entreprenør for skogrydding: Skog-kompaniet AS
  • Entreprenør for støytiltak: Brødrene Gjershaug AS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*